Barroso chce marginalizovať francúzsko-nemecký motor

 

Krátka správa

Francúzsky europoslanec Jean-Louis Bourlanges povedal, že bude v Európskom parlamente hlasovať proti Barrosovej komisii. V interview pre EurActiv.com kritizoval designovaného predsedu Komisie za to, že nedokázal „vybudovať most medzi periférnou, liberálnou a atlantistickou Európou a Európou, ktorá ma sociálnejšiu orientáciou a je nezávislejšia od USA“.

Podľa jeho názoru sa Barroso pokúsil „vytvoriť Európu marginalizujúcu francúzsko-nemecký „pár““ a urobil rozhodnutia, zvýraznené vstupom do platnosti Zmluvy z Nice, ktoré viedli „k neodôvodnenej nadmernej reprezentácii stredo- a východoeurópskych krajín“. Bourlanges dodal, že „najdôležitejšie portfóliá , tie najkontroverznejšie, v ktorých má Komisia veľa moci, boli dané atlantistom a liberálnej Európe“.

Jean-Louis Bourlanges, ako silný eurofil, vidí v prípade francúzskeho referenda o európskej ústave veľmi tesný scenár: „Je nepravdepodobné, že budú Francúzi voliť za európsku ústavu, ak skombinujeme Barrosovu komisiu a možné rozšírenie EÚ o Turecko, čo spôsobuje pre francúzsku verejnú mienku skutočný problém“. Myslí si, že zlyhajú aj iné referendá, a to ústavnú zmluvu nakoniec zabije.

Bývalý člen Ústavného výboru Európskeho parlamentu si myslí, že „idea Európy nemôže byť predaná verejnej mienke, pretože nebola plne formulovaná. Dnes nemá nik jednotný názor na to, čím Európa je, hlavne pokiaľ ide o jej úlohu, teritoriálne hranice a inštitucionálnu štruktúru. Pracujeme na základe veľkého linguistického nedorozumenia. Pre Európu je to jasne problém identity.“

Podľa Jean-Louisa Bourlangesa je tento problém možné vyriešoť, ak by niekoľko štátov vytvorilo skutočný federálny európsky štát so skutočnou európskou vládou, spoločnou vonkajšou a obrannou politikou a podobne. Ľutuje, že také niečo podporuje len Belgicko a myslí si, že „Nemecko je ženaté s Európou, no chýba mu silná európska túžba“. Podľa Bourlangesa je to v prípade Francúzska „úplne naopak“ – na jednej strane chce silnú Európu, nezávislú od USA, na strane druhej je pripútané k medzinárodnej spolupráci založenej na národných štátoch. Podľa neho chce väčšina ostatných členských krajín EÚ len ako veľkú zónu voľného obchodu s bezpečnosťou garantovanou NATO. Prichádza tak k záveru, že „nik v skutočnosti nechce zrodenie reálneho politického aktéra na medzinárodnej scéne“.

Jean-Louis Bourlanges predpovedá, že EÚ vchádza do obdobia viacnásobných kríz – hlavne okolo otázky tureckého členstva a vzťahu k USA – a nevie určiť, čo z toho vznikne.