Olbrycht: Otázka právneho štátu sa previaže s ratifikáciou pôžičky pre fond obnovy

Europoslanec Jan Olbrycht. [EU 2020/Dominique HOMMEL]

Európsky parlament bude chcieť dohliadať na implementáciu 750-miliardového fondu obnovy rovnako ako členské štáty, hovorí v rozhovore jeden zo spravodajcov Parlamentu k budúcemu 7-ročnému rozpočtu Únie JAN OLBRYCHT.

Poľský europoslanec Jan Olbrycht (EPP) v rozhovore pre EURACTIV Taliansko tiež vysvetľuje, ako môžu členské štáty tlačiť na oslabenie legislatívy, ktorá by mala podmieniť čerpanie európskych peňazí dodržiavaním princípov právneho štátu cez proces ratifikácie rozhodnutia Rady o vlastných zdrojoch EÚ (toto rozhodnutie umožní EÚ vziať si 750-miliardovú pôžičku, ktorá bude financovať Nástroj EÚ pre budúce generácie/fond obnovy).

Nemecký minister pre európske záležitosti Michael Roth na zasadnutí výboru europarlamentu pre rozpočet zdôrazňoval, že Viacročný finančný rámec (VFR, sedemročný rozpočet EÚ), Nástroj EÚ pre budúce generácie a nariadenie podmienenosti čerpania eurofondov dodržiavaním princípov právneho štátu považujú za jeden balík a za žiadnych ich  nemožno rozdeliť. Súhlasí s Parlament s týmto prístupom? Ale to čítate ako stratégiu ako na Parlament pritlačiť?

Nie je to novinka. Už v roku 2019 keď Európska komisia navrhla toto nariadenie a napojila VFR na právny štát, bolo jasné, že sa k tomu bude pristupovať ako k balíku. Napriek tomu, že ide o dve rôzne veci. VFR je od nariadenia o právnom štáte úplne nezávislý. Členské štáty sa to budú snažiť držať v balíku. Čo je ale nové, že tento balík sa teraz skladá nie z dvoch ale z troch častí, ktoré sú z metodologického hľadiska veľmi odlišné.

VFR vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie členských štátov a súhlas Parlamentu. Potom tu máme vlastné zdroje, čiže fond obnovy, ktorý vyžaduje iniciatívu z Komisie, potom názor Európskeho parlamentu, ktorý dodáme na najbližšej plenárnej schôdzi, a následne jednomyseľné rozhodnutie v Rade a ratifikáciu národnými parlamentmi, v niektorých prípadoch regionálnymi parlamentmi, čo je spolu 41 parlamentov. (V prípade Slovenska nie je ratifikácia v NR SR potrebná, pozn. red.)

Ekonomickým diskusiám v EÚ budú dominovať fond obnovy a nové dane

V ekonomickej oblasti bude Únia v druhej polovici roku 2020 diskutovať hlavne o fonde obnovy a téme nových európskych daní. Nemecké predsedníctvo EÚ má obidve oblasti medzi svojimi prioritami, a nové zdroje sú navyše potrebné pre financovanie záchranného balíku.

Toto rozhodnutie dá priestor na vznik fondu obnovy. V tomto prípade dáva Parlament len svoj názor. Je to veľmi špeciálna medzivládna procedúra a budeme bojovať za silnejšiu úlohu Parlamentu pri implementácii fondu. Treťou otázkou je právny štát. Všetky tri sú spolu previazané.

Predsedovia štyroch hlavných skupín v Parlamente napísali list, v ktorom povedali, že pokiaľ sa nefinalizuje procedúra o právnom štáte, Parlament by nemal vysloviť súhlas s viacročným rozpočtom.

Na druhej strane, je tu riziko, že niektoré členské štáty využijú ratifikáciu ohľadne vlastných zdrojov na ovplyvnenie rozhodnutia o právnom štáte. Vlastné zdroje potrebujú v Rade jednomyseľnosť, no právny štát len kvalifikovanú väčšinu. Nemecké predsedníctvo sa ocitlo vo veľmi zložitej situácii, pretože majú v Rade reálne kontroverzie nie len o finančných aspektoch ale aj o právnom štáte.

Aká pozícia sa črtá v Parlamente ohľadne Nástroja EÚ pre budúce generácie a vlastných zdrojoch?

Reakcie sú rôzne, pretože vytvorením Nástroja EÚ pre budúce generácie sa v skutočnosti menia pravidlá. Budeme to musieť finančným trhom splatiť. Preto bude treba buď zvýšiť národné príspevky do rozpočtu alebo zaviesť nové vlastné zdroje. Vytvorenie fondu obnovy toto rozhodnutie uľahčí. Niektorí europoslanci, ktorí nie sú príliš proeurópski z toho nie sú veľmi šťastní lebo vidia, že v dôsledku nových vlastných zdrojov EÚ posilní. Väčšina Parlamentu ale fond podporuje.

V prvom rade sa ale musia členské štáty dohodnúť a národné parlamenty to ratifikovať. Dá nám to možnosť vložiť viac prostriedkov do niektorých politík, ktoré sa okresali vo VFR, niečo ako kompenzácia. Sú tam niektoré časti, ktoré sa nám nepáčia, napríklad, že Parlament je z implementácie úplne vylúčený.

Heger: Reformy v rámci plánu obnovy bude vyberať koaličná rada

Minister financií Eduard Heger predstaví prvý návrh reforiem v rámci plánu obnovy EÚ budúci týždeň na koaličnej rade. Podľa ministra bude zaujímavejšia verejná diskusia, keď už budú naplánované priority, ako keby ju ministerstvo otvorilo počas leta.

Budeme sa snažiť zmeniť finančné nariadenie, aby sme mali slovo v každoročnom rozpočte  fondu, aby sme videli, kde peniaze idú a ako sa programy implementujú. Po druhé, pri Nástroj obnovy a odolnosti národné plány obnovy nebude schvaľovať Európska komisia ale musia byť schválené kvalifikovanou väčšinou v Rade. To je novinka: program jednej krajiny budú schvaľovať ostatné krajiny, čo pravdepodobne budú veľmi komplikované rokovania. Ide to späť k medzivládnej metóde.

Bude sa to Parlament snažiť zmeniť, aby ostalo schvaľovanie programov v rukách Komisie?

Momentálne prebiehajú práce na právnom základe a nariadení o Nástroji obnovy a odolnosti. Parlament sa do toho bude snažiť vstúpiť, pripravujú sa pozmeňujúce návrhy. Parlament sa bude snažiť aj o slovo pri národných plánoch obnovy. Za normálnych okolností pripravíme všeobecný rámec a potom to ide do Komisie. Ak ale do implementácie chce vstúpiť Rada, bude sa o to snažiť aj Parlament. Sú to európske peniaze, za ktoré sme zodpovední všetci, preto by to nemalo byť len na Rade. Nevylučujem preto, že Parlament bude mať tendenciu sa viac zapojiť.