Cyprus si neželá odchod Grécka z eurozóny

Zdoj: www.mfa.gov.cy

Pri podpise prístupovej zmluvy Cypru 16. apríla 2003 sa bývalý prezident Tassos Papadopoulos vyjadril, že je to historický moment, ktorý zabezpečuje budúce smerovanie Cypru. Ako vnímate toto smerovanie po 9 rokoch?

Pripojenie Cypru k EÚ z 1. mája 2004 nepochybne predstavuje významný míľnik v modernej histórii Cypru, hneď po Deklarácii nezávislosti Cyperskej republiky z roku 1960.

Členstvo v EÚ posilňuje Cyperskú republiku, jej nezávislosť a suverenitu. Podľa prístupovej zmluvy sa k EÚ pridal celý Cyprus, no implementácia acquis sa v severnej časti ostrova suspendovala kvôli tureckej okupácii. Momentálne Turecko ilegálne okupuje európske územie. Ak chcú získať plné členstvo, musia túto okupáciu ukončiť.

Navyše odkedy sa Cyprus pridal k EÚ, urýchlila sa jeho modernizácia a štrukturálne reformy, ktoré naša krajina potrebuje, aby mohla efektívne čeliť nástrahám 21. storočia.

Zlepšenie v niekoľkých smeroch začalo byť viditeľné počas procesu harmonizácie cyperskej legislatívy s európskym acquis.

Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré sa udiali od nášho pripojenia v máji roku 2004 je presadzovanie štyroch základných slobôd. Plná účasť na jednotnom trhu, voľný pohyb osôb, kapitálu, tovaru a služieb pomohli Cypru vytvoriť lepšie podmienky pre hospodársky rast. Vďaka nim sme tiež mohli poskytnúť väčšie možnosti cyperským produktom a službám. Náš vstup do eurozóny vnímame aj napriek kríze pozitívne, keďže z dlhodobého hľadiska pre nás znamená prosperitu. Rotujúce predsedníctvo Rady EÚ, ktoré Cyprus preberie 1. júla 2012 považujeme za ďalší historický míľnik, no zároveň aj veľkú výzvu.

Ako relatívne nový a jeden z najmenších členských štátov EÚ musíme na seba vziať zodpovednosť za koordináciu a propagáciu politiky EÚ v rozličných odvetviach, ktoré spadajú pod kompetencie EÚ. Sme presvedčení, že úlohu zvládneme a zlepšíme tak imidž Cyperskej republiky.

Cyperské predsedníctvo EÚ nepomohlo riešeniu cyperského problému. Myslíte si, že Cyperčania si môžu užívať výhody vstupu do EÚ hoci je ostrov naďalej rozdelený?

Cyperský problém a prebiehajúce priame rozhovory pre jeho riešenie sú poslaním generálneho tajomníka OSN. Žiadnym spôsobom neovplyvnia výkon Cyperskej republiky v predsedníctve EÚ.

Prezident Cyperskej republiky sa opakovane vyjadril, že rozhovory medzi týmito dvoma komunitami budú pokračovať aj počas 6 mesiacov cyperského predsedníctva.

Predsedníctvo EÚ nijakým spôsobom neovplyvní naše odhodlanie pokračovať v rozhovoroch a snahe nájsť riešenie tohto problému. Cyperská republika má v pláne zaoberať sa vývojom cyperského problému paralelne s predsedníctvom bez toho, aby sa tieto dve záležitosti nejako ovplyvňovali, a určite neprijme umelo vytvorené podmienky a vyhrážky od Turecka.

Dôvodom, že sa zatiaľ nenašlo riešenie cyperského problému je, že Turecko, ktoré má kľúč k tomuto riešeniu odmieta prijať rezolúcie OSN ohľadom Cypru. Opakované návrhy medzinárodného spoločenstva, aby ukončilo ilegálnu okupáciu 36,2% územia Cypru taktiež nemali odozvu. Táto okupácia je následkom tureckej vojenskej invázie z leta roku 1974. Nemali by sme zabúdať, že cyperský problém bol a naďalej je problémom invázie a okupácie, ktorá porušuje medzinárodné právo a Chartu OSN.

Stále sme odhodlaní dosiahnuť zjednotenie ostrova, ako sa hovorí aj v rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN. Zdôrazňujeme tiež, že zjednotenie je považované za jediný spôsob, ako obnoviť zákonnosť, mier, stabilitu a prosperitu pre Cyperčanov, s plným rešpektom a zabezpečením ľudských práv a základných slobôd pre všetkých cyperských obyvateľov.

Fakt, že Cyprus je členom EÚ môžeme brať ako stimul pre znovuzjednotenie našej krajiny, ak si Ankara uvedomí, že spoločná budúcnosť bude prínosom pre všetkých obyvateľov Cypru.

Ako Cyprus reaguje na turecké hrozby prerušenia akýchkoľvek kontaktov s EÚ počas cyperského predsedníctva?

Cyperské predsedníctvo EÚ v druhej polovici roku 2012 je na jednej strane právo a na druhej povinnosť členskej krajiny EÚ ako rovnocenného partnera ostatných krajín. Vyjadrenia a konanie tureckého vedenia ohľadom cyperského predsedníctva sú urážlivé a provokáciou nielen voči Cyperskej republike, ale voči EÚ ako celku.

Od Turecka, ktoré má záujem o vstup do EÚ, očakávame, že bude rešpektovať inštitucionálnu úlohu predsedníctva, keďže to patrí k základným súčastiam EÚ. Povinnosti Turecka potvrdila Rada Európy aj Európska rada vo svojich posudkoch v decembri roku 2011. Medziiným v nich tieto dve inštitúcie vyjadrili nespokojnosť a obavy z tureckého postoja.

Cyperská republika sa chce efektívne zhostiť náročnej úlohy predsedníctva EÚ. Nenecháme turecké hrozby a provokácie, aby ovplyvnili naše predsedníctvo. Chceme čo najviac prispieť k budovaniu spoločnej budúcnosti pre Európu a jej občanov. Od Turecka očakávame, že preukáže takú istú serióznosť a zodpovednosť.

Mnoho spoločností má záujem o licencie na prieskum ložísk zemného plynu vo výlučnej ekonomickej zóne Cypru. Aké sú politické výhody plynúce z prieskumu a ťažby zásob zemného plynu? Čo to pre Vás znamená, že náleziská, o ktoré je najväčší záujem si nárokuje aj Turecko?

Tešíme sa na výskum a následne na ťažbu zásob zemného plynu, ktoré sa nachádzajú na dne cyperskej výlučnej ekonomickej zóny. Cyperská republika verí, že  ich prínos bude hlavne ekonomický. Výskum a ťažba zemného plynu zároveň znamená rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov so všetkými krajinami, ktoré majú s Cyprom morské hranice, ale hlavne vzťahy týkajúce sa spolupráce v morskej ťažbe a ťažbe zemného plynu.

Chceme tiež rozvinúť diplomatické vzťahy v energetickej oblasti, čo určite zohrá úlohu aj v snahe zabezpečiť dodávky energie pre EÚ. Domnievame sa totiž, že výskum a ťažba zemného plynu v juhovýchodnej časti EÚ má strategický význam. Dúfame, že sa na to bude brať ohľad v rámci politiky EÚ a jej členských štátov.

Turecké nároky a námietky sú nepodložené, provokatívne a arogantné. Je to preto, že Turecko sa vníma ako silná krajina kvôli svojej veľkosti.

Cyperská republika bude pokračovať vo svojom programe výskumu a ťažby zemného plynu. Sme pripravení uplatniť si naše suverénne práva vo výlučnej hospodárskej zóne, v súlade s medzinárodným právom a diplomatickou rozvahou.

Ovplyvňuje Cyprus grécka politická scéna? Do akej miery sa Cyprus cíti ohrozený aktuálnym vývojom v Grécku a jeho dlhovou krízou?

Dlhová kríza v Grécku nenechá cyperskú ekonomiku a banky nedotknuté, veď hlavne banky boli vystavené gréckym dlhopisom. Cyperská republika však podnikla všetky potrebné opatrenia, aby sa vyrovnala s negatívnymi následkami gréckej dlhovej krízy. Podporujeme snahu Grécka a hlavne jeho občanov a veríme, že sa im podarí nájsť cestu z tohto mŕtveho bodu. Cyperská republika, tak ako všetci partneri v EÚ, nechce, aby Grécko odišlo z eurozóny. Taký scenár považujeme za nepravdepodobný.

Neoficiálny preklad rozhovoru z angličtiny, ktorý poskytol EurActiv.gr