Rok 2021 v plánoch Európskej komisie (INFOGRAFIKA)

Tento článok je súčasťou Špeciálu: EÚ v roku 2021

Rok 2020 bol z pohľadu práce Európskej komisie predovšetkým rokom stratégií v hlavných politických prioritách, rok 2021 by ich mal ďalej rozmeniť na konkrétnosti.

Pandémia zásadným spôsobom zamiešala plánmi eurokomisie na rok 2020. Oproti svojmu pracovnému programu na rok 2020, musela prijať 800 neplánovaných opatrení. Medzi nimi bolo akútne uvoľnenie peňazí na sanovanie prvých opatrení proti šíriacemu sa koronavírusu, upravenie fiškálnych pravidlách smerom k väčšej flexibilite, zmena pravidiel o štátnej pomoci, vytváranie európskych zdravotníckych zásob, príprava nástroja SURE na boj proti nezamestnanosti a 750-miliardového balíka Nástroja EÚ pre budúce generácie.

Ten má okrem sanácie hospodárstva podporiť aj dlhodobé ciele EÚ, ktorými sú najmä pokračovanie v systémovej zmene v oblasti prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, resp. uhlíkovú neutralitu a digitálnejšiu budúcnosť. Pandémia do istej miery zamiešala kartami v oboch týchto veľkých prioritách.

Hlavné iniciatívy, s ktorými plánuje prísť Európska komisia podľa svojho pracovného programu na rok 2021 zhŕňa nasledovná infografika. Všetky z nich sa budúci rok dostanú na posúdenie Európskemu parlamentu a členským štátom EÚ.

 

Ilustračný obrázok: Práca na koľajniciach (okolo 1936), Ernest Priesner, Slovenská národná galéria. (Webumenia.sk)