Obchodné komory vyjadrujú podporu prijatia novej stavebnej legislatívy

Komerčný obsah

Na snímke pohľad spod severného portálu cestného tunela Bikoš na rozostavanú stavbu I. etapy R4 Prešov – severný obchvat. [FOTO TASR/Milan Kapusta]

Bratislava, 1. februára 2022 – Americká obchodná komora v Slovenskej republike, ako zástupca významných slovenských a medzinárodných spoločností najmä z oblasti výroby a prevádzkovania inžinierskych sietí, spolu s partnermi zo Slovensko – rakúskej obchodnej komory a Švédskej obchodnej komory v SR ako i ďalšími zamestnávateľskými zväzmi, obchodnými komorami a asociáciami vyjadrujú podporu prijatia novej stavebnej legislatívy vo verzii predloženej vládou do Národnej rady SR. 

Získanie práva stavať trvá na Slovensku približne 300 dní, čo nás radí k štátom s najdlhšie trvajúcimi povoľovacími konaniami na svete. Dĺžka konaní povoľujúcich stavby je významným faktorom ovplyvňujúcim rozhodovanie investorov či investovať na Slovensku alebo v iných krajinách. 

Pridlhé stavebné konania prispievajú k prehlbovaniu problémov s budovaním občianskej infraštruktúry, brzdia zavádzanie nových technológií a spomaľujú znižovanie regionálnych rozdielov v rámci našej krajiny a súčasne komplikujú naplnenie schváleného Plánu obnovy a odolnosti. 

Nazdávame sa, že v roku 2022 by mala byť už samozrejmosťou aj digitalizácia stavebného konania. 

To ale nie sú jediné problémy stavebného zákona, ktorý bol prijatý ešte v roku 1976 – v dobe úplne odlišnej od súčasnosti. Takmer päťdesiatročný právny predpis už dlhšie nedokáže reagovať na potreby súčasnej doby. 

Preto sme spolu s našimi partnermi identifikovali desať kľúčových nedostatkov súčasnej právnej úpravy stavebného práva na Slovensku. Desatoro pre dobrý a efektívny stavebný zákon Vám zároveň prikladáme k tlačovej správe. 

Navrhované nové stavebné predpisy, o ktorých prijatí budú diskutovať a hlasovať poslanci Národnej rady na februárovej schôdzi parlamentu, majú potenciál odstrániť nedostatky, ktoré sme v našom „Desatore“ identifikovali a z tohto dôvodu podporujeme prijatie novej stavebnej legislatívy vo verzii predloženej vládou do Národnej rady SR.