Obnovené rokovania o vzťahoch EÚ – Británia

Najbližších päť týždňov bude pre vzťahy EÚ a Spojeného kráľovstva kľúčových. Začalo sa nové kolo rokovaní o dohode, ktorá by ošetrila ekonomické aj politické vzťahy po konci prechodného obdobia v decembri 2020.

Keďže Spojené kráľovstvo nepožiadalo o predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého ostáva súčasťou jednotného trhu, sú rokovania poslednou možnosťou schváliť a ratifikovať širokú dohodu včas. Členské krajiny sa však začínajú pripravovať aj na možnosť, že žiadna široká dohoda nebude.