Belohorská: EÚ si ešte nezvykla fungovať s 27 štátmi

Irena Belohorská, poslankyňa EP

  • Aké sú vaše očakávania v súvislosti s Francúzskym predsedníctvom EÚ? Podarí sa sa mu vyviesť Úniu zo situácie, do ktorej sa dostala po írskom referende?

Nebolo to moje prvé stretnutie s pánom prezidentom Sarkozym, ktorý je veľmi dynamický, na rozdiel od všetkých predchádzajúcich francúzskych prezidentov. Stretnem sa s ním aj teraz 10. júla, kedy príde na plenárne zasadanie do Štrasburgu a budem mať s ním znovu aj strenutie v úzkom kruhu predsedníctva. Myslím si, že je nabitý elánom a rozhodne snahou vyviesť Európu z tejto situácie. Ale jednoznačne, aj ja som poukázala na to, že už írske „nie“ je súčasťou Lisabonskej zmluvy. Tá zmluva totiž chce riešiť situáciu v Európe, kedy sa v 27-čke nemôžeme všetci dohodnúť na jednom postupe. Ja írske „nie“ neodsudzujem, ale beriem ho ako potvrdenie Lisabonskej zmluvy. Áno, majú na to právo povedať nie, ale teraz nie je na rade Francúzske predsedníctvo, aby povedalo ako ďalej, teraz sú na rade Íri, aby povedali, čo chcú. Ale to, ako sa tu opakuje, a ja som to už počula aj na Slovensku, povedať, že pôjdeme podľa zmluvy z Nice, to som jednoznačne odmietla a myslím si, že to sa aj pánovi prezidentovi veľmi páčilo, keď som to povedala, lebo pre mňa je mŕtva zmluva z Nice. Tá hovorí len o vás, ale nie o nás. 

  • V akom duchu prebiehalo stretnutie Konferencie predsedov politických skupín Európskeho parlamentu a francúzskej vlády, čo boli hlavné otázky, ktoré zaujímali zástupcov EP?

Prebiehalo to štandardne, lebo Konferencia predsedov, tých deväť členov, vždy cestuje pred každý predsedníctvom. Boli sme aj v Slovinsku, aj v Rakúsku a prebieha to určitým spôsobom. Robí sa aj stretnutie so študentami, čo je veľmi zaujímavé, lebo študenti sú naladení revolučne a samozrejme diskutovali k tej téme. Prebiehalo to v dobrej atmosfére, že vy urobíte toto a my urobíme to, pretože podľa Lisabonskej zmluvy Európsky parlament sa stane najsilnejším parlamentom v celej svojej histórii. A národné parlamenty sa stanú silnejšími, doteraz nemali žiadne právo voči Európskemu parlamentu a voči európskej politike. Dnes národné parlamenty budú určovať, či daná norma je potrebná alebo nie. Ak jedna tretina národných parlamentov povie, že toto nie je dobré nariadenie, my s ním nemôžeme ďalej pracovať a ďalej ho pripravovať, čiže to sú dosť výrazné zmeny. Samozrejme, že sa upozorňovalo na niektoré záležitosti, ktoré oni chcú urýchlene ukončiť. Je to napríklad otázka postoja k európskym jednotkám, pretože vieme, že aj v rámci NATO má Francúzsko dosť jasný postoj. Síce spolupracujú ale sú dosť odmietaví. Oni dosť odmietajú americké vedenie. Je to aj otázka východných trhov a vzťahov s Ruskom, prešli sa všetky tieto témy.

  • Ktorá téma bude podľa Vás tou nosnou popri oživovaní Lisabonskej zmluvy?

Energie. Tie energie prechádzajú aj do poľnohospodárstva aj do sociálnych vecí pretože energie napríklad súvisia s cenou potravín a oni veľmi vysoko kladú potravinovú bezpečnosť.

  • Francúzsko teraz dosť zdôrazňuje to, že bez inštitucionálnej reformy sa musí proces rozširovania zastaviť, čo podporuje aj Nemecko. Čo si o tom myslíte?

Myslím si, že každý by veľmi rád a urýchlene riešil situáciu budúceho členstva Chorvátska, nakoniec aj Srbsku sa teraz predsa len otvorili dvere po tej situácii s Kosovom a podobne a teraz má vlastne tento proces byť zablokovaný. To opätovne vytvára neistotu v tejto časti Európy, ktorá by sa mala už po toľkých rokoch utíšiť a ukľudniť, takže myslím si, že oni sa budú snažiť otvoriť túto otázku.

Európa si ešte nezvykla robiť v 27-čke a už by sme to mali rozširovať? Je tam odmietavý postoj veľkej časti verejnosti, proti Turkom a ich členstvu. A tá diskusia trvá 31 rokov, už by to bolo treba tiež nejakým spôsobom vyriešiť. Ale inštitucionálne zmeny už sú pripravé tak, že Lisaboská zmluva musí pokračovať. To bol aj hlavný odkaz z tohoto stretnutia: Lisabonská zmluva musí pokračovať a všetci máme na tom mimoriadny záujem.

  • Čiže nemyslíte si, že je táto rétorika ohľadne rozširovania len určitou formou nátlaku na Írsko?

Nie, žiadny nátlak. Každý teraz dáva od Írska ruky preč. Lebo každý rešpektuje, že majú na to právo. Samozrejme… podtóny to má, veď iste vyčerpali najviac z fondov, zo spoločných zdrojov a podobne a teraz sa takto stavajú voči druhým. Preto si myslím, nechajme to vychladnúť, lebo v emóciách ľudia hovoria rôzne veci, ktoré sa z úst politikov veľmi ťažko dávajú späť. Teraz je na rade Írsko, aby povedalo ako ďalej. Ja som v Konferencii jediná za novú dvanástku a som jasne povedala, že zmluva z Nice nie je riešenie. Pre nás nie. Pretože tá znovu hovorí o pätnástke a dvanástke. Lisabonská zmluva je o tom, že nás postavila na rovnakú štartovaciu čiaru, aj Nemcov, aj Francúzov a aj Slovákov a Bulharov. Aj keď sa to možno niekomu nepáči.