Eurokomisárka Šuica: Ak do diskusie o budúcnosti nezapojíme Európanov, priestor dostanú populisti

Podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Šuica [EPA-EFE/FRANCOIS WALSCHAERTS]

Konferencia o budúcnosti Európy je najväčší inkluzívny projekt v dejinách. Hlavným cieľom je zapojiť tých, ktorí k Európskej únii nemajú dôveru. Ak sa to nepodarí, priestor pre svoje menej konštruktívne myšlienky dostanú populisti, hovorí v rozhovore pre chorvátsky EURACTIV Chorvátsko podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Šuica.

Dubravka Šuica je chorvátska politička a podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu. Predtým pôsobila ako europoslankyňa a primátorka Dubrovnika.

Konferencia o budúcnosti Európy (KOBE) sa konečne začala. No zdá sa, že občania mimo takzvanej „bruselskej bubliny“ celkom nerozumejú jej zmyslu. Aký bude mať konferencia dopad na priemerného občana Únie?

Konferencia v sebe zahŕňa viacero formátov, aktivít a podujatí s cieľom začleniť európskych občanov do diskusie o budúcej podobe európskych politík. Sme pevne presvedčení o tom, že Európania nechcú byť súčasťou týchto procesov len skrz voľby raz za päť rokov, ale že chcú zohrávať aktívnejšiu rolu v rozhodovacích procesoch Európskej únie.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli ponúknuť viacjazyčnú platformu, na ktorej môžu zdieľať svoje názory a nápady. Identifikovali sme deväť okruhov tém na diskusiu. Zároveň sme im ponúkli možnosť dodať svoje vlastné témy na základe ich konkrétnych záujmov.

Táto konferencia je najväčší inkluzívny demokratický projekt v dejinách. Poskytuje transparentnú a štruktúrovanú debatu pre všetky zúčastnené strany od občanov, mimovládnych organizácií, až po súkromné a verejné subjekty. Chcela by som využiť túto príležitosť na to, aby som pozvala všetkých občanov zúčastniť sa na debatách a diskusiách KOBE.

Čo očakávate od diskusií? Zdá sa, že sú nastavené výhradne pre občanov s proeurópskym nastavením. Plánujete osloviť aj euroskeptikov?

Konferencia bola navrhnutá a nastavená ako otvorený a inkluzívny proces. Náš hlavný cieľ je aktivizovať hlavne tých občanov, ktorí nemajú dostatok dôvery v Európsku úniu. Musíme porozumieť ich výhradám a obavám na to, aby sme vytvorili efektívne opatrenia, ktoré budú prospievať všetkým občanom Únie.

Neverím, že tento proces zahrnie len tých Európanov, ktorí majú pozitívny postoj, keďže účastníci konferencie budú vyberaní náhodne a na základe vopred dohodnutých kritérií. Tie sú napríklad územné vyváženie, proporcionalita medzi mestským a vidieckym obyvateľstvom, socioekonomické postavenie, vek a podobne. Je dôležité podotknúť, že najdôležitejším kritériom je prítomnosť mladých vo veku 16-25, ktorí budú tvoriť tretinu všetkých účastníkov. Dôvod za tým je, že práve táto skupina obyvateľstva bude tvoriť budúcnosť Európskej únie.

Nechcem vopred odhadovať výsledok diskusii. Záleží nám na vypočutí si úprimných názorov zo strany občanov. Naša hlavná priorita je osloviť občanov, s ktorými nemáme častý kontakt. Často ide o tých, čo sú kritickí alebo skeptickí voči európskemu projektu.

Únia už začala zbierať podnety občanov ku Konferencii o budúcnosti Európy

Predstavitelia troch inštitúcií Európskej únie spustili viacjazyčnú digitálnu platformu, v rámci ktorej môžu občania zdieľať svoje vízie o budúcnosti Únie. 

Kritici hovoria, že z konferencie bude „veľa kriku a žiadny výsledok“ a jej výsledok bude tvoriť nezáväzné komuniké. Čo si o tom myslíte? 

Držíme sa myšlienok Roberta Schumana a ostatných zakladateľov Únie, a preto pevne veríme, že demokracia by nemala byť vnímaná staticky. Práve preto sa tak veľmi usilujeme poskytnúť občanom hlas a možnosť participovať na posilňovaní a vylepšovaní našej demokracie. Očakávame, že konferencia skončí na jar 2022 počas francúzskeho predsedníctva Rade Európskej únie, no je dôležité si uvedomiť, že naša práca týmto neskočí.

Tri hlavné inštitúcie Únie (Komisia, Parlament a Rada, pozn. red.) budú dlhodobo vyhodnocovať podnety občanov. Na základe nich vytvoria závery o rozhodnutia o tom, ako pokračovať ďalej. Je podstatné zohľadniť všetky protichodné názory na fungovanie Únie, aby sme demonštrovali ozajstnú silu našej demokracie.

V apríli ste predstavili virtuálnu platformu, na ktorej môžu občania vyjadriť svoje nápady a názory. Zozbierali ste odvtedy už nejaké údaje o ich záujme o túto platformu?

Záujem, ktorý prejavujú naši občania o túto platformu, nás uspokojuje. Počas prvých troch týždňov platforma zaznamenala 7600 účastníkov, ktorí zverejnili viac ako 1500 podnetov. Doteraz sme zorganizovali viac ako 400 podujatí a diskusných fór s tým, že počet zúčastnených narastá každým dňom.

Niekto by mohol tvrdiť, že všeobecný cieľ konferencie je reformovať Úniu po Brexite. Bude konečným výsledkom tejto konferencie inštitucionálna reforma? Ako plánujete riešiť nedostatočnú efektivitu rozhodovacích procesov? 

Ako som naznačila, vchádzame do procesu s otvorenou mysľou a bez hocijakých tém, ktoré sú tabu. Inštitúcie Európskej únie sa doposiaľ neustále menili a prispôsobovali potrebám súčasných dôb. Európa momentálne čelí pandémii COVID-19. Zároveň sa súbežne adaptuje a pripravuje na klimatický a digitálny prechod. Ak náhodou občania navrhnú aj inštitucionálnu reformu Únie, tak Komisia, na základe svojich kompetencií, ktoré definujú základné zmluvy, podnikne kroky v tomto smere.

Konferencia o budúcnosti Európy: Otvorí Únia základné zmluvy?

Reformy Európskej únie majú byť založené na vôli jej občanov. Aj keď lídri EÚ zdôrazňujú, že žiadna téma nemá byť tabu, niektoré členské štáty nechcú o otváraní základných zmlúv diskutovať.

Obávate sa, že záležitosti okolo obstarávania vakcín poškodia dôveru v Komisiu?

Naopak, som si istá, že táto kríza potvrdila silu Európskej únie. Žiaden z členských štátov by nedokázal vytvoriť a zaobstarať vakcíny tak, ako to spravila Európska komisia. Ak zohľadnime, že vakcíny boli do členských štátov distribuované už po desiatich mesiacoch po začatí pandémie, tak ide o historický úspech. Členské štáty obdržali viac ako 200 miliónov dávok vakcín s tým, že doposiaľ štvrtina občanov EÚ dostala prvú aspoň prvú dávku. Európska únia je rovnako aj najväčším vyvážateľom vakcín na trhu. Dokopy sme doručili viac ako 200 miliónov vakcín do 90 krajín sveta, čím dokazujeme vysokú mieru našej solidarity a štedrosti. Sme si vedomí toho, že nemôžeme byť v bezpečí, dokým všetci ostatní nebudú ochránení.

Už viac ako rok diskutujú európske inštitúcie o svojej roli v rámci KOBE. Kompromis dosiahli vďaka portugalskému predsedníctvu v Rade. Myslíte si, že priemerní Európania zdieľajú vaše obavy? Bola diskusia o roliach inštitúcií len ďalšie dokazovanie o tom, že existuje priepasť medzi ľuďmi a „bruselskou bublinou“?

Práve pre pohľad na takzvanú „bruselskú bublinu“ sme sa rozhodli iniciovať tento projekt. Súhlasím, že inštitucionálne otázky by nemali tvoriť základ našich diskusií. Ak sa pozriete bližšie na obsah mojich príhovor, tak zistíte, že zdôrazňujem predovšetkým prítomnosť občanov v tejto diskusií. Preto sa na konferencii budeme sústrediť na otázky, ktoré sa týkajú každodenných životov väčšiny Európanov.

Bývalý predseda Rady Európskej únie Herman van Rompuy sa nedávno pre EURACTIV vyjadril, že konferencia by sa mala zamerať na demokraciu v Únii. Rompuy je toho názoru, že demokracia v EÚ čelí veľkej hrozbe. Ako by ste odpovedali?

Náš spôsob života sa neustále mení. Očakáva sa od nás, že aj my sa zmeníme, ak chceme udržať krok s globálnymi zmenami. Tým, že sa zameriame na našich občanov a ich potreby, ako to robíme aj v prípade tejto konferencie, posilňujeme našu demokraciu voči budúcim výzvam. Naša demokracia musí byť „vhodná pre budúcnosť“. Ak zmeškáme príležitosť riadne začleniť európskych občanov do tohto procesu, tak vytvoríme veľa priestoru pre populistov na to, aby presadili svoje nápady, ktoré sú menej konštruktívne. No stojí za to znovu zdôrazniť, že konferencia nemá za cieľ nahradiť delegovanú demokraciu, ale ju posilniť a doplniť.

Bude sa konferencia zaoberať aj problémom migrácie? Ako môžeme spolunažívať v rámci takzvaných „európskych hodnôt“?

Ak sa pozriete bližšie na naše viacjazykové platformy, tak zistíte, že migrácia je jedna z tém, ktorú ponúkame. Najskôr si vypočujeme od občanov ich návrhy a názory. Potom na základe nich nájdeme spoločné riešenie. Komisia už zverejnila návrh na novú migračnú a azylovú politiku. Nemali by sme zabúdať na negatívne demografické trendy, ktorým Európa čelí v poslednej dobe.

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte