Maďarský sociológ: Maďarsko je mafiánsky štát. Poľsko má ešte plán B

Poľský premiér Mateusz Morawiecki (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán 3. januára 2018 v Budapešti. [TASR/AP Tamas Kovacs]

Ak si chcete odfotiť maďarskú mocenskú elitu, choďte do VIP salónika na futbalovom štadióne Pancho Arena v Orbánovej dedine Felcsút. Maďarský sociológ a bývalý liberálny politik BÁLINT MAGYAR vysvetľuje mafiánsku povahu Maďarska.

Rozhovor viedla Karolina Zbytniewska, šéfredaktorka euractiv.pl.   

Bálint Magyar je sociológ a liberálny politik. Od roku 1990 do roku 2010 pôsobil ako poslanec za stranu SZDSZ (ALDE). Bol maďarským ministrom školstva a vedy (2002-2006) a štátnym tajomníkom pre rozvojovú politiku (2007-2008). Je autorom knihy „Postkomunistický mafiánsky štát. Prípad Maďarska“.

 

Maďarsko charakterizujete ako postkomunistický mafiánsky štát a Poľsko ako konzervatívnu autokraciu. Obe krajiny sú však vnímané ako nedemokratické.

Skutočnosť, že aj poľský režim začína mať autokratické črty, nemusí nutne znamenať, že sa riadi rovnakým spôsobom alebo že je povaha oboch autokracií podobná.

Stále je tu však veľa podobností.                                   

Oba režimy – a slovo „režim“ používam v neutrálnom zmysle – používajú podobné ideologické zbrane. Napríklad – nechcú len zmenu vlády, ale celého systému. Rok 1989 opisujú ako niečo, čo sa nezrodilo v hlavách bežných ľudí. Chcú tento rok zdiskreditovať a to aj napriek skutočnosti, že sa sami podieľali na vtedajšej zmene režimu. Navyše nepovažujú národ – poľský či maďarský – za spoločenstvo všetkých občanov žijúcich v týchto krajinách, ale skôr za skupinu ľudí, ktorí ich nasledujú a zdieľajú rovnakú ideológiu.

Akákoľvek opozícia nie je legitímna a kritizovať lídra odporuje myšlienke národa. Znie to ako definícia populizmu od Jan-Wernera Müllera alebo Casa Muddeho.

Ich nacionalizmus nie je namierený proti iným národom, ale proti občanom, ktorí nepatria do ich tábora. V skutočnosti sú v neustálom boji so súpermi vo vlastnej krajine a s Európskou úniou, ktorá je podľa nich diktatúrou a hrozbou pre ich suverenitu. Podporujú koncept Európy národov, ktorý limituje členstvo len na prístup k európskym fondom a európskemu vnútornému trhu – najmä voľnému pohybu pracovných síl. Chcú si však zachovať svoju „autonómiu“ a nikto by nemohol zasiahnuť, keby vo svojej krajine porušovali pravidlá demokracie alebo zneužívali prostriedky EÚ. Používajú bežné ideologické zbrane.

A aké sú medzi nimi rozdiely?

Režim Jarosława Kaczyńského (líder poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť, PiS) sa zameriava na koncentráciu politickej moci a presadzovanie ideológie. Naopak, Orbán je motivovaný koncentráciou politickej moci a akumuláciou súkromného rodinného bohatstva – vrátane jeho vlastného, jeho blízkych oligarchov a pätolízačov v jeho okolí. Kaczyńského režim je preto ideologickejší, čo znamená, že aj keď používajú podobné ideologické zbrane, Orbán ich používa iba ako „aplikovanú ideológiu“. Z pragmatických dôvodov je schopný zmeniť názor aj dvakrát denne. Orbánovo používanie ideológie je teda cynické a racionálne, zatiaľ čo Kaczyński je emocionálny a „fanatický“, hoci toto slovo môže byť až príliš silné.

Prečo je EÚ takým pohodlným obetným baránkom pre oboch lídrov?

EÚ je spoločenstvo hodnôt, ktoré zachováva slobodu demokracie, je založené na princípoch práva, slobode médií, rozdelení moci, atď. A ak je hlavnou ambíciou Kaczyńského a Orbána koncentrácia politickej moci, musia rozdelenie moci narušiť, prevziať kontrolu nad médiami, umlčať občiansku spoločnosť, atď. EÚ sa prirodzene snaží zasiahnuť, aby zachovala ľudské práva a demokratické podmienky vo svojich členských štátoch. Obaja lídri to vnímajú ako diktát. Majú pocit, že niekto im hovorí, ako riadiť ich vlastné suverénne krajiny.

Zelení chcú aktivovať článok 7 proti Maďarsku. Ľudovcov Orbán rozdeľuje

Slovenský europoslanec Eduard Kukan tvrdí, že Viktor Orbán stráca podporu vo svojej politickej rodine.

Na to, aby zničili autonómne politické inštitúcie však vyvinuli veľmi odlišné režimy. V prípade Poľska rozhoduje samotná strana. Každý, kto má skutočnú moc v Poľsku, by mal byť zároveň aj členom vedenia PiS. V Maďarsku boli rozhodovacie právomoci odňaté formalizovaným inštitúciam a sústredili sa v neformálnom orgáne, ktorý pozostáva z ľudí, ktorí zastávali funkcie kedysi dávno alebo vôbec. Niektorí z nich nikdy nemali žiadne väzby s vládou. Sú to najmä oligarchovia a zopár pätolízačov.

Ako sa dá definovať tento neformálny orgán?

Ak si chcete odfotiť politickú elitu Poľska, bude to snímka predsedníctva PiS alebo vedúcich predstaviteľov strany. V Maďarsku by ste sa museli dostať do VIP salónika na futbalovom štadióne Pancho Arena vo Felcsúte, Orbánovej dedine. Táto skupina zahŕňa samotného predsedu vlády, ako aj ďalších dvoch významných ministrov, niektorých hlavných oligarchov a pár neformálnych poradcov. Ani poradcovia, ani oligarchovia nemajú žiadne formálne politické väzby, nezastávajú volené ani menované pozície.

Čo ich spája?

V Poľsku je vedenie strany zamerané na rozhodovanie. V Maďarsku sa formálne inštitúcie ako Fidesz, vláda alebo parlament stali hnacím motorom pre mocenskú elitu.

Aká je štruktúra tejto elity?

Toto je to, čo nazývam „adoptovaná politická rodina“. Je to koncept založený na antropologickom modeli tradičnej rozšírenej rodiny. V Maďarsku je to klan, v rámci ktorého sú vzťahy, ktoré nie sú pokrvné, premenené na príbuzenské. Jednotky v rámci „adoptovanej politickej rodiny“ nie sú len jednotlivci, ale celé rodiny – deti, manželky, bratranci, zaťovia. A všetkých ovláda hlavný patrón.

Vy túto štruktúru nazývate mafiánskym štátom. Ešte ste však nespomenuli kriminálny aspekt ich činnosti.

Maďarská vláda funguje ako zločinecká organizácia. Tento štát jedného klanu sa dá nazvať mafiánskym štátom. Ale aj zločinecké organizácie majú rôzne štruktúry. Rozdiel medzi klasickou mafiou a mafiánskym štátom spočíva v tom, že zatiaľ čo mafia používa násilné krvavé donucovacie prostriedky na dosiahnutie svojich cieľov, mafiánsky štát môže používať nenásilné prostriedky štátneho donútenia. Nejde o ovládnutie štátu, pretože ho neovládajú oligarchovia. Naopak, v mafiánskom štáte je to politický podnik, ktorý ovláda oligarchov, trh aj ekonomiku a podriaďuje ich svojim potrebám. Táto zločinecká organizácia monopolizuje korupciu. Nestretávame sa s typickou korupciou voľného trhu, kde podnikatelia korumpujú politikov alebo štátnych zamestnancov, aby dosiahli priaznivejšie rozhodnutia. V mafiánskom štáte je dominantnou formou korupčnej transakcie mafia.

A Poľsko touto cestou nejde. Naše autokracie sú rozdielne.

Orbán získal mandát pokračovať v spochybňovaní EÚ

Viktor Orbán si prirátal tretie volebné víťazstvo. Protiimigračná kampaň zabezpečila jeho strane dve tretiny kresiel v parlamente.

Nie je to kleptokracia?

V mafiánskom štáte sme zašli ďalej a neostali sme len pri kradnutí zo štátneho príjmu. Náš systém je charakterizovaný centralizovaným útokom tých, ktorí majú moc zautočiť a dostať s pomocou štátnych donucovacích prostriedkov majetok nelojálnych alebo nezávislých podnikateľov v rámci adoptovanej politickej rodiny. V prípade Poľska sa Kaczyński pokúša zvýšiť počet štátnych pozícií a dať tieto posty straníkom, aby mohli sústrediť politickú moc a efektívne presadzovať ideologické názory. Avšak do určitej miery je Kaczyński puritán. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by zhromažďoval obrovské množstvo aktív.

Sám možno nie. Ale čo priatelia priateľov, bývalí spolužiaci, manželky a verní? Dostávajú pozície v politike, správe a v štátnych podnikoch. Pri strane, ktorá je taká posadnutá vyčistením morálneho úpadku starého zriadenia s heslom „Nestačí nekradnúť, treba spravodlivo vládnuť“ je to až prekvapujúce. 

Áno, ale vy máte skorumpovaných ľudí a aktivity, zatiaľ čo my máme skorumpovaný celý systém. Hlavnými aktérmi mafiánskeho štátu nie sú politici, ale „poligarchovia“ s viditeľnou politickou mocou a neviditeľnou ekonomickou silou. Existujú aj oligarchovia s viditeľnou ekonomickou silou a neviditeľným politickou mocou. Navyše je tu jedna z najdôležitejších kategórií – pätolízači, nastrčené figúrky – ktorí majú veľa šťastia, ale nie sú skutočnými majiteľmi podnikov.

Najlepším príkladom je Lőrinc Mészáros, plynoinštalatér a starosta Felcsútu, ktorý som už spomenul ako Orbánovú dedinu. Je to jeho starý sused a spolužiak, ktorý mal v roku 2010 majetok v hodnote 25 000 eur, zatiaľ čo dnes – o sedem rokov neskôr – vlastní približne 400 miliónov eur a oficiálne aj viac ako 120 spoločností. Je to piaty najbohatší človek v Maďarsku. A je všeobecne známe, že nie je človekom, ktorý by sa vypracoval sám. Pomohol mu niekto iný.

Pripomína mi to Rusko.

Je to naozaj podobné. V rámci EÚ existuje len jeden mafiánsky štát a to Maďarsko. Z krajín mimo EÚ, ktoré nepatria k bývalému Sovietskemu zväzu, možno zvážiť Čiernu Horu. Macedónsko bolo na ceste stať sa mafiánskym štátom, ale po voľbách došlo k pozitívnej zmene. V rámci bývalého Sovietskeho zväzu, okrem Ruska, by sme mali spomenúť aj stredoázijské režimy.

Ako zabrániť tomu, aby sa východoeurópske štáty menili na mafiánske?

Existujú dve dôležité inštitucionálne obmedzenia – jedným je proporčný volebný systém, ktorý vytvára prekážku proti získaniu ústavného monopolu moci. Druhým je rozdelenie výkonnej moci, pri ktorom je prezident volený priamo. Tieto podmienky zaručujú výskyt dvoch mocenských centier. Sponzorské siete sa navzájom vyvažujú.

Poľsko tieto podmienky spĺňa. PiS legitímne vyhrala parlamentné aj prezidentské voľby. Napriek tomu sa vytvorilo len jedno mocenské centrum – Jaroslaw Kaczyński. PiS nemá ústavnú väčšinu, ale dokáže zaviesť systémové zmeny. 

Ústavná väčšina sa v Maďarsku dosiahla vďaka neúmernému volebnému systému. Monopol politickej moci je predpokladom vybudovania mafiánskeho štátu.

Poľsko ustupuje Komisii. Opozícia hovorí o zdanlivých zmenách

Sejm schválil novelizácie zákonov o štruktúre súdov, o Národnej súdnej rade i najvyššom súde, ale aj predpisov o ústavnom súde.

Maďarský parlamentný volebný systém uprednostňuje iba stranu s väčšinou hlasov a znevýhodňuje všetky ostatné.

Vždy sme mali tento neprimeraný volebný systém, kde s malým výsledkom môžete získať obrovský počet kresiel. V roku 1994 získali socialisti [MSZP] 33 percent hlasov, ale 54 percent kresiel. My – liberáli [SZDSZ] –  sme dostali 20 percent hlasov a 18 percent kresiel. Naša vláda predstavovala 72 percent parlamentu. My – liberáli – sme okamžite zaviedli obmedzenie cez zvýšenie ústavnej väčšiny na 80 percent. Nezaviedlo sa to ale do ústavy, bola to len norma, ktorú sme sformulovali. Keď sa Fidesz dostal k moci, pričom získal 53 percent hlasov a 67 percent kresiel, túto normu nedodržal. Orbán nás už v roku 1994 nazval bláznami. Podľa jeho názoru „človek nadobúda moc, aby ju používal nie sa obmedzoval“.

Naivni intelektuáli …

Naivní liberálni intelektuáli zo starej generácie [smiech].

Orbán nikdy nebol idealistom? Nedávno zverejnili Orbánov list Georgovi Sorosovi z roku 1988, v ktorom píše o svojej túžbe študovať úlohu občianskej spoločnosti počas demokratickej transformácie. Nasledujúci rok bol jedným z troch rečníkov na slávnom opätovnom pochovaní Imreho Nagya, maďarského štátneho hrdinu a premiéra počas maďarskej revolúcie v roku 1956.

Nie, nikdy nebol idealistom. To, že bol na začiatku slobodným bojovníkom s liberálnymi ideálmi a tyranom sa stal až potom, je len populárna historka. Nie. On a jeho priatelia boli ako malý rodinný klan. Spolu študovali na univerzite Eötvös Loránd a bývali spolu v jednom bratskom dome.

Takže väčšina mafiánskych prívržencov pochádza z vidieka?

Áno, a niektorí z nich mali ako rodičov intelektuálov z prvej generácie alebo s nízkou pozíciou v komunistickej strane. Títo chlapci boli frustrovaní budapeštianskymi liberálnymi intelektuálmi. Prišli do mesta z vidieka, prečítali si samizdatovú literatúru antikomunistického disidentského hnutia a uverili, že liberalizmus je víťaznou ideológiou. Bol pre nich šok, že národné a konzervatívne maďarské Demokratické fórum vyhralo v roku 1990 voľby. V roku 1992 začali svoj postupný prechod k pravici. Najprv zmenili „liberalizmus“ na „národný liberalizmus“, čím chceli zdôrazniť, že nie sú židovskými liberálmi.

Bola to predzvesť ich antisemitizmu? Takéto silné presvedčenie sa zväčša nespája s cynizmom, poznávacím znakom Orbána.

Orbán nie je rasista, ani antisemita, ani homofób. Ak si však myslí, že je to politicky užitočné – ak existuje „sociálna požiadavka“ na takéto názory – spustí kampane, ktoré tieto ideológie využívajú.

Rovnako ako kampaň proti Georgeovi Sorosovi, ktorá trvá už rok a pol a začala referendom proti utečencom.

Táto kampaň má tiež antisemitistickú príchuť. Bankár, špekulant, nie je potrebné ho otvorene nazývať židom, každý to vie… Prostredníctvom týchto kampaní Orbán naozaj legitimizuje antisemitistické názory, aj keď jeho osobné presvedčenie môže byť odlišné.

Táto cynická premenlivosť mi pripomína Donalda Trumpa.

Áno. Na rozdiel od Kaczyńského, ktorý predpokladám, že má nejaké ideologické základy a snaží sa byť konzistentný. Takže aj napriek tomu, že štátny sektor v Poľsku rastie aj pri súčasnej vláde, ktorá rozdáva pozície straníckym kariéristom, trhová ekonomika a súkromný sektor zostávajú nedotknuté.

V Maďarsku sa ekonomika znižuje kvôli vazalskému systému, ktorý spoločnosti vydiera, aby patróni dostali všetko, čo chcú.

Vníma Orbán Vyšehradskú skupinu len ako ďalšiu sféru svojich záujmov alebo ako platformu spolupráce?

Na začiatku išlo o fórum na koordináciu stratégií členov pri vstupe do EÚ. Dnes chce Orbán využiť túto skupinu a jej vydieračský potenciál voči EÚ.

Tu je aj obrovský rozdiel medzi Kaczyńskim a Orbánom. Vo svojej zahraničnej politike sa Kaczyński pokúša pozicionovať – aj keď zlým smerom – krajinu, kým Orbán myslí len na seba. Keď v Maďarsku spustil billboardovú kampaň „viac úcty voči Maďarom“, myslel tým „viac úcty voči mne“. Za každú kritiku voči Maďarsku si pripíše bod. Ešte lepšie, ak je od Angely Merkelovej alebo Emmanuela Macrona. To, čo robí Kaczyński, je len nezmyselné, pretože bojuje naraz s Ruskom, s Nemeckom a s EÚ. Kaczyński bojuje s celým Nemeckom, Orbán iba s Merkelovou – nie s Nemeckom.

Orbán patrí k Európskej ľudovej strane (EPP) spolu s Merkelovou.

Predtým patril k ALDE. Ale len dovtedy, kým vedel využiť liberálov. Ak by boli euroskeptické strany silnejšie, odišiel by aj z EPP a snažil by sa stať európskym lídrom. Zatiaľ však nevyhrali v Holandsku, ani vo Francúzsku, v Rakúsku či v Nemecku. Zostáva teda v EPP, kde je menej zraniteľný voči politickým útokom kvôli špinavej skupinovej solidarite, čo nie je prípad PiS, ktorá je v ECR.

Súčasne sa Orbán snaží zjednotiť niečo, čo by som ironicky nazval „Medzinárodní autokrati“. Tieto režimy využívajú národné prostriedky na biznis a okrádanie svojich vlastných občanov. Putin však využíva tento spôsob na to, aby uplatňoval svoju diplomaciu plynu a ropy tým, že robí z niektorých politikov svojich chránencov. To sa stalo aj v Orbánovom prípade. Maďarsko má dlhodobú dohodu o kúpe ruského plynu za určitú pevnú cenu. V dôsledku výkyvov na trhu s plynom má dnes západ lacnejší plyn, ako kupuje Maďarsko z Ruska. Jeden z blízkych Orbánovych pätolízačov vytvoril spoločnosť, ktorá kupuje ruský plyn za lacnejšie ceny v západnej Európe a prepravuje ho cez maďarský štátny plynovod. Maďarská štátna spoločnosť kupuje tento plyn za pevnú cenu stanovenú v dohode s Ruskom. Táto firma má ročný zisk vo výške 180 miliónov eur. A to už viac ako 5 rokov.

V podstate okráda maďarský národ o 180 miliónov eur.

Bez Orbánovho súhlasu by to nebolo možné. Ani bez súhlasu ministerstva zahraničných vecí, ktoré dohliada nad zahraničným obchodom či bez ministerstva hospodárstva, pod ktoré patrí energetický sektor. Jedná sa o zločineckú organizáciu riadenú zhora, ktorú by sme mali volať „organizovaná vyššia spoločnosť“.

Podobná situácia bola aj v Arménsku. Ľudia však vyšli do ulíc, čo viedlo ku zmenám v politike. Prečo nespravia to isté aj Maďari? 

Ľudia neprotestujú, pretože podobné kauzy sa objavujú denne. Sú skôr unavení. Už ani nestíhajú sledovať všetky tie škandály. Je čoraz ťažšie ľudí zmobilizovať. Verejne protestovať je stále riskantnejšie. Šanca na zmenu režimu vlastne klesá. Ľudia sa teda vzdávajú kolektívnej akcie a pokúšajú sa nájsť iné východisko – buď sa stanú súčasťou siete alebo opustia krajinu.

Takže Orbán využíva všetkých, okrem Putina.

Orbán prakticky predáva svoju nelojálnosť voči EÚ Putinovi, aby od autokratov získal špeciálne výhody pri kradnutí peňazí prostredníctvom rôznych sietí. Potrebuje koncept Európy národov, v rámci ktorého EÚ nemôže zasahovať do jeho biznisu. Zároveň sa snaží zvýšiť vydieračský potenciál východnej Európy v rámci Únie. Preto naliehavo žiada, aby bola prijatá Čierna Hora, Srbsko a Macedónsko. Rovnako vyzýva na osobitné vzťahy s Moldavskom a Ukrajinou. Chce vytvoriť stabilnú sieť podobných typov demokracií, ktorá by mohla Európu vydierať.

Orbán a Putin utužujú spoluprácu

Ruský prezident Vladimír Putin sa včera v Budapešti stretol s Viktorom Orbánom. Maďarský premiér odsúdil „silnú protiruskú atmosféru“ na Západe.

Viacrýchlostná Európa nie je voľbou, ale nevyhnutným vývojom. EÚ čelí dvom protichodným záujmom. Jedným z nich je, že Únia by mala byť spoločenstvom hodnôt zakotveným v článku 2 Zmluvy o EÚ. Druhým sú geopolitické záujmy. Brusel si uvedomuje, že ak niektoré krajiny z EÚ vylúči, naservíruje ich Rusku.

Európa však nesmie dovoliť, aby ju vydierali polo-autokratické alebo autokratické režimy. Mala by pokačovať a robiť si svoju prácu. Brexit to uľahčil, pretože Briti boli vždy proti hlbšej integrácii. Bez podpory Spojených štátov navyše vzniká geopolitické vákuum – ak chce EÚ prežiť, neostáva jej nič iné len napredovať spolu s USA. A to aj robí. Orbánove výpočty nemusia fungovať, pretože stratégie EÚ sa zakladajú na eurozóne. Aj napriek jeho PR a propagande, postupne v tejto hre prehráva. „Som alfa samec,“ hovorí Orbán. Je však alfa samcom v krajine s desiatimi miliónmi obyvateľov, nie štyridsiatimi.

Status alfa samca, priaznivý volebný systém, cynizmus – čo ďalšie ho drží na vrchole?

Orbán si vybral utečencov ako svojich obetných baránkov. V tejto spoločnosti však musí dať niečo aj tým, ktorí sa vnímajú ako nešťastní.

Je ľahké osloviť ich príbehom o spoločnom nepriateľovi. 

Od roku 2010 máme zoznam týchto nepriateľov: liberálni intelektuáli, Rómovia, nezamestnaní, bezdomovci, atď. Migranti sú však najlepší, pretože medzi nami a nimi existuje jasný rozdiel, sú označení ako skutočná hrozba a nemôžu sa brániť. Ak spojíte túto kampaň strachu a ukazovanie prstom na nekompetentné európske vedenie, dosiahnete cynicky pragmatické a dokonale účinné politické posolstvo. Tak to robia. Nie preto, že nenávidia migrantov. Nevedú nenávistné kampane, ale kampane strachu. Tento strach znemožňuje akékoľvek kritizovanie vlády. Keby ste sa báli, že vašu manželku a dcéru niekto znásilní a zavraždí, a že vám vezmú prácu, nazaujímalo by vás, ako vyzerá daňový alebo vzdelávací systém.

Orbánovým spojencom sa súčasne podarilo monopolizovať obchodovanie s ľuďmi. Namiesto toho, aby prijal 1200 legitímnych utečencov, proti ktorým sa vedú hysterické kampane, otvoril dvere zahraničným občanom. Tí si kúpujú maďarské štátne dlhopisy za 300 000 eur, aby dostali povolenie na pobyt. Je tu už viac ako 20 tisíc takýchto ľudí – Rusov, Číňanov, Arabov. Podniky napojené na Fidesz, ktoré majú koncesiu na predaj týchto dlhopisov, zatiaľ získali 600 miliónov eur.

Takže Fidesz v nedeľu určite vyhrá? (Rozhovor sa konal ešte pred maďarskými parlamentnými voľbami, v ktorých Fidesz jasne uspel).

Orbánovi na výhru stačia dva až dva a pol milióna podporovateľov. Pracoval na tom, ako demobilizovať, zdiskreditovať alebo rozložiť zvyšok. Vyhrá vďaka obrovským rozdielom vo volebných fondoch, ktoré dali Fideszu milióny eur zo štátnych peňazí na propagandu. Verejné médiá sa premenili na propagandistickú zbraň ​​Fideszu a oligarchovia vlastnia stále viac a viac médií. Dokonca aj Národný daňový úrad a Kancelária generálneho prokurátora sú bábkami tejto kampane. V tomto dobre riadenom politickom kontexte vyzerá Fidesz ako garant stability, zatiaľ čo schopnosti iných strán sú sporné.

Maďarsko sa blíži ku kritickému bodu, ktorý bude nezvratný. Poľsko má stale plán B. Poľské voľby sú naďalej slobodné. Predvolebná súťaž medzi stranami je možná, aj keď nie úplne spravodlivá. Ešte stale môžete zísť z našej cesty.