Európania musia diskutovať o svojej budúcnosti

Jaques Delors

Jaques Delors hovoril s EurActiv počas svojej návštevy Bruselu pri príležitosti 20. výročia Hospodárskej a sociálnej charty. Podľa neho má Európa už príliš veľá stratégií. Jednak je to rozjímanie o budúcnosti EÚ v horizonte do roku 2030, ktoré dostala na starosť "skupina múdrych", ktorú vedie španielsky expremiér Felipe González a konzultácie o stratégii "EÚ 2020", ktorú má pod palcom Európska komisia a ktorá ma nahradiť Lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť.

„Pre niektorých je to 2020, pre Gonzalezovu skupinu je to 2030. Je ťažké vyznať sa v tom. Čo ma ale najviac desí sú správy, ktoré nemajú žiadny cieľ. Nie preto, že by boli nekvalitné, ale preto, že veľmi rýchlo budú odložené do skrine. A potom potrebujeme v kanceláriách veľa priestoru pre všetky tieto správy, ktoré nemajú žiadny efekt. Najväčšími nepriateľmi budovania Európy sú ohlasované veci, po ktorých nenasleduje skutočná práca“, tvrdí dlhoročný predseda Európskej komisie pre EurActiv.

Delors očakáva, že národné vlády budú študovať správu Gonzalezovej skupiny veľmi pozorne. Jej publikovanie sa očakáva počas nadchádzajúceho španielskeho predsedníctva. Vlády by mali podľa Delorsa o tejto správe rozpútať diskusiu na národnej úrovni. Práca Gonzalezovej skupiny sa zatiaľ odohráva za zatvorenými dverami.

Pokiaľ ide o Lisabonskú stratégiu, Delors si myslí, že pomohla vládam porovnať výkonnosť ich krajín s kolegami. Pre nástupcu Lisabonskej stratégie treba posilniť to, čo nazýva, slabším prvkom v reťazi „spolupráca, konkurencieschopnosť, solidarita", ktorým je podľa neho práve spolupráca.

„Ak krajiny nechcú spolupracovať, Lisabon II bude správa, ktorú niektoré krajiny budú aplikovať a niektoré nie“, hovorí.

Vyslúžilý francúzsky politik neskrýval horkosť smerom k francúzskej vláde, ktorá ho držala bokom pri posledných európskych projektoch – tvorby ústavnej aj reformnej zmluvy EÚ. Hoci to bližšie nešpecifikoval, kriticky sa vyjdril o niektorých častiach Lisabonskej zmluvy.

Na otázku EurActiv, či sa mu vo Francúzsku dostáva rovnakého uznania ako v iných krajinách EÚ, predovšetkým v krajinách piateho rozšírenia EÚ Delors odpovedal: „Už k tomu netreba nič dodať. Každý pochopí“.     


Celý rozhovor vo francúzskom jazyku nájdete na tejto linke