Kukan o Bielej knihe: Bolo by lepšie, keby to bol jeden scenár

biela kniha

Eduard Kukan s novým predsedom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim, zdroj: EP

Čo hovoríte na Bielu knihu o budúcnosti EÚ a na jej formu, teda že má podobu 5 scenárov?

Je dobré, že taký dokument vznikol. Je to výsledok uvedomenia si, že ľudia od EÚ očakávajú niečo zmysluplnejšie, čomu budú viac rozumieť. Nemyslím si, že je dobré, že to má podobu 5 vízií. Chýba mi tu aspekt líderstva. Keď príde šéf Európskej komisie a navrhne 5 vecí, je to také slabšie. Malo to byť viac premyslené a podľa mňa konkrétnejšie.

Publikácia je to ale zaujímavá. Pol roka sa o tom bude diskutovať a bolo by dobre, keby tá diskusia bola konkrétna a zameraná na výsledok. Ak sa budú politici hádať o tom, že za ktorý variant sú, bude to obrazom toho, na akej úrovni premýšľame o budúcej činnosti EÚ.

Nedá sa ale 5 scenárov vnímať ako chytrý taktický krok? Lebo ak by Juncker predložil jednu presnú predstavu, bolo by jednoduché na ňu útočiť z mnohých pozícií, bez toho, aby sa zároveň ponúkla alternatíva. Toto núti členské štáty aspoň povedať, akým smerom ísť.

Je to taktický ťah, ale rovnako chytrý by bol, keby určil dva modely. Aj to by mohlo priniesť ten výsledok. Pri piatich je to rozptýlené a príliš všeobecné.

Ktorý scenár sa Vám zdá najschodnejší?

Štvrtý variant, teda robiť menej vecí, ale efektívnejšie a hlbšie. Každý z variantov má silné a slabé stránky. EÚ si chce zachovať štatút globálneho hráča do budúcnosti. Ak sa ale sústredíme len na jednu oblasť a ostatné ponecháme bokom, vidím v tom aj úskalia.

Proti dvojrýchlostnej Európe som zo zásady, tým ani nemá cenu sa zaoberať. Rovnako ani zamerať sa len na budovanie jednotného trhu a ostatné pustiť nie je cesta. Potrebujeme si zachovať charakter a zhodnotiť, či naozaj máme na to, aby sme boli dôstojný a vyrovnaný hráč popri ostatným účastníkom svetovej politickej scény.

Nemáte pocit, že pri 4. variante je najväčšie riziko , že sa členské štáty jednoducho nedohodnú na tom, ktoré sú tie oblasti, kde treba robiť viac? V Bielej knihe sa spomína pohraničná stráž, zahraničná a obranná politika, obchod, bezpečnosť či inovácie.

Máte pravdu, v tom je to najväčšie riziko. Môže fungovať len za predpokladu, že sa podarí nájsť tieto oblasti. Ale keď sa na ne pozrieme, sú to najdôležitejšie oblasti a tam to zároveň najmenej funguje. Potrebujeme politickú vôľu a ochotu 27 členských štátov ísť do toho naplno.

Hovoríte, že viacrýchlostný model odmietate. Je tu ale skupina krajín, vrátane Francúzska, Nemecka, krajín Beneluxu, ktoré hovoria, že toto je cesta. Európska komisia sa k tomu už tiež, zdá sa prikláňa. Nie je to asi ani pre nich najlepšia možnosť, ale sme v situácii, kedy sa v EÚ nevieme zhodnúť na základných a kľúčových veciach, ktoré potom brzdia každého, hoci by aj existovala skupina krajín ochotná ísť dopredu. Z tohto pohľadu nie je tento smer uvažovania pochopiteľný, aj keď s ním možno nesúhlasíte?

Náš pán premiér vždy hovorí, že aj keď sa situácia mení, musíme byť ako Slovensko v prvej skupine. Viaceré štáty zo západnej Európy by to chceli, ale ako by sme vedeli posúdiť, ktoré krajiny, napríklad zo skupiny nových členských štátov, by sa mali toho zúčastniť? Neviem ako by to fungovalo, to by znamenalo koniec EÚ. Ako budú tie skupiny medzi sebou komunikovať? Nevidím to realisticky.

Viete odhadnúť, ako sa k diskusii postaví slovenská vláda? Myslíte, si, že si bude vedieť vybrať niektorý zo scenárov?

Ťažko predpovedať. Myslím, že naša vláda bude hrať usilovných eurooptimistov alebo eurorealistov a obávam sa, že v tomto rozhovore budeme preceňovať svoje sily a napínať svaly, čo bude asi nie dobre vnímané našimi partnermi v EÚ. Ale možno nás prekvapia.

V4 hovorí, že je potrebné posilniť postavenie členských štátov v zmysle vplyvu na to, aké politiky EÚ razí. Inými slovami, istý príklon k medzivládnemu princípu, za ktorý sa asi viac ako Slovensko zasadzuje najmä Maďarsko a Poľsko. Je pre nás strategické túto tézu raziť v debate o budúcnosti EÚ?

Nemyslím si, že je to správne a objektívne požadovať ani, že toto je cesta ďalšieho progresívneho vývoja EÚ. Ironizujem, ale šťastie je v tom, že V4 veľmi rýchlo spoločný postup v týchto debatách stráca. Pochybujem, že sa budeme vedieť spojiť s ohľadom na rozličné predstavy súčasných vlád Maďarska alebo Poľska. V4 zažiarila v téme migrácie, mali sme vlastné stanovisko, vedeli sme ho skoro obhájiť, počúvali nás. To bol príjemný záchvev pôsobenia V4 aj to chvíľu vydržalo, ale keď príde ku konkrétnych predstavám o tom, ako by mala EÚ fungovať, som skeptický, že nájdeme spoločnú líniu.