Politická voľba je možná aj na európskej úrovni

Zdroj: Wikipedia

Aký bol cieľ Vašej návštevy na Slovensku?

V septembri sme mali kongres Strany európskych socialistov (SES), zvolili sme nový tím – ja ako predseda, štyria viceprezidenti – jedna z nich je zo Slovenska, Katarína Neveďalová, ktorá je zároveň najmladšou podpredsedníčkou SES – a tiež máme nového generálneho tajomníka. Rozhodli sme sa začať naše aktivity posilňovaním vzťahov s našimi členskými stranami a začíname v strednej a východnej Európe. Tieto krajiny sú pre nás veľmi dôležité a Smer je veľmi silnou stranou, jednou z najsilnejších v našej rodine s vysokou dôverou obyvateľstva. Prišli sme diskutovať s Robertom Ficom o praktickej spolupráci, príprave na voľby, ako aj o tom, ako môže byť SES užitočná pre Smer.

Stretnutie lídrov SES sa uskutočnilo aj pred posledným decembrovým summitom EÚ. S akou agendou a závermi?

Máme pravidelné stretnutia pred každou Európskou radou a teraz o to viac, že sa v Európe mení politická situácia. Máme ambíciu byť stranou zmeny na európskej úrovni, pretože potrebujeme inú politiku, než tú, akú robia konzervatívci a ktorá je zodpovedná za prístup spočívajúci jedine na úsporách. Európa potrebuje rast a nové pracovné miesta a v tomto si s Robertom Ficom rozumieme.

Minulý týždeň sme diskutovali o novej architektúre eurozóny. Jedným z konkrétnych nápadov a hlavnou prioritou SES je implementácia Európskej garancie pre mladých. Za toto sa zasadzujeme už 8 mesiacov a v súčasnosti je to v podobe odporúčania Európskej komisie. Naši premiéri podporovali zahrnutie tejto garancie do záverov Európskej rady. Znamená, že každý mladý človek, v prípade, že do 4 mesiacov od ukončenia štúdia nemôže nájsť na pracovnom trhu uplatnenie, mal by dosať šancu prostredníctvom dotovaného pracovného miesta. Je to veľmi praktické a je to niečo, čo môže z EÚ opäť spraviť zdroj nádeje. Ďalším krokom je pre Európsku garanciu pre mladých alokovať dostatočné zdroje z európskeho rozpočtu.

Do akej miery teda závery odrážali priority SES?

Sme len na začiatku diskusie o tom, ako bude vyzerať integrácia eurozóny. Ak chceme silnú eurozónu, potrebujeme silnú integráciu a potrebujeme aj silnú EÚ. Máme obavu z toho, že sa v záveroch nespomínajú sociálna Európa a sociálne práva, čo je z nášho pohľadu neprijateľné. Potrebujeme v integračnom procese silnú sociálnu dimenziu. Po druhé máme obavu z tendencií obchádzať komunitárnu metódu a spoločné inštitúcie ako Európsky parlament. EP je ale jediná demokratická inštitúcia volená ľuďmi a sme tiež znepokojení rizikom vzniku dvojrýchlostnej Európy, pretože si myslíme, že by to mal byť inkluzívny proces. Každá krajina by mala mať možnosť podieľať sa na diskusii o budúcej podobe integrácie.

Táto diskusia sa bude pravedpodobne viesť aj pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014. Je tu snaha, aj vašej politickej strany, aby európske politické strany prišli v dostatočnom predstihu pred voľbami so svojimi kandidátmi na nového predsedu Európskej komisie. Aký postup zvolí SES?

Sme prvou a jedinou politickou stranou, ktorá na tento účel má už dlho jasnú a demokratickú procedúru. Teraz sme spustili praktický proces výberu kandidáta. Bude to demokratický proces, každá strana sa bude môcť vyjadriť ku každému kandidátovi. Kandidát sa bude musieť uchádzať o podporu v demokratickom rozhodnutí členských strán. Budeme prví, ktorí budú mať jasného spoločného kandidáta, ktorí zjednotí našu víziu a o budúcnosti Európy. Ľudia musia mať silnejšie slovo v európskych veciach. V súčasnosti európske inštitúcie pracujú za zavretými dverami a chýba nám vyvodzovanie demokratickej zodpovednosti. Každý kandidát na predsedu Európskej komisie bude musieť získať podporu od občanov a bude im musieť skladať účty v tom, čo robí. Myslí, si, že to urobí Európu pre ľudí pochopiteľnejšou.

SES má mnoho členských strán, znamená to, že každá členská strana môže prichádzať s nomináciami v tomto procese?

Áno, každá strana môže prísť s nomináciou, ale nominácie by mali získať podporu aspoň 15 % strán a potom robiť kampaň medzi ostatnými.

Nie je ale handicapom, že už dnes každý predpokladá, že vašim kandidátom bude Martin Schulz?

Martin Schulz je, domnievam sa, jedným z prirodzených kandidátov, pretože je jedným z najprominentnejších a najviditeľnejších postáv v našej politickej rodine. Je členom Európskeho parlamentu od roku 1994 a vybojoval mnoho bitiek, ako líder skupiny a teraz si počína veľmi dobre ako predseda Európskeho parlamentu. Robí z EP oveľa politickejšiu inštitúciu, ktorá je relevantnejšia, ktorú nemožno obchádzať a ignorovať. Je veľmi silným potenciálnym kandidátom.

Takže si napriek tomu myslíte, že o nomináciu SES na predsedníctvo Komisie bude súťaž?

To bude záležať od strán. Nemôžeme im nanucovať, že musia mať svojich kandidátov. Je to na nich.

Pred pár mesiacmi sa na Slovensku v médiách mihla správa, že sa v tomto procese uvažuje aj o Robertovi Ficovi. On sám to odmietol, môžete  potvrdiť, že sa jeho meno spomínalo?

Robert Fico je jedným z najrešpektovanejších premiérov v našej rodine, pretože si počína dobre a viem, že sa teší vysokej dôvere ľudí na Slovensku. Viem, že ekonomická a sociálna situácia nie je vôbec jednoduchá, ale urobilo na mňa dojem, ako vedie sociálnu politiku počas krízy. Je neformálnym lídrom skupiny Priateľov kohézie, a to je veľmi dôležité, pretože kohézna politika prispieva k zmenám na Slovensku. Verím, že Robert bude nateraz pokračovať vo svojej práci premiéra.

Očakávate od svojho kandidáta, že bude viesť kampaň v jednotlivých členských štátoch v prospech vašich členských strán?

Určite. Každý občan v Európe, či už Francúz, Bulhar alebo Slovák, by mal vedieť, aké má kandidát názory a aké sú názory politickej strany, ktorá kandidáta podporuje. Často sa stáva, že Európa pôsobí veľmi abstraktne, bez skutočnej tváre a ľudia si potom myslia, že je to všetko o technokratických rozhodnutiach v Bruseli. Ľudia by mali vedieť, že tak ako máme rôzne politiky na národnej úrovni, sociálno-demokratické, konzervatívne, tak je politická voľba aj na európskej úrovni. Európa, ktorú vidíme teraz je Európa úspor, Európa, ktorá ľudí trestá, Európa, ktorú zaujímajú len finančné trhy a ich pokoj. Toto nie je Európa, ktorú podporujú sociálni demokrati.

Áno, finančná zodpovednosť je dôležitá, ale z krízy sa nedostaneme bez investícií, bez tvorby pracovným miest a bez toho, aby sme sa venovali problémom ľudí. Nie je to len o makro-ekonomike, ale o tom ako žijú priemerní Európania. Európa by to mala vedieť ponúknuť riešenie. Z tohto pohľadu tiež vnímam, že Robert Fico rekonštruuje na Slovensku sociálny model s progresívnym zdanením a novým zákonníkom práce. Z môjho pohľadu je jedným z najlepších premiérov v Európe.

Hovoríte, že SES nemôže členským stranám nič nanucovať. Neobávate sa, že koncept spoločného kandidáta, ktorý vedie kampaň, môže mať aj negatívne vplyvy, v prípade, že sa členské strany s kandidátom neidentifikujú ?  

Nie sme Kominternou, ktorá by svojim členským stranám čokoľvek vnucovala, ale sme silnou politickou rodinou, ktorá má spoločné hodnoty, mnohé spoločné názory na politiky, ako je napríklad Európska garancia pre mladých. Uvedomujeme si, že máme zodpovednosť za to, aby sme získali dôveru občanov na európskej úrovni. Ak chceme zmeniť Európy z toho aká je teraz, ak chceme občanom vrátiť nádej, musíme mať jedného kandidáta s jasnými záväzkami a jasným programom, prečo chceme vyhrať voľby v Európe a čo budeme robiť. Chceme férovejšiu Európu, ktorá je sociálne spravodlivejšia a demokratickejšia než je v súčasnosti. Pre generácie Európanov bola EÚ projektom nádeje. Musí byť aj v budúcnosti.

Jedna zo slovenských poslankýň EP mi povedala, že ďalšie riziko, ktoré vidí v nominácii kandidátov na šéfa Komisie v rámci predvolebnej kampane, je, že zatieni to, o čo vo voľbách do EP podľa nej ide predovšetkým – o voľbu poslancov ako zástupcov občanov.

Obavy a riziká tu budú vždy. To, čo chceme urobiť je ale veľmi jednoduché. Mať kandidáta, spoločnú agendu a víziu akú chceme Európu – solidárnu a sociálne spravodlivú. Samozrejme v každej krajine budú aj špecifické otázky, ktoré budú v kampani zaznievať. Napríklad na Slovensku to môže byť kohézna politika, teda ako benefitovať z EÚ ešte viac. V Poľsku to bude, či a kedy vstúpiť do eurozóny. V iných krajinách to môže byť nezamestnanosť. Nemali by sme robiť jednotnú kampaň, ale musíme mať spoločné témy, ktoré sú dôležité pre celú úniu.

Očakávate, že ostatné európske politické strany ponúknu svojich kandidátov?

Budú musieť. Tlačia ich k tomu okolnosti a aj to, čo robíme my. Ak budeme mať my spoločného kandidáta, bolo by pre nich zahanbujúce ho nemať. My sme ale provou stranou, ktorá proces jeho výberu robí transparentný a demokratický, kdežto Európska ľudová strana zvyčajne rozhoduje za zatvorenými dverami, kde dôležití ľudia  rokujú. Nemalo by to byť o tom, ale o dôveryhodnosti a kandidát by mal mať silný európsky rozmer.

EĽS si navyše zakladá na odbornej stránke kandidáta, hľadajú najlepšieho experta. Podľa mňa je to nesprávne, potrebujeme silného politika a politickú osobnosť, ktorá má silné názory a ktorá sa neskrýva za technokratické vysvetlenia.