Oslabenie energetických noriem budov kritizujú stavebníci, mestá aj Úrad vlády

Ilustračná fotografia. [MaxPixel.com]

Ministerstvo dopravy navrhuje, aby nároky na energetickú hospodárnosť budov klesli o 40 percent. Novela spôsobí chaos v stavebníctve a ide proti klimatickým cieľom Slovenska, zhodujú sa rezorty aj odborníci.

Od začiatku roka 2021 musí každá nová budova dosiahnuť energetickú triedu A0. Ministerstvo dopravy navrhuje, aby bola táto požiadavka od roku 2022 o približne 40 percent benevolentnejšia. Rezort chce pritom meniť pravidlá, ktoré začali platiť len začiatkom tohto roka. Dôsledkom bude, že do limitu sa zmestia aj stavby, ktoré budú produkovať vyššie emisie.

Proti nedostatočnému zdôvodneniu aj zámeru novely vystúpili v pripomienkovom konaní viaceré rezorty, Úrad vlády, Únia miest Slovenska aj experti z oblasti stavebníctva. Nové pravidlá budú mať podľa nich vážne sociálne aj environmentálne dôsledky a ohrozia klimatické ciele Slovenska.

Dokedy budeme na Slovensku ochotní tolerovať nekvalitné politiky?

Rezort dopravy chce vyhláškou znížiť aktuálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Snaha ministerstva o uvoľnenie nárokov o 40 percent je krokom späť a ohrozí naše dohodnuté klimatické ciele, píše riaditeľka organizácie Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.

Chýba súlad so strategickými dokumentami

Na splnenie štandardov, ktoré sa sektor dopravy snaží oslabiť, sa stavebníci pripravovali už roky, namieta Úrad vlády. „Takáto zmena vnesie chaos medzi stavebníkov, zároveň podporí využívanie fosílnych palív a bude mať dôsledky na záväzky Slovenskej republiky voči Európskej únii z hľadiska ochrany klímy a uhlíkovej neutrality,“ upozorňuje Úrad vlády.

Novela nie je podľa neho v súlade s kľúčovými strategickými dokumentami ako je Taxonómia pre zelené investície, Dlhodobá stratégia obnovy budov, Národný energetický a klimatický plán alebo zásady čerpania financií z Plánu obnovy a odolnosti.

Ministerstvo životného prostredia malo proti návrhu viaceré zásadné pripomienky. Rezort varuje, že škály energetických tried, ktoré presadzuje ministerstvo dopravy v novele, vážne ohrozujú národné a medzinárodné záväzky Slovenska.

S navrhovanými hodnotami energetickej hospodárnosti budov nebude možné dosiahnuť slovenské ani európske klimatické ciele do roku 2030 znížiť emisie o 55 percent v porovnaní s rokom 1990, tvrdí envirorezort. Podobne je na tom aj cieľ nulových emisií, ktoré by malo Slovensko dosiahnuť do roku 2050.

Riaditeľ agentúry životného prostredia: Ľudia nie sú pripravení na obnoviteľné zdroje

Ak by sme preferovali tepelné čerpadlá namiesto plynových kotlov, za pol miliardy eur by sme obnovili by sme oveľa menej domov, hovorí riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia MICHAL MACO. Chudobnejšie domácnosti ani regióny zvýhodniť nemôžeme, tvrdí.

Na zmenu doplatia vlastníci budov

Zníženie nárokov na nové budovy môže síce byť dočasne výhodné pre developerov a dodávateľov energie, ale je dlhodobo veľmi nevýhodné pre vlastníkov a užívateľov budov, upozorňuje v Únia miest Slovenska. Podľa zástupcov samospráv tak novela „môže viesť k značnému rozvoju energetickej chudoby na Slovensku.“

Samosprávy tvrdia, že navrhované požiadavky môžu byť pre vlastníkov a užívateľov budov či už verejných alebo súkromných „finančne zničujúce“ aj kvôli budúcemu spoplatneniu emisií v sektore budov. Návrh umožní stavať budovy, ktoré budú vypúšťať viac emisií. Keďže cena emisií v súčasnosti prudko rastie, v budúcnosti budú vlastníci a užívatelia takýchto neekologických budov platiť viac.

Ministerstvo školstva poukazuje na komplikácie, ktoré by novela spôsobila školám a športoviskám, ktoré sú vo výstavbe a sú financované z prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov.

„Keďže by navrhovanou zmenou prílohy č. 3 vyhlášky mohlo dôjsť aj k zmene triedy energetickej hospodárnosti budov pri niektorých školách, školských zariadeniach alebo pri športovej infraštruktúre, ktoré už sú zapojené v niektorej fáze príslušného projektu, považujeme za dôležité aby dotknuté subjekty mali dostatok času na prípravu na zmeny a ich dôsledky, ktoré z novej vyhlášky vyplynú,“ žiada rezort školstva.

Obnova budov musí byť kvalitná, aby obstála aj o tridsať rokov

Vlajkovou loďou slovenského Plánu obnovy a odolnosti je zámer obnoviť 30 tisíc rodinných domov, na čo vláda vyčlenila viac ako 500 miliónov eur. Ďalšie miliardy eur však pôjdu na obnovu verejných budov. K obnove je potrebné pristupovať komplexne, upozorňuje Komisia.

Stavbári: Návrh znevýhodní udržateľné stavby

Odborníci v oblasti stavebníctva poukazovali v pripomienkach predovšetkým na nesprávne technické odôvodnenie novely a nedostatočné posúdenie vplyvov.

„Tento návrh zmien prichádza po takmer troch rokoch platnosti „požiadavky A0“ pre verejné budovy a takmer roku platnosti pre všetky novostavby bez seriózneho zdôvodnenia, ba až so lživými tvrdeniami,“ tvrdí v pripomienkach Inštitút pre pasívne domy (IEPD).

Návrh nepredpokladá vplyv na životné prostredie, aj keď podľa inštitútu je „nárast emisií CO2 v dôsledku tejto zmeny legislatívy zrejmý“. Podobne návrh hovorí o nulovom vplyve na podnikateľské prostredie, hoci touto zmenou dôjde k ekonomickému znevýhodneniu subjektov, ktoré sa pustili do výstavby počas platnosti prísnejších kritérií, argumentuje IEPD.

Novela znevýhodní stavebníkov, ktorí dbajú o udržateľnosť svojich stavieb, myslí si platforma Budovy pre budúcnosť (BPB). „Investori, ktorí stavajú i budovy v triede A0 podľa súčasných požiadaviek vyhlášky budú negatívne diskriminovaní oproti investorom, ktorí začnú stavať až po uvedení benevolentnejšej novely do praxe. Novela prakticky mení podmienky hospodárskej súťaže na trhu,“ konštatuje riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.

Čo bude ďalej

Pripomienkové konanie skončilo koncom augusta. Ministerstvo dopravy musí vyhodnotiť takmer 50 pripomienok, z toho veľkú časť zásadných. Pripomienkujúce inštitúcie a subjekty požadovali úplné stiahnutie novely, alebo aspoň vytvorenie priestoru pre širšiu diskusiu.

„Skutočný dôvod návrhu týchto zmien nám doteraz nie je jasný. Ministerstvo by malo jasne odôvodniť a vysvetliť svoj zámer s touto novelou. Ak to nedokáže, malo by ju stiahnuť,“ myslí si analytik BPB Richard Paksi.

Partner