Belohorská: Práca EP nie je dostatočne zviditeľnená

Irena Belohorská, poslankyňa EP

Pozadie

Európsky parlament je jedinou inštitúciou EÚ, v ktorej zasadajú zástupcovia priamo volení občanmi. Hoci jeho postavenie nemožno porovnať s národnými parlamentmi, od svojho vytvorenia sa stal aktívnym a dôležitým hráčom európskej integrácie.

Ak si však chce EP toto postavenie udržať, prípadne ho posilniť, musí sa zamyslieť nad vlastným fungovaním, hľadať možnosti zlepšenia, a to aj z dôvodu zohľadnenia stúpajúceho záujmu verejnosti, predovšetkým vo výhľade európskych volieb v roku 2009. Z tohto dôvodu bola vytvorená pracovná skupina pre reformu Európskeho parlamentu.

Členkou pracovnej skupiny zo skupiny nezaradených poslancov zo Slovenska je Irena Belohorská. Pýtali sme sa jej na názor na fungovanie EP, jeho vzťah s občanmi a spôsob, akým o práci európskej legislatívy informujú médiá.

Otázky

  • Európsky parlament je jedinou inštitúciou EÚ priamo volenou občanmi. Myslíte si, že je jeho práca dostatočne viditeľná, že občania poznajú jeho úlohu pri prijímaní rozhodnutí v EÚ?

Práca EP nie je dostatočne zviditeľnená. Je to tiež v náplni pracovnej skupiny pre reformu EP. Ale môžem pridať svoj názor už dnes, je to názor, ktorý už som raz aj predniesla na stretnutí predsedov politických skupín. EP vynakladá veľké peniaze na pozývanie novinárov na plenárne zasadania – každý štát pozve troch novinárov. Myslíte si, že opisujú prácu parlamentu? Nie. Predkladajú svoje vízie, politické želania, názory svojich majiteľov. V deň, kedy som mala závažné vystúpenie, sa ma veľmi vážený redaktor opýtal, čo si myslím o tom, že P. Šťastný nie je na plenárnom zasadaní. Ak som ho upozornila na závažnú problematiku, ktorá sa preberala na pléne – reagoval slovami to by sme pani poslankyňa nedostali do vysielania, to ľudí nezaujíma. Ani raz za tri roky sa ma neprišiel ani jeden novinár opýtať, čo dôležité sme preberali, resp. o čom by mali informovať. Takže myslím, že tieto platené výlety by mali skončiť. Mali by byť nahradené niečím efektívnejším. Aby informácie dostal občan, ak ho zaujímajú priamo, nie z kuchyne majiteľa médií.

  • Hoci kompetencie Európskeho parlamentu postupne narastajú, účasť na voľbách do EP má skôr klesajúcu tendenciu. V čom vidíte príčinu tohto nezáujmu?

Účasť vo voľbách do EP zodpovedá informovanosti občanov.  Navyše si myslím, že už skončilo obdobie, keď k voľbám prišlo 99,9 % voličov. Predsa je len iná doba. Tí, ktorí neprišli, vlastne delegovali svoje práva výberu na tých, ktorí prišli voliť. Aj to je postoj, ktorý treba rešpektovať.

  • V médiách býva často kritizovaná nízka účasť niektorých europoslancov na práci zákonodarného zboru. Považujete to za problém?

Médiá majú svoju predstavu o práci EP. Áno, sála napríklad počas pléna nebýva plná, ale to neznamená , že poslanec nie je v parlamente. Problémom je súčasne prebiehajúce množstvo pracovných skupín, stretnutí s expertmi, lobistami, mimovládnymi organizáciami, ako aj napríklad návštevníkmi, s ktorými sa poslanci majú povinnosť stretnúť a venovať sa im.