Ambasádorka európskeho Bauhausu: Nevyhneme sa zmene hodnôt. Nadužívanie materiálnych vecí prekročilo mieru

Ambasádorka Nového európskeho Bauhausu na Slovensku Mária Beňačková Rišková. [Petra Rjabinin]

Nový európsky Bauhaus nám môže pomôcť s kultúrnou zmenou, ktorá bude nevyhnutná na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody. Príkladom by mali ísť veľkí znečisťovatelia. Inak si ľudia povedia, načo riešiť emisie, keď obrovskí znečisťovatelia nerobia nič, hovorí MÁRIA BEŇAČKOVÁ RIŠKOVÁ.

Mária Beňačková Rišková je odborníčka v oblastiach dizajn, multimédiá a kultúrne dedičstvo a zároveň reprezentuje iniciatívu Nový európsky Bauhaus na Slovensku.  

V rozhovore sa dozviete:

  • prečo do riešenia klimatickej krízy zapájať dizajnérov a architektov a ako sa môžete zapojiť aj vy;
  • ako súvisí pojem „krása“ s klimatickou zmenou;
  • že opatrenia proti zmene klímy môžu byť presadené reštriktívne a prečo to nerobiť;
  • akú úlohu môže hrať hnutie Bauhaus v transformácii uhoľných regiónoch;
  • s akými finančnými zdrojmi sa v iniciatíve ráta.

Iniciatívu Nový európsky Bauhaus (NEB) predstavila minulý rok na jeseň predsedníčka Európskej komisie Ursula Von Der Leyen s tým, že „ide o zladenie udržateľnosti a štýlu v snahe priblížiť ľuďom myšlienky Európskej zelenej dohody a dostať tieto myšlienky do ich domovov“.  Znie to veľmi abstraktne. O čo konkrétne tejto iniciatíve ide a aké sú jej ciele?

Témy, ktoré sa týkajú klimaticky krízy a prežitia ľudského druhu, je veľmi ťažké vysvetľovať. Politici ich preto zahaľujú do rôznych termínov. Aj keď nechcete šíriť negatívnu energiu, tak žiaľ klimatická kríza je realita a preto je veľmi dôležité, aby sa do jej riešenia zapojili všetci .

Toto bolo aj cieľom predsedníčky Komisie, keď minulý rok vyhlásila tento projekt. Nový európsky Bauhaus úzko súvisí s Európskou zelenou dohodou. Jeho hlavným cieľom je preto tiež zníženie emisií. Tie musíme znížiť na minimum v priebehu nasledujúcich 30 rokov. To nie je až taká dlhá doba, ak máme zmeniť prístup v mnohých oblastiach nášho života.

EURACTIV Podcast | Ambasádorka európskeho Bauhausu: Musíme pomôcť politikom, aby robili správne rozhodnutia

Nový európsky Bauhaus je o zastavení ilúzie večného rastu. Musíme sa naučiť vnímať hodnotu iných alternatív, hovorí slovenská členka okrúhleho stola predsedníčky Európskej komisie pre túto iniciatívu MÁRIA BEŇAČKOVÁ RIŠKOVÁ.

Program vytvorený „zdola”

Predsedníčka Komsie hovorí aj to, že „ide o zladenie udržateľnosti a štýlu. Pomôcť majú dizajnéri, umelci, vedci, architekti aj občania”. Ako súvisí dizajn a architektúra s klimatickou zmenou?

Ľudí, ktorí pracujú v kreatívnych disciplínach riešia to, ako vyzerá život okolo nás. Ak sa v angličtine používa slovo „living“, nie je to len o bývaní, ale aj o spolunažívaní. Okrem architektov, dizajnérov, umelcov má tento projekt ambíciu do realizácie zapojiť všetkých ľudí.

Možno to znie trochu ako klišé, ale ja sama som tomuto projektu uverila v tom, že chce byť participatívny a oslovuje všetkých ľudí, aby pomohli naplniť závery Európskej zelenej dohody.

Jeho organizátori sami hovoria, že prvýkrát riešia program Európskej únie aj spoluprácou zdola. Organizátorom je Spoločné výskumné centrum pri Európskej komisii (Joint Research Centre – pozn. red.). Toto centrum má na starosti výskum a prípravu rôznych podkladov a analýz, na základe ktorých nastavuje programy.

Vidím, že aj pre nich je tento projekt dosť náročný, lebo pri ňom musia meniť „zabehaný“ spôsob práce. Bežný postup je, že pripravia podklady dopredu a následne sa podľa nich nastavujú programy. Pred samotným schválením potom programy prechádzajú celou mašinériou a schvaľovaním v Európskom parlamente. Až potom sa dostanú k občanom Európskej únie prostredníctvom národných politík.

Teraz sa to deje úplne opačne. Na začiatku je fáza co-dizajnu, čo je koncipovanie spolutvorby celého programu. V tomto bode môžu všetci prispieť k tomu, aká bude jeho podoba.

Hlavný rozdiel medzi touto a ostatnými iniciatívami je teda ten, že tu dochádza k zapojeniu ľudí zdola. Ako chcete dosiahnuť, aby sa nápady a diskusie pretavili do niečoho konkrétneho?

Tento projekt je naozaj iný v tom, že je participatívny a že postupuje zdola hore – bottom-up.

Dôležité je zapojenie kritického množstva ľudí, ktorí dokážu odovzdať svoje nápady a skúsenosti a adresovať ich predsedníčke Komisie a Spoločnému výskumnému centru, aby pripravili neprehliadnuteľné podklady. Ak sa zapojí dostatočne veľa ľudí, pomôže to politikom, ktorých sme si zvolili na najvyššie pozície, urobiť správne rozhodnutia.

Súčasťou zberu týchto dát je to, že ľudia môžu poslať na stránku projektu inšpiratívne projekty a príklady dobrej praxe. Týmito príkladmi môžu byť komunitné projekty alebo kultúrne centrá, ktoré rozmýšľajú o tom, ako fungovať viac ekologicky. Organizátori Nového európskeho Bauhausu netvrdia, že prišli ako prví s niečím prelomovým. Naopak, zbierajú všetko zmysluplné, čo sa v tomto zmysle udialo v EÚ, ako aj za hranicami.

To, čo vyzbierajú, sa dá rozdeliť do rôznych kategórii. Do jednej môžu ísť inovatívne materiály, nová logistika alebo spôsob tvorby dizajnu výrobkov. Do ďalšej môžu ísť príklady používania technológii v stavebníctve a sociálne spolužitie.

V ako štádium momentálne sme a ako sa ľudia môžu konkrétne zapojiť?

Jednou z možností je zapojiť sa do súťaže. Organizátori sa rozhodli udeliť ceny projektom, ktoré už existujú a ktoré sa osvedčili v rôznych kategóriách. Napríklad môže ísť o inovatívne materiály, ďalšou oblasťou je obehovosť, projekty sociálneho charakteru atď.

Zapojiť sa môžu všetci ľudia, nielen odborníci, tak, že pošlú inovatívne riešenia, príklady dobrej praxe, ale napríklad aj definíciu problému, s ktorým sa stretávajú do konca júna cez webovú stránku.

Ceny budú vyhlásené v lete. Vtedy sa končí fáza spolutvorby programu, Spoločné výskumné centrum spracuje tieto podklady. V septembri v rámci správy o stave únie by mala predsedníčka Európskej komisie oznámiť, na čo sme v tejto fáze prišli.

Klimatológ: Uhlíkový rozpočet sme vyčerpali, musíme naštartovať udržateľný pokles

Na konečnej planéte nie je možný nekonečný rast. Ekonomické politiky však túto fyzikálnu realitu nerešpektujú. Skôr či neskôr prekročíme limity rastu a ak sme ich ešte neprekročili, tak sme k tomu veľmi blízko, zhodli sa odborníci.

Aké budú ďalšie kroky?

Všetci sme veľmi zvedaví na to, ako to bude ďalej prechádzať Európskym parlamentom. Keď však vidím, že to medzi ľuďmi vzbudzuje ohlas a tiež to množstvo ľudí, ktorí sa zapájajú, tak verím, že to bude ďalej žiť.

Krásne, udržateľne a spolu

Aké miesto má v tomto celom „krása“? Keďže to je koncept, s ktorým hnutie pracuje.

Pre tento projekt je kľúčová trojica pojmov: beautiful, sustainable, together v preklade: krásne, udržateľné, spolu.

To „spolu“ znamená inkluzívnosť teda ambíciu zapojiť všetkých ľudí. Pri udržateľnosti ide o to, aby technológie boli zelené, prepojené, čo najšetrnejšie a aby neničili životné prostredie či neohrozovali zvieratá a ekosystémy. To „beautiful“ je celkom diskutované, lebo u nás preklad „krásny“ vyvoláva dojem, že ide o niečo luxusné a dekoratívne, čo je navyše.  Vôbec to nie je pravda, lebo ide o funkčnosť a o to, že dizajnom viete dosiahnuť veľa aj napríklad v oblasti šetrenia energií.

Samotná predsedníčka Komisie a organizátori hovorí o tom, že ide o estetické kvality a štýl. Ja by som to rozšírila aj o kultúrne hodnoty. Ak chceme dosiahnuť spomalenie zmeny klímy, tak by sa to dalo spraviť reštriktívne. Mohli by sme to urobiť aj „totalitne“ v tom zmysle, že vnútime všetkým firmám a podnikom, mestám a stavbárom, teda najväčším znečisťovateľom nové pravidlá. Tým pádom sa „utnú“ emisie a dosiahneme tento cieľ.

Opatrenia v duchu Európskej zelenej dohody však budú do určitej miery reštriktívne nielen voči najväčším znečisťovateľom, ale aj bežným ľuďom.

Musíme si uvedomiť, že ak prestaneme používať fosílne palivá, tak obrovské regióny, ktoré sú založené na ťažbe a využívaní napríklad uhlia, budú negatívne ovplyvnené. Niektoré veci sa nedajú riešiť len spoločenskou dohodou a naším uvedomením. Budeme si musieť zvyknúť na nové povolania a prispôsobiť aj vzdelávanie tak, aby sme nielen ľudí v týchto regiónoch pripravili na zmenu.

Nový európsky Bauhaus nám môže pomôcť s kultúrnou zmenou, ktorá bude nevyhnutná na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody.

Budeme musieť zmeniť svoje hodnoty a znížiť svoje štandardy. Všetci si uvedomujeme, že nadužívanie materiálnych vecí prekročilo mieru. Pandémia nám ukázala veľa možných ciest a riešení a v súčasnosti sa veľa debatuje o potrebe riešiť podobu post-pandemického sveta. S týmto všetkým Nový európsky Bauhaus ráta, no stále sme vo fáze tvorby, čo tento projekt bude.

Pri obnove domov nejde len o energetické úspory

Kde môžu verejné politiky pomôcť, aby tieto riešenia, ktoré NEB reprezentuje, uspeli? Sú nutné zmeny vo verejných politikách na to, aby sa to bolo možné realizovať?  

Už len pri inklúzii máte mnoho tém, ktoré treba vyvážiť. Napríklad v sociálnej sfére tu pôjde o zamestnanosť. Vo sfére vzdelávania, čo je dosť veľká téma, budeme potrebovať nové profesie a nové role. Veľmi dôležitá bude interdisciplinarita.

Rovnako podstatné bude prepojenie politík a zapojenie politikov. Samostatne sa nedosiahne nič. Tu nestačí byť kultúrny, udržateľný a prístupný pre všetkých – ale musí sa to uskutočniť v kombinácii.

Čo sa týka verejnej politiky na Slovensku, bolo by dobré, ak by sa o toto hnutie zaujímalo viac inštitúcií. Na ministerstvách a v inštitúciách pracujú ľudia, ktorí sa venujú analýzam. Bolo by dobré, keby začali viac sledovať, čo robíme. Máme pozvanie do Prezidentského paláca so združením Manifest 2020, ktoré je prvým partnerom Nového európskeho Bauhausu.

Vláda plánuje obnovu 30 tisíc rodinných domov v rámci reštartu ekonomiky po pandémii. Hovorí sa však prevažne o zvyšovaní energetickej efektívnosti, ale vôbec nie o kvalite bývania. Kde vidíte miesto projektu NEB v tomto kontexte?

Tu ide o zmenu prístupu. Určite sú dôležité úspory energie, ale nemali by sme zabúdať ani na to, aby sa v tých obnovených domoch dobre žilo a ľudia sa cítili príjemne. Súvisí to ale aj s inklúziou a s tým, či si ľudia môžu vôbec dovoliť obnovu svojich domov. Pre niekoho to hneď evokuje, že hovorím o nespojiteľných protipóloch.

Architekt vám pri obnove budov vie poradiť aj, ako by mohlo vyzerať napríklad okolie obnovenej budovy, aby si obyvatelia rozvíjali vzťah k prostrediu. Keď hovoríme o energetickej hospodárnosti, tak myslime na to, aby to bolo aj estetické. Videli sme, že posledná vlna zatepľovania nedopadla veľmi dobre. Aj keď sa ušetrili emisie, výsledok však nebol často šetrný k našim očiam. O týchto témach sa rozprávame aj so združením Manifest 2020.

Ministerstvo životného prostredia pri plánovanej obnove tisícok budov ráta aj s niektorými adaptačnými opatreniami. Chce podporiť zelené strechy a vodozádržné opatrenia. Stačí to?

Samozrejme, že by tam toho malo byť oveľa viac, ale Plán obnovy nie je jediným nástrojom. Teraz sa k nemu upíname, lebo bude dôležitý v najbližšom období. Rozumiem, že keď sa raz niečo urobí, tak by bolo nehospodárne to  prerábať. Tu sa vraciame k téme vzdelávania a k tomu, že ľudia by k nej mali mať vzťah. Takýto vzťah sa ale buduje postupne. Nemusíme všetko vybudovať naraz. Čo najviac hovorme o tom, že by to tak malo byť. Bavme sa s ľuďmi, vychovávajme a vzdelávajme.

Budaj: Chceme dostať peniaze na obnovu budov bližšie k ľuďom

Štedrá alokácia na obnovu rodinných domov a lepšia dostupnosť dotácií. To sú hlavné prínosy súčasného návrhu Plánu obnovy a odolnosti v oblasti obnovy budov, zhodujú sa odborníci. Medzi negatíva radia investície do plynových kotlov a nedostatočné riešenie energetickej chudoby.

O akých konkrétnych finančných zdrojoch sa uvažuje v rámci Nového európskeho Bauhausu?

O tejto téme sa bude ďalej rokovať. Videla som len nezávislý článok, ktorý spomínal Kohézny fond a ďalšie zdroje. Ešte treba spomenúť program NextGenerationEU. V tomto nie som odborníčka, viem, že súvislosti medzi týmito mechanizmami sú neprehľadné, ale verím, že zdroje na úpravy budov v duchu princípov Nového európskeho Bauhausu sa nájdu.

Zastaviť ilúziu večného rastu

Ste skôr za budovanie nových stavieb, ktoré budú energeticky pasívne alebo preferujete rekonštrukcie starých budov?

V rámci ekológie sa veľa hovorí o tom, že treba adaptovať a revitalizovať a nie stavať všetko odznovu, aj keď sa niekedy finančne zdá, že to nie je výhodné. Tento projekte nám dáva nový spoločný naratív, s ktorým vieme súhlasiť a s ktorým sa vieme stotožniť. V praxi to môže vyzerať tak, že aj ako jednotlivec začnem separovať,  nainštalujem si nové okná alebo že moja rodina bude používať menej auto.

Ak som architekt a dizajnér, tak začnem používať šetrnejšie materiály a efektívnejšie procesy. Toto všetko sa už deje, no nie u všetkých. Možno sa to zdá byť utopistické, ale tie procesy už sú rozbehnuté. Opatrenia sa dejú a sú rôzne ďalšie projekty na svete, s ktorými ak sa to prepojí, tak to môže vyjsť.

Slovensko má veľké problémy s kvalitou ovzdušia, ale aj s energetickou chudobou. Ľudia vykurujú starými pieckami na dreva a uhlie. Aké prepojiť sociálnu inklúziu, ktorá sa spomína v manifeste Nového európskeho Bauhausu, s problémom energetickej chudoby?

Toto je presne tá ťažká otázka, ktorú budeme teraz riešiť. Debatuje sa o tom, ako nahradiť uhlie. Vieme, že príde doba, kedy plyn bude nevhodným zdrojom. Tu musí nastúpiť veda a inovácie, ktoré rozbehnú prácu na ďalších alternatívnych zdrojoch energie.

Napríklad doma riešime, že chceme rekonštruovať rodinný dom po rodičoch a narážame na tie isté otázky, o ktorých sa tu bavíme. Je to pre mňa schizofrenické, lebo na jednej strane sa o tom bavíte na najvyššej úrovni pri okrúhlom stole a potom narážate na podobné problémy u seba doma.

Nejde len o Slovensko, ale aj o veľkú časť Európy. Znovu je to o tej komplexnosti. Možno by mali ísť príkladom veľkí znečisťovatelia. Takto si totiž ľudia povedia, že prečo by som doma mal riešiť moje emisie, keď vidím, že tu sú obrovskí znečisťovatelia, ktorí nerobia nič.

V Nemecku sa hovorí o možnosti, že nebude povolená výstavba rodinných domov s veľkou rozlohou. Menšie domy spotrebujú menej materiálu aj energie. To však naráža na ľudskú túžbu mať svoj dom a mať ho veľký. Čo si o tom myslíte napríklad o takomto riešení?

Pandémia nám vo veľa veciach otvorila oči. Možno sme si uvedomili, že potrebujeme viac priestoru, lebo potrebujeme niekde ukladať potraviny a mať pre každého vlastnú izbu, aby sa dalo pracovať z domu. Hnutie Nový európsky Bauhaus je o zastavení ilúzie alebo vízie večného progresívneho rastu v zmysle konceptu „Degrowth“. Ten hovorí o tom, že nepretržitý rast nie je možný, je to len ilúzia. Musíme sa učiť dávať hodnotu iným verziám. Práve o týchto verziách sa v hnutí NEB hovorí.

Ide o striedmosť, umiernenie spotreby a konzumu. Rôzne marketingové stratégie podporujú konzum a nekonečné variácie jedného výrobku. To však už prekročilo mieru. Postupne sa aj v rámci kapitalistického ekonomického systému veľa vecí pohlo dopredu, vidím tu uvedomenie, že spotreba sa stáva neudržateľnou.

Ľudia sa však obmedzovať sami od seba nechcú, videli sme to, keď nechceli nosiť rúška a brali ako tragédiu, že sa kvôli pandémii nemôžu ísť lyžovať.

Demokracia však musí byť zachovaná. Keď hovoríme o reštrikciách, tak máme šťastie, že ich robia ľudia, ktorých sme si zvolili. Ak by sme mali totalitný systém, tak by sme boli v oveľa horšej pozícii.

Poďme skôr vybudovať demokratickú spoločnosť a spoločne môžeme ovplyvniť, ako to tu má vyzerať. Každý, kto trochu rozmýšľa a overuje si fakty, nepopiera klimatickú zmenu a priznáva, že vznikla v dôsledku ľudskej aktivity. Poďme to zmeniť demokraticky. Znižujme si latku vedome a poďme sa dohodnúť na tom, ako to riešiť.

Možno zistíme, že sú skupiny ľudí, ktorí potrebujú väčšie bývanie, lebo sú znevýhodnení alebo majú mentálne problémy. Poďme sa dohodnúť na tom, kto sú tí ľudia, ktorí môžu mať „výhody“ a ktorí budú v pohode s tým, že sa uskromnia.

Ste optimistka v tom, že sa ľudia dokážu dohodnúť?

Som veľká optimistka. Inak by som ani nebola zapojená v tomto projekte. Možno mi pomáha aj to, že sa nepohybujem len v prostredí Slovenska, ale aj v globálnom priestore. Keď sa spojí viacero ľudí a  skoordinujú sa, tak vedia veľa dosiahnuť.

Práve projekt Nový európsky Bauhaus mi dal nádej. Ak budú reštrikcie príliš tvrdé, tak budú mať opačný efekt. Udržateľnosť je spojená so slovom výdrž. Musíme vydržať, aby sme mohli prežiť a aby sme náš cieľ dokázali realizovať.

Partner