Diskusia | Nový systém obchodovania s emisnými povolenkami: Pomôže rozvoju obnoviteľných zdrojov?

Európska komisia navrhuje rozšírenie európskeho systému obchodovania s emisnými povolenkami o dopravu a budovy. Komisia argumentuje, že cenovka na emisiách má ekonomický zmysel a zrýchľuje prechod Únie k zelenšej a nízko uhlíkovej budúcnosti.

Cieľom začlenenia budov do tohto systému má byť podľa Komisie zrýchliť tempo obnovy starých budov a dosiahnutie uhlíkovej neutrality nových. Oblasť budov a stavebníctva je zodpovedná za 40 percent spotreby energie a 36 percent produkcie CO2 v Európe. Budovy preto hrajú kľúčovú rolu v európskych plánoch na znižovanie emisií skleníkových plynov.

Rozšírenie systému EÚ ETS so sebou zároveň nesie potenciál zrýchliť rozvoj obnoviteľných zdrojov vo vykurovaní, ktoré sa bude niesť v znamení prechodu od vykurovania plynom k tepelným čerpadlám alebo iným, zeleným riešeniam.

 

OTÁZKY DO DISKUSIE

– Akým spôsobom môže rozšírenie EÚ ETS o budovy pomôcť rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku?

– Čo by sa malo a naopak nemalo zmeniť v súčasnom návrhu Komisie o rozšírení EÚ ETS?

– Aké sú riziká začlenenia budov do EÚ ETS?

 

PANELISTI

  • Gabriela Fischerová, generálna riaditeľka, Ministerstvo životného prostredia SR
  • Petra Čakovská, projektová manažérka, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov
  • Richard Paksi, analytik, Budovy pre budúcnosť

 

MODERÁTOR

  • Michal Hudec, editor portálu EURACTIV Slovensko