Kohézna politika funguje. Netreba ju preto meniť, len adaptovať

foto: štátny tajomník pre európske záležitosti poľského ministerstva zahraničných vecí Mikolaj Dowgielewicz, zdroj: flickr, autor: Baltic Development Forum

  • Poľsko bude budúci rok predsedníckou krajinou Európskej únie. Aké budú jeho hlavné priority?

Našou prioritou bude vniesť do Európskej únie viac optimizmu a energie, a tým myslím posunúť smerom vpred rokovania o finančnej perspektíve, pokračovať v prácach na vonkajších aspektoch energetickej politiky, diskutovať o zlepšení vnútorného trhu, keďže v roku 2012 budeme oslavovať 20. výročie vnútorného trhu. A pred týmto výročím bude dobrá príležitosť hovoriť o výhodách vnútorného trhu a o tom, ako ho môžeme zlepšiť.

Zároveň tu je samozrejme prebiehajúca diskusia o únikových stratégiách z hospodárskej krízy. To je dôvod, prečo hovorím, že chceme vniesť optimizmus, pretože dúfam, že to bude moment, kedy pôjdu všetky indikátory smerom nahor a Európa získa sebavedomie a skutočne dosiahneme stav, kedy si budeme môcť povedal: Dostávame sa z hospodárskej krízy.

  • Poľskí predstavitelia už pred niekoľkými dňami počas ekonomického fóra v Krynici povedali, že sa chcú pričiniť o silnejšiu a stabilnejšiu Európu. Vy sa vyjadrujete podobne. Ako to chcete dosiahnuť?

Nuž, chceme- a samozrejme, ide o už prebiehajúci proces, nebude to len od prvého júla do konca decembra 2011- domnievame sa, že Európa sa musí vážne snažiť, aby sa stala globálnym hráčom. Takže jeden z dôrazov- a to je presne to, kde chceme pokročiť v diskusiách počas poľského predsedníctva- bude na Spoločnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku. Máme pocit, že nato, aby mala Európa väčšiu dôveryhodnosť na európskej scéne a aby bola oveľa efektívnejšia, potrebujeme investovať do tejto oblasti. Ďalším aspektom je, že chceme využiť poľské predsedníctvo ako nástroj na propagáciu otvorenosti a spolupráce s našimi východnými susedmi.

Po prvý raz budeme mať veľký počet- teda približne desať stretnutí na ministerskej úrovni- s ministrami krajín východnej Európy. Takže nielen ministri z EÚ 27, ale aj z východných krajín.

  • Poľsko je jednou z najväčších krajín v Európskej únii. Je podľa Vás úloha, ktorú Vaša krajina zohráva v európskej politike a to, aké má zastúpenie v EÚ, adekvátne k jej veľkosti?

Na takéto otázky je možné poskytnúť len diplomatickú odpoveď. Povedal by som toto: Poľsko má, rovnako ako ostatné Vyšehradské krajiny, mnoho dôvodov na sebavedomie. Prvým a najdôležitejším je impozantná transformácia, ktorá sa v tomto regióne za posledných dvadsať rokov udiala. Druhý dôvod, ktorý opodstatňuje naše sebavedomie je ekonomický rast- Poľsko bolo minulý rok zeleným ostrovom Európskej únie a tento rok bude opäť podľa včerajších predpovedí Komisie najrýchlejšie rastúcou ekonomikou tento rok.

Takže toto nám dodáva sebavedomie. Domnievam sa ale, že Únia je organizácia, ktorá si vyžaduje spoločné snaženie, takže podľa mňa žiadna krajina nemá dôvod si myslieť, že môže dosiahnuť veci sama. Myslím si, že naopak, situácia vo svete je taká, že si všetci uvedomujeme, že sme len malé loďky na veľmi rozbúrenom mori a potrebujeme spolupracovať, aby sme boli silnejší.

  • Spomínali ste diskusiu o finančnej perspektíve. Ako sa podľa Vás budú vyvíjať rokovania v tejto oblasti. Čo budú hlavné témy?

Po prvé, chceme diskutovať o základoch rozpočtu, teda o tom, ktoré politiky chceme posilniť a podporiť z rozpočtu. Nemyslím, že by sme mali začať diskusiu číslami a veľkosťou rozpočtu, lebo pre Európsku úniu máme toľko výborných nápadov. Každý rok máme nové nápady, čo by mala EÚ robiť a peniaze musíme dávať tam, kde je treba. V tomto ohľade pôjde o extrémne náročnú debatu, vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu, ale opäť, tieto okolnosti sa môžu zmeniť. A ak sa do Európy vráti hospodársky rast, budeme mať viac dôvodov na optimizmus. Ale dnes neviem povedať, že by to malo byť takéto číslo, táto politika. Na túto diskusiu je príliš skoro.

  • V súčasnosti sa diskutuje aj o tom, že by sa určitá časť fondov EÚ presunula z Kohéznej politiky do iných oblastí. Je Poľsko skôr za zachovanie status quo alebo súhlasíte s týmito zmenami?

Viete, nie je veľmi módne a štýlové hovoriť, že chcete status quo. Nie, nazval by som to inak. Povedal by som, že sme presvedčený, že európska Kohézna politika má výsledky a je veľmi dobre vidieť, minimálne v Poľsku, ako táto politika mení ráz krajiny. Viem tiež, koľko z Kohéznej politiky vyťažili rakúske, nemecké, holandské a švédske spoločnosti.

V prípade Rakúska, napríklad, dostane krajina z každého eura vynaloženého na rozpočet EÚ viac ako 80 centov späť- pomocou obchodu, predaja služieb a podobne. Napokon, niekto stavia diaľnice a iné vybavenie, niekto trénuje ľudí, takže ide o win- win situáciu. A toto je veľmi dôležitá úloha- vysvetliť lídrom v krajinách, ktoré sú čistými prispievateľmi, že ide o win- win situáciu.

Samozrejme, sú tu stále nové výzvy- klimatické zmeny, energetika, bezpečnosť, zručnosti- to všetko sa môže integrovať do Kohéznej politiky. Takže to nie je status quo, je to viac o efektívnej adaptácii Kohéznej politiky, a nedeľme to, čo nie je treba meniť a naprávať.

  • V poľsko- ruských vzťahoch došlo nedávno k otepleniu. Plánujete v tomto trende pokračovať?

Myslím, že pre Európsku úniu je výhodou ak sa Poľsko a Rusko zmieria aj napriek ťažkej minulosti. Verím, že to, čo sa stalo od incidentu, pádu lietadla s poľským prezidentom a 95-timi ďalšími osobami na palube pri Smolensku je významným pokrokom. Domnievam sa, že je to dôležité a chceme v tom pokračovať.

Je v záujme Únie mať s Ruskom veľmi obsiahle partnerstvo. Také, ktoré sa nezakladá len na transfere technológií, ale malo by byť i strategickom dialógu a serióznej spolupráci. My ako Poľsko chceme, aby bolo Rusko modernou krajinou.

  • Ako vidíte budúcu spoluprácu v rámci V4?

Nevidím v tom žiaden problém. Myslím, že je celkom logické, že naše krajiny spolupracujú. Máme podobnú historickú skúsenosť, sme v rovnakom regióne. Pre Poľsko sú navyše Vyšehrad a Weimarský trojuholník s Nemeckom a Francúzskom dva piliere našej európskej politiky, takže nevidíme žiaden sporný bod. Domnievame sa, že táto spolupráca prináša ovocie a mala by pokračovať.

Rozhovor vznikol v spolupráci so Slovenskou atlantickou komisiou (SAC) na konferencii GLOBSEC, najväčšej bezpečnostnej konferencii v Strednej Európe