Postoje politických strán vo voľbách do EP

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Eurovoľby 2019: Programy politických strán

Podrobný popis programov a pozícií deviatich relevantných politických strán obsahuje naša analýza. Infografika porovnáva ich postoje k vybraným otázkam – kompetenciám EÚ pri ochrane právneho štátu, sociálnej či environmentálnej oblasti, vonkajších politikách atď.


Obsah je súčasťou projektu, ktorý spolufinancuje Európska únia prostredníctvom grantu Európskeho parlamentu. Partnerom obsahu je Friedrich-Ebert-Stiftug, zastúpenie v SR.