Nórska ministerka pre EÚ: Chceme byť súčasťou rokovaní o brexite

Aurelia Frick, ministerka zahraničných vecí Liechtenštajnska, a Elisabeth Aspaker, nórksa ministerka pre EHS a EÚ. Zdroj: Rada EÚ

Nórsko chce byť súčasťou diskusií o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Britániou v oblastiach, ktoré sa týkajú jednotného trhu, hovorí nórska ministerka pre európske otázky Elisabeth Vik Aspaker.

Britská vláda chce iniciovať článok 50 Lisabonskej zmluvy na budúcu jar a začať formálne proces odchodu z EÚ. Aký je postoj Nórska?

Je v nórskom záujme udržať si politiku úzkej obchodnej spolupráce so Spojeným kráľovstvom na rovnakej úrovni, ako dnes, s rovnakým prístupom na britský trh. Zároveň si chceme udržať dohodu o Európskom hospodárskom priestore a ostatné dohody s EÚ.

Chceli by sme mať príležitosť byť zahrnutí do hľadania spoločných riešení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v oblastiach, ktoré ovplyvňujú vnútorný trh EÚ. To sa týka trvalých, aj prechodných riešení. Keďže Nórsko je so spoločným trhom úzko prepojené cez dohodu o EHS, nie sme obyčajnou treťou stranou, a legitímne očakávame, že budeme zapojení do rokovaní ovplyvňujúcich spoločný trh.

Nórsko je so spoločným trhom úzko prepojené cez dohodu o EHS, nie sme obyčajnou treťou stranou, a legitímne očakávame, že budeme zapojení do rokovaní ovplyvňujúcich spoločný trh.

Mohla by sa Británia stať po vystúpení opäť členom EZVO (Európske združenie voľného obchodu)?

Nórsko je pripravené začať, keď nastane správny čas, dialóg s EÚ aj Spojeným kráľovstvom o budúcich dohodách, ako aj o možných prechodných ustanoveniach.

V júni tohto roku nórska premiérka Solberg odkázala Británii: „ Neodchádzajte, nebude sa vám to páčiť.“ Mohla by sa otázka nórskeho členstva v EÚ stať opäť aktuálna?

Otázka členstva v EÚ nie je dnes v Nórsku súčasťou politickej agendy. Na druhej strane, členstvo v EHS podporuje väčšina v parlamente. Nórskym firmám to umožňuje plný prístup na naše najdôležitejšie trhy, nakoľko viac ako 80 percent exportu smeruje do EÚ.

Zdá sa, že dnes je ťažké prehlbovať integráciu ďalej v EÚ zloženej z 28, či 27 krajín. Integračné iniciatívy v daňovej politike, sociálnej oblasti, migrácii a pod. však môžu rozbehnúť menšie skupiny krajín. Čo znamená trend „viacrýchlostnej Európy“ pre Nórsko?

EÚ pohybujúca sa rôznymi rýchlosťami, integrujúca sa v rôznych konšteláciách, nie je ničím novým. Hoci Nórsko nie je členom, doteraz sa mu darilo v tomto prostredí nachádzať cestu, a som si istý, že to dokáže aj v budúcnosti. Je pre nás však veľmi dôležité, aby sa akákoľvek budúca integrácia jednotného trhu diala kohéznym spôsobom. Rovnaký odkaz počúvame od všetkých členských štátov a inštitúcií v Bruseli. Musíme udržať integritu jednotného trhu, aby sme podporili vznik pracovných miest a rast. Nórsko je súčasťou tohto trhu prostredníctvom dohôd o EHS, a neobmedzený prístup k všetkým ostatným 30 členom (jednotného trhu) je niečím, na čom závisia všetky sektory nórskej spoločnosti.

Ako sa Nórsko díva na plány posilnenia obrannej spolupráce v EÚ? Neobávate sa, že oslabia NATO?

NATO je hlavným kameňom bezpečnostnej a obrannej politiky Nórska. NATO má jednu skupinu nástrojov, EÚ má inú skupinu politických nástrojov. Potrebujeme obe. Takmer žiadna bezpečnostná otázka sa nedá riešiť len jednou z nich. Užšia spolupráca posilní európsku stabilitu a bezpečnosť – čo pomôže nám všetkým. To zahŕňa aj posilnenie spolupráce medzi inštitúciami, predovšetkým medzi EÚ a NATO.

NATO je hlavným kameňom bezpečnostnej a obrannej politiky Nórska.

Ako sa staviate k ambíciám Únie posilniť jej postavenie ako medzinárodného politického aktéra?

EÚ má široký zoznam nástrojov. Radi k nim prispievame, ako člen Schengenu a EEA, aj ako blízky partner v zahraničných a bezpečnostných otázkach. Pravidelne podporujeme EÚ v jej pozíciách, aj konkrétnych krokovh – napríklad v reštriktívnych opatreniach voči Rusku.

Dohoda o EHS je už od 1995 základom pre politický dialóg o zahraničnopolitických otázkach, stretnutia sa konajú raz za dva roky. Náš minister zahraničných vecí sa stretáva s ministrom zahraničia predsedníckej krajiny EÚ dvakrát za rok, je v pravidelnom kontakte s Vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničnú politiku k téme Blízkeho východu, a iných otázkach, a konajú sa pravidelné stretnutia šéfov vlád. Nórsko participovalo na civilných a vojenských operáciách EÚ od roku 2004. V rokoch 2008, 2011, 2015 sa zapojilo do jednej z Bojových skupín. V 2006 sme boli prvou krajinou mimo EÚ, ktorá podpísala dohodu o spolupráci s Európskou obrannou agentúrou (EDA).