Michal Kovács: Treba sa preniesť cez historické sentimenty

  • Pán Kovács, ako a prečo vznikla mládežnícka iniciatíva na zorganizovanie takéhoto Kongresu?

Iniciatíva vznikala dlhší čas, pričom reagovala na viaceré kroky, ktorým oba štáty nedokázali predísť. Práve tieto kroky, ktoré poškodzovali dobré susedské vzťahy, sa stali motivátorom a aktivizovali mladú generáciu ľudí na Slovensku a v Maďarsku. Podujatie CICF má predstavovať istý začiatok, kde mladá generácia jasne formuluje svoje postoje, no najmä záväzky.

  • Spomenuli ste záväzky. Viedol Kongres ku konkrétnym záverom a deklarovaným snahám?

Kongress nepriniesol iba priestor pre diskusiu a hľadanie spoločných základov pre budovanie vzťahov na kvalitatívne novom základe, ale predstavoval aj symbolické miesto, kde bola sformulovaná deklarácia. Účastníci v tomto dokumente demonštrovali, že si uvedomujú, že práve oblasť našich spoločných zahraničnopolitických, ekonomických a bezpečnostných záujmov, určená geografickou polohou a zdieľaným členstvom v integračných zoskupeniach, predstavuje veľmi silý a široký základ pre budovanie vzťahov na nových princípoch.

Generácia mladých ľudí má veľký potenciál sa konečne preniesť cez historické sentimenty a prispieť k budovaniu spoločného európskeho domu, kde susedom kľudne dáte klúče a požiadate ich, aby vám polievali kvety, keď nebudete doma. Vzťahy oslobodené od týchto sentimentov budeme musieť budovať ešte dlho, stojí však za to sa v tejto oblasti aktívne angažovať.

  • Čo si sľubujete od komárňansko-komáromského Kongresu?

Iniciatíva sa začala v jednom meste na oboch brehoch Dunaja. Veríme, že sa bude týmto smerom uberať aj do budúcna. Každý štát by sa mal v prvom rade zamerať na budovanie vlastnej politickej a spoločenskej vyspelosti, no je potrebné, aby aby sa budovali i vzťahy medzi mladými ľudmi oboch krajín. Ľudia sa musia spoznávať, rozprávať a zabávať spoločne. Jedine potom pochopia, že nepredstavujú jeden pre druhého nebezpečie a že všetky prejavy extrémizmu musia byť jasne odmietnuté.

  • Pokiaľ ide o budúcnosť vzťahov Slovenska a Maďarska, čo je receptom na ich zlepšenie?

Do budúcna bude potrebné aby iniciatíva nezostala len iniciatívou mladej generácie. Mladá generácia môže byť hnacou silou, nakoľko sa jedná o jej budúcnosť, no musí nájsť širšiu celospoločenskú a najmä politickú a mediálu podporu. Pokiaľ majú byť naše krajiny dobrými susedmi s vysokým kreditom v EÚ a silnými spojencami v NATO, môžu to dosiahnuť len spoločným aktívnym úsilím, i keď to na domácej politickej scéne bohužiaľ stále stojí body.


Rozhovor sa uskutočnil v nadväznosti na víkendový (24. – 26. 4.) Maďarsko-slovenský mládežnícky kongres o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike v Komárne a Komárome. V rámci programu účastníci spoločne otvorili symbolickú novú kapitolu vo vzťahoch oboch krajín a odhalili pamätnú tabuľu: