Boj proti obťažovaniu: Pripravujeme kódex správania europoslancov, hovorí Maňka

Europoslanec Vladimír Maňka (Smer-SD) [© EU 2017 -EP]

Slovenský europoslanec VLADIMÍR MAŇKA (Smer-SD) sa v parlamentnej funkcii kvestora venuje aj systému riešenia obťažovania vo vnútri Európskeho parlamentu.

 

Z pozície kvestora Európskeho parlamentu ste aj členom poradného výboru zaoberajúceho sa sťažnosťami akreditovaných asistentov poslancov na obťažovanie poslancami Európskeho parlamentu a prevenciou obťažovania na pracovisku. Čo to obnáša?

Náš výbor v tomto volebnom období riešil 15 prípadov obťažovania. Jednoznačne prevažujú prípady psychického obťažovania pred sexuálnym obťažovaním. Obťažovanie môže mať ťažké psychické a fyzické zdravotné dopady na obeť. Laická verejnosť, pokiaľ sa s tým niekto osobne nestretol, nemusí ani tušiť, aké dôležité je včasné, rýchle riešenie a prevencia. Mal som s riešením podobných problémov skúsenosť ako primátor, aj župan.

V stredu (11. apríla) som prijal v mojej kancelárii v Bruseli piatich zástupcov zamestnancov, ktorí prišli za mnou s viac ako tisíc podpismi na petícii s názvom “Me too”, aby vysvetlili svoje návrhy na riešenie problému. Vyjadril som im podporu. Informoval som ich, že rovnaké návrhy, ktoré vyplynuli z rokovania pracovnej skupiny Socialistov a demokratov, ktorej som spolupredsedom, som predložil pred viac ako mesiacom a že náš výbor a potom aj Predsedníctvo sa nimi bude zaoberať.

Europarlament sa zaoberá sexuálnym obťažovaním. Sám má s ním problémy

Obete sexuálneho obťažovania zo strany zamestnancov Európskeho parlamentu neveria, že európske inštitúcie ich prípady vyriešia.

Čo poradný výbor navrhuje?

Predložili sme do Predsedníctva Európskeho parlamentu “Cestovnú mapu” riešenia celého systému problémov obťažovania a Predsedníctvo, ktorého som členom to v marci schválilo.

V marci som zase predložil do nášho výboru návrh budúcich postupov pre systémové riešenie celej procedúry, ako presne postupovať pri konkrétnych prípadoch obťažovania, aby sme dosiahli skrátenie termínov celej procedúry a zjednodušili celý postup. Práve čas hrá mimoriadne dôležitú úlohu aj pre obeť obťažovania. Mojimi návrhmi sa osobitný výbor bude na konci apríla zaoberať.

Aké kroky už vedenie Európskeho parlamentu prijalo? Europoslankyňa za Zelených Terry Reintke nedávno predsedovi EP odovzdávala petíciu, ktorej signatári apelovali na rozhodné kroky zo strany vedenia Európskeho parlamentu.

Prijali sme rozšírenie ochrany aj na stážistov poslancov, ochranu zamestnancov pri podávaní sťažnosti voči poslancom EP, rozšírenie sankcií voči poslancom EP. Ďalej obetiam obťažovania bude poskytnutá pomoc v prípade súdnych konaní a bude platiť aj ochrana obete, ktorá pracuje v kancelárii poslanca pred prepustením.

Europoslankyňa: Byť proeurópsky len vtedy, keď je to akceptovateľné, je pokrytecké

Nadnárodná kandidátka vo voľbách do Európskeho parlamentu mohla byť zmenou práve pre malé krajiny, hovorí nemecká zelená europoskankyňa TERRY REINTKE.

Ráta sa aj s osvetou?

Úloha pre kvestorov je pripraviť kódex vhodného správania pre poslancov. Ak sa tento kódex poslanec nezaviaže dodržiavať, nemal by mať možnosť kandidovať do funkcií v Európskom parlamente, ani sa uchádzať o to, že bude mať na starosti akúkoľvek dôležitú agendu, napríklad nebude môcť byť spravodajca, nebude môcť byť súčasťou zahraničnej delegácie, atď. Na webovej stránke zverejníme mená tých poslancov, ktorí kódex nepodpíšu.

Súčasťou kódexu budú záväzky poslanca predchádzať konfliktom vo svojej kancelárii, vykonávať dobrý manažment, dodržiavať práva a povinnosti zamestnancov, atď. Každý poslanec, predtým, ako začne vykonávať prácu poslanca, by mal absolvovať školenie, kde dostane aj informácie, ako byť dobrým manažérom, lebo nie každý v doterajšom živote riadil tím.

Súčasťou petície “Metoo” je aj povinnosť poslanca absolvovať školenie. Kedže nemáme právnu možnosť donútiť zvoleného poslanca, aby sa povinne školenia zúčastnil, musíme hľadať iné cesty, aby školenie absolvoval.

Ráta sa s vydaním brožúry pre asistentov, stážistov, zamestnancov s informáciami, ako postupovať v prípade obťažovania, na koho sa obrátiť. Ale aj ako môžu oni sami prispieť k predchádzaniu konfliktov, či k vytváraniu pozitívnej pracovnej atmosféry na pracovisku. Brožúru už máme pripravenú.

Celý systém by sa mal profesionalizovať a mala by sa vytvoriť sieť dôverných spolupracovníkov, na ktorých sa obete obťažovania môžu obrátiť.

Nedávno ste spomínali ťažký prípad, ktorý sa ukazoval ako kombinácia možného zneužitia finančných prostriedkov a psychologického obťažovania. Nemusíte konkretizovať, ale dospelo sa tu k nejakému záveru?

Bol som spravodajcom pre tento prípad. Už ho vyšetruje OLAF (Úrad boja proti korupcii), aj súdy v príslušnej krajine.

Zložitosť prípadu potvrdzuje aj to, že mal okolo tisíc strán. Boli to mesiace práce, vyšetrovania a vypočúvania svedkov často hlboko do noci. Na základe tohto prípadu sme s mojim tímom vytvorili nový model a pripravili efektívnešie postupy pre riešenie budúcich prípadov.

Ako hodnotíte činnosť mimoriadnej misie Európskeho parlamentu, ktorá navštívila Slovensko a predbežné závery, ktoré z toho publikovala?

Bezprostredne po informácii o vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice, na zasadnutí frakcie Socialistov a demokratov, sme iniciovali mimoriadnu misiu Európskeho parlamentu na Slovensko. Hovorím to preto, lebo sa šíria správy, že keby nebola slovenská opozícia v Európskom parlamente, nebola by ani misia. Členovia misie na Slovensku na stretnutí s prezidentom Kiskom jasne uviedli, že Európsky parlament rýchlo vyslal delegáciu, aby zdôraznil európsku solidaritu a dôležitosť hodnôt spoločných pre všetkých Európanov.

Štefanec: Pochybenia slovenskej vlády oslabujú argumentáciu tých, čo rokujú o rozpočte EÚ

Žiadosť generálneho prokurátora SR o zriadenie medzinárodného vyšetrovacieho tímu je aj výsledkom tlaku Európskeho parlamentu, myslí si europoslanec Ivan Štefanec (EĽS, KDH).

Predbežné závery v správe kopírovali to, čo sa členovia misie dozvedeli od médií, organizátorov demonštrácií, mimovládnych organizácií, zástupcov štátnej moci a Generálneho prokurátora. Väčšinu informácií už obyvatelia dávno pred misiou poznali z našich médií.

To, čo sa v médiách veľmi nepíše, ale v správe bolo, sú obavy, že nezávislosť médií súvisí s ich vlastníctvom. V tejto súvislosti sa v správe konštatovalo, že vlastníctvo médií nie je veľmi transparentné. Oligarchovia a finančné skupiny sú majiteľmi médií a ich hlavnou činnosťou nie je poskytovanie mediálnej služby. To je nebezpečné.

Slovenské ministerstvo spravodlivosti zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh legislatívy súvisiacej so vznikom úradu európskeho prokurátora. Predpokladáte, že legislatívny proces na Slovensku prebehne bez zádrhov?

Pokiaľ viem, slovenská vláda podporovala zriadenie úradu európskeho prokurátora už počas nášho predsedníctva v Rade EÚ a vyslúžila si za to v Bruseli pochvalu aj od poslancov príslušného výboru. Aj preto som zostal prekvapený – a hneď sme to aj pripomienkovali – keď do návrhu uznesenia Európskeho parlamentu v prípade zavraždeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ktosi vložil výzvu, aby sa Slovensko urýchlene pripojilo k podpore zriadenia úradu európskeho prokurátora.

Ako hodnotíte výsledok volieb v Maďarsku a konfrontačnú rétoriku, ktorú Viktor Obrán smerom k EÚ používa?

Zúžim svoj názor na konštatovanie, že výrazným spôsobom vyhral ten, na koho strane bola drvivá väčšina médií. Teší ma, že na Slovensku majú médiá omnoho väčšiu slobodu ako v Maďarsku.

Samotná sloboda médií však pre budovanie férovej spoločnosti nestačí. Dovoľte malý hlavolam, ktorý sa všetkým nemusí podariť vyriešiť: Jedno majú médiá v Maďarsku a na Slovensku spoločné. Stupeň objektívnosti informácií. Česť výnimkám.