Cecilia Malmström: Inštitucionálny chaos zatieni európske voľby

  • Súčasné Francúzske predsedníctvo si vyslúžilo všeobecnú pochvalu za zvládnutie situácie v Gruzínsku a prístup k finančnej kríze. Vedľajším produktom tohto úspechu je názor, že menšie krajiny ako Česká republika, či Švédsko nebudú schopné zvládať takéto krízy. Čo si o tom myslíte?

Nesúhlasím s tým. Myslím si, že Fínsko počas svojho predsedníctva pred dvoma rokmi zvládlo Libanon (izraelsko-libanonskú vojnu, pozn. red.) celkom dobre. Pritom Fínsko je tzv. malou krajinou. To ukazuje, že môžete byť pripravený na nečakané veci a môžete mať krízovú organizáciu, ktorá sa dá veľmi rýchlo aktivovať. Dôkladne študujeme, to čo urobili Fíni, keď došlo k libanonskej kríze a budeme sa tiež rozprávať s našimi francúzskymi priateľmi, keď sa skončí ich predsedníctvo, aby sme sa poučili z ich skúseností a ujasnili si, ako sa môžeme pripraviť my.

Švédsko nie je členom eurozóny, čo by bolo v tomto konkrétnom prípade –  pri riešení finančnej krízy – problémom, ale spolupracujeme veľmi úzko s Euroskupinou. Boli sme v dennom ak nie v hodinovom kontakte s našimi partnermi z EÚ, vrátane tých, ktorí nie sú členmi eurozóny, takže sme veľmi zaangažovaní.

Myslím si, že menšie krajiny môžu, ak sú organizované, úspešne reagovať na krízy.

  • Jednou z potenciálnych kríz počas vášho predsedníctva môže byť situácia okolo Lisabonskej zmluvy, ak sa naplní to o čom sa v Írsku špekuluje….

V prvom rade si počkajme na decembrové stanovisko Írska. Požiadali nás o čas, takže dajme im čas. Dovtedy nebudeme robiť nič.

Ale ako hovoríte, tiež sme sa zachytili klebetu, že by druhé referendum mohlo prísť na jeseň 2009 – pod naším predsedníctvom a samozrejme ak sa tak stane, budemem to riešiť.

Napriek tomu som presvedčená, že tieto inštiticionálne otázky sú mimoriadne dôležité. Som politológ a „euro-šprt“ a som schopná stráviť hodiny rozprávaním o katalógoch kompetencií a tak ďalej. Občania chcú, aby sme sa sústredili na tieto otázky a máme niekoľko veľmi dôdležitých tém počas nášho predsedníctva: klimatické a energetické balíčky sú top prioritou ale tiež iné veci ako policajná a súdna spolupráca, pokračujúce rozširovanie a reforma rozpočtu. Musíme sa sústrediť na toto, keďže inštitucionálne otázky odoberajú Európskej únii veľa energie.

  • Spomenuli ste Euroskupinu. Čo si myslíte o ambíciách Francúzska inštalovať prezidenta Sarkozyho ako lídra eurozóny, proti čomu sa vyjadrili Česi.

Ani my s tým nie sme príliš uzrozumení. Myslím si, že by sa to malo vnímať viac ako dôsledok veľkého entuziazmu Francúzskeho predsedníctva voči misii pána Sarkozyho. My neriešime európske otázky takýmto spôsobom.

My nie sme členom Euroskupiny, a hoci to osobne ľutujem, akceptujem to. Ale nemali by sme budovať nové inštitúcie, ktoré rozdeľujú Európu. V tomto momente potrebujeme jednotu, nie rodzeľovanie.

  • Po tom, čo dánsky premiér Rasmussen oznámil, že dúfa, že v roku 2011 bude v Dánsku nové referendum o prijatí eura, niektorí vaši ministerskí kolegovania vo Švédsku naznačili, že Švédsko by mohlo nasledovať….

Nuž, ja v to určite dúfam. Robila som kampaň za „áno“ v tom poslednom referende a nezmenila som názor. Vyjadrujem sa v prospech eura, kedykoľvek môžem. Avšak v rámci na našej vládnej koalície máme dohodu, že nebudeme otvárať túto tému až do konca nášho mandátu v roku 2010.

Budeme robiť kampaň za euro v európskch voľbách – nie že by Európsky parlament mal nejaký vplyv na voľbu Švédska – ale preto, že je to dobrý spôsob, ako hovoriť o európskch víziách.

Máme predstavu, že by sme mohli mať referendum začiatkom mandátu novej vlády, niekedy v rokoch 2010-2011 a myslím si, že nakoľko Euroskupina ukázala svoju dôležitosť v týchto ťažkých časoch, mohli by sme v Švédsku byť svedkami zmeny názoru. A samozrejme „áno“ v Dánsku by bolo pri tom nápomocné.

  • Vráťme sa k európskym voľbám. Tie sa budú s najväčšou pravdepodobnosťou riadiť zmluvou z Nice. Aký dopad by to podľa Vás bude mať na účasť a skladbu budúceho parlamentu?

Ťažko povedať. Myslím si, že je škoda, že nemôžeme mať voľby podľa novej zmluvy, predovšetkým preto, že Švédsko podľa Nice stratí dve kreslá, najmä však preto, že tí, ktorí budú kandidovať do Európskeho parlamentu by mali vedieť, za akých podmienok budú operovať.

Tak ako to teraz vyzerá budú kandidovať v inštitucionálnej neistote, čo je nefér. Je mi to veľmi ľúto. Je tu tiež riziko, že táto neistota zvýši euroskepticizmus v Európe.

  • Ako europoslankyňa ste boli veľmi jasne proti tomu, aby Európsky parlament cestoval každý mesiac do Štrasburgu. Je to pre vás teraz menej dôležitá otázka kedže ste národná ministerka? Otvorí to Švédske predsedníctvo?

Nezabudla som na to. Som stále veľmi aktívna v tejto téme a stále mi je veľmi ľúto, že autority nevyužili príležitosť, keď sa v Štarsburgu zrútil strop, aby o tomto viedli serióznu debatu. Vyjadrujem sa teraz k tomu menej, pretože mám inú úlohu ale verte mi, otváram túto tému s mojimi kolegami v Rade tak často ako sa len dá – veľmi dobre poznajú môj názor.

Žiadne Predsedníctvo nemôže otvoriť túto otázku až kým si nie je isté, že ho podporí veľa krajín. Zdá sa však, že dnes je veľmi málo krajín ochotných chopiť sa v tomto smere spolu s nami akejkoľvek iniciatívy.


Cecilia Malmström je švédska ministerka pre európske záležitosti. Je členkou švédskej liberálnej strany Folkpartiet-Liberalerna. Je silne pro-EÚ a podporuje integráciu Švédska do eurozóny. V rokoch 199-2006 pôsobila ako europoslankyňa. Očakáva sa, že zohrá dôležitú úlohu počas Švédskeho predsedníctva EÚ v druhej polovici roka 2009.