Europoslanykňa, ktorá vyjednala nižšie emisie: Sme ďaleko od konca spaľovacieho motora

Maltská europoslankyňa Miriam Dalliová (S&D). [EP/Christian Creutz]

Emisie z cestnej dopravy pomôže znížiť technologický mix účinných spaľovacích motorov, elektromobilov, hybridov a vodíkových vozidiel, hovorí spravodajkyňa novej legislatívy MIRIAM DALLIOVÁ.

Miriam Dalliová je maltskou europoslankyňou v skupine Socialistov a demokratov (S&D). Ako členka výboru pre životné prostredie bola spravodajkyňou smernice o emisných štandardoch osobných áut a vozidiel. Konečné znenie nariadenia odhlasoval Európsky parlament 27. marca 2019. Emisie CO2 nových áut a dodávok budú musieť byť v roku 2025 o 15 percent nižšie ako v roku 2021. Do roku 2030 sa budú musieť u osobných áut znížiť o 37,5 percenta, u dodávok o 31 percent. Nové nariadenie zároveň obsahuje koeficienty, ktoré zvýhodňujú trhy s nízkym podielom nízkoemisných vozidiel.

Prezident Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA) Carlos Tavares zaradil medzi najväčšie výzvy v tomto roku „prísne ciele pre CO2 z osobných áut a dodávok pre rok 2020, ako aj odsúhlasené ciele po roku 2020“. ACEA sa sťažovala nové nariadenie si bude vyžadovať oveľa silnejší nástup elektromobilov a ďalších vozidiel s alternatívnym pohonom na trh, ako sa dnes ukazuje možné. Zákazníci podľa nej zostávajú totiž skeptickí. Čo hovoríte na túto kritiku?

V prvom rade treba povedať, že táto legislatíva sa prejaví až od roku 2021. Takže nerozumiem, prečo ACEA očakáva dopad už v tomto roku. Už som si však zvykla na vyjadrenia, o ktorých sa postupne ukázalo, že nie sú na 100 percent založené na faktoch. ACEA začala s tým, že pre rok 2025 nechce vôbec žiadne ciele. To bolo neakceptovateľné.

Čo sa týka zákazníkov, sťažujú sa, že keď si idú do showroomu kúpiť elektromobil, odchádzajú s autom so spaľovacím motorom. Dôvodom je, že im nie je ponúknutých dosť modelov alebo čakacia listina je príliš dlhá. V niektorých prípadoch im je povedané, aby čakali rok.

Prísne emisné limity v Európe vraj vyhovujú automobilkám v Ázii

Šéf PSA Carlos Tavares varuje, že znižovanie emisií ohrozuje v Európskej únii 13 miliónov pracovných miest. Batérie do elektromobilov budú podľa neho dodávať ázijské firmy.

Hovoríte, že je to aj chyba automobiliek a predajcov?

Nie. Hovorím, že spotrebitelia často nemajú možnosť kúpiť si elektrické auto, alebo vozidlo s nulovými či nízkymi emisiami. Pretože moja správa (k európskemu nariadeniu o emisných štandardoch osobných áut a dodávok) pojednáva nielen o elektromobiloch, ale aj o ďalších nízkoemisných vozidlách. Modelov však nie je dosť alebo sa na ne čaká rok. Pozitívne je, že mnoho autovýrobcov teraz prichádza s viacerými novými modelmi bezemisných a nízkoemisných vozidiel. Pred niekoľkými mesiacmi to tak nebolo.

Máme však výrobcov automobilov, ktorí investujú sedemkrát viac v Číne ako v Európskej únie. Od začiatku hovorím, že tieto investície by som chcela vidieť v Európe, pretože transformácia napreduje. Európa musí zostať na čele tohto vývoja a nenechať iných, aby ju predbehli.

Stredoeurópske krajiny vrátane Slovenska sú závislé na výrobe automobilov. Nariadenia obsahuje výnimky a zvláštny prístup k týmto trhom. Čo to znamená?

Závislosť východných krajín Únie na veľkých automobilkách sme zobrali do úvahy. Snažili sme sa zabezpečiť, aby vo fabrikách zostali zachované pracovné miesta. Rozprávala som s ľuďmi odtiaľ a vyjadrili obavy, že iné krajiny ich dostanú do zlej pozície. To sme nechceli. Spolu s členskými štátmi sme prišli s opatrením pre štáty, ktoré majú na trhu malý podiel bezemisných a nízkoemisných vozidiel. To by malo pomôcť ich nástupu na trh v týchto krajinách. Keď istý podiel dosiahnu, budeme k členským štátom pristupovať rovnako.

Znamená to, že cieľ znížiť emisie osobných áut o 37,5 percenta do roku 2030 sa na tieto krajiny nebude vzťahovať?

Bude. Východným členským krajinám sme však poskytli viac voľnosti, aby dokázali nabehnúť na túto transformáciu. Pamätajte na to, že ciele pre zníženie emisií neplatia pre členské štáty, ale na výrobcov automobilov. Oni sa musia uistiť, že ich flotila – zložená z viacerých kategórií vozidiel – bude v roku 2025 emitovať celkovo o 15 percent menej CO2 a v roku 2030 o 37,5 percent menej CO2. Výrobcovia rozhodnú, ako emisie znížia. Nemusia ich znížiť v prípade každého jedného nového auta.

Náš návrh neznamená, že spaľovací motor končí. Od toho sme ďaleko. Budeme však mať účinné spaľovacie motory, elektromobily aj plug-in hybridy (dobíjacie vozidlá s elektrickým aj spaľovacím motorom) – o tie išlo členským štátom – a nové technológie ako palivové články, vodík a tak ďalej. Celý tento mix nám pomôže znížiť emisie. Niektoré automobilové združenia sa snažili tvrdiť, že je to iba o elektromobilite. Nie je. A tiež to neznamená, že končíme so spaľovacím motorom. Bude to prechod.

Výroba elektromobilov si vyžiada o polovicu menej pracovníkov

Najskôr nové európske emisné limity kritizoval, teraz slovenský automobilový priemysel tvrdí, že sa im prispôsobí. Potrebuje však pomoc štátu s kvalifikovanou pracovnou silou, podnikateľským prostredím a výskumom.

Ak výrobcovia nesplnia ciele pre roky 2025 a 2030, budú platiť pokuty?

Pokuty budú platiť, ak nesplnia ciele pre zníženie emisií. Pokuty naopak nebudú platiť, ak nesplnia kvóty pre predaj nízkoemisných a bezemisných vozidiel. Tak to bolo v pôvodnom návrhu Komisie a my sme to nezmenili.

Bruselská environmentálna mimovládka Transport & Environment tvrdí, že nové ciele „sú hlboko pod tým, čo treba urobiť pre splnenie cieľov Parížskej dohody“. Sama hovoríte, že sme ďaleko od konca spaľovacieho motora. Nie je nariadenie len polovičatým riešením?

Nie. Toto je prvý rok. Je to základ pre ďalšie veci, ktoré musia prísť tak rýchlo, ako je to možné. Ja som chcela ambicióznejší cieľ – začala som na 50 percentách. Parlament ho znížil na 40 percent. Výsledok (37,5 percenta pre osobné autá a 31 percent pre dodávky) je dohoda s členskými štátmi. V ideálnom prípade by sa mali emisie znížiť oveľa viac, aby sme riešili problém klimatických zmien, ochranu verejného zdravia a zachovanie pracovných miest. Spolu so skupinou S&D sme presadili fond určený zamestnancom, aby sme nemali negatívne sociálne dopady. Takisto nám išlo o konkurencieschopnosť celého priemyslu a inovácie. Toto všetko sme museli vziať od úvahy a nájsť vyvážený prístup.