Poľsko požaduje zmeny v ústave

Pozadie

Oslavy 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv v Berlíne 25. marca 2007 priniesli so sebou aj dohodu lídrov členských krajín, že EÚ by mala byť inštitucionálne reformovaná do roku 2009, kedy sa uskutočnia voľby do Parlamentu.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyjadrila nádej, že medzivládna konferencia o tejto otázke by sa mohla začať v druhej polovici roka 2007 počal Portugalského predsedníctva.

Konsenzus sa nateraz črtá v základných prvkoch, ktoré boli obsiahnuté už v pôvodnom texte ústavnej zmluvy. Zahŕňa najmä nový spôsob hlasovania v Rade a vytvorenie postu ministra zahraničných vecí EÚ.

Lech Kaczynski, poľský prezident, kritizoval Berlínsku deklaráciu a rok 2009 ako cieľ, ktorý nemôže byť v tomto časovom horizonte naplnený.

Otázky

  • Inštitucionálne reformy

V navrhovanom systéme hlasovania dvojitou väčšinou by podľa Tombińskeho nemalo Poľsko takú váhu, akú si dokázalo presadiť počas rokovaní o zmluve z Nice: „Poľsku bola zmluvou z Nice udelená silná pozícia, ktorá však nie je zohľadnená v navrhovanom novom systéme hlasovania.“ Systém hlasovania je však akousi „Pandorinou skinkou“, ktorú mnohí politici nechcú počas ďalších rokovaní o reformách otvárať. Poľský veľvyslanec pri EK k hlasovaniu dodal: „Neznamená to, že Poľsko príde s úplne novým návrhom Ústavy. [..] [Poľsko] prichádza len s niektorými zmenami súčasného textu.“

Druhou poľskou prioritou sú kompetencie, ktoré by mala mať EÚ. Tombiński: „Nepodporíme časti zmluvy, ktoré hovoria o zdieľaných kompetenciách. Myslíme si, že EÚ by nemala byť dominantná v otázkach týkajúcich sa sociálneho systému a vzdelávania, nakoľko toto všetko vychádza z našich tradícií fungovania spoločnosti. Poľsko nie je priateľsky naklonené myšlienke európskeho super-štátu.“ Zároveň však dodal, že to neznamená odklon od súčasného smerovania EÚ. Spoločné projekty, akými sú euro alebo Schengen, sú Poľskom vítané. Krajina má záujem na tom, aby EÚ na medzinárodnej scéne vystupovala ako silnejší aktér.

  • Energetická politika

Poľsko je podľa veľvyslanca zástancom cieľov, ktoré boli stanovené na summite v marci 2007 a týkajú sa posilňovania role obnoviteľných zdrojov energií a zásadnej redukcie produkcie skleníkových plynov. Na druhej strane dodal: „Budeme mať menšie problémy s redukciou spotreby energií a očakávame skôr nárast jej spotreby.“ Reagoval tak na energetickú náročnosť ekonomiky v súvislosti s dobiehaním vyspelých krajín.

  • Spolupráca s Ruskom

V spolupráci s Ruskom je poľský postoj ovplyvnený súčasným ruským embargom na dovoz poľského mäsa. EÚ naznačila, že Poľské mäso je v poriadku a ťah je teda na Rusku: „Európska Komisia má ťažkosti so získaním jednoznačného ruského stanoviska. Môže zodpovedať na ich [ruské] otázky, ale z ich strany je problém dostať jasné stanovisko.“

  • Baltský ropovod

Nemecko-ruské rozhodnutie vystavať baltický ropovod, ktorý bude obchádzať územie Poľska, je podľa Tombińského skôr politickým ako ekonomickým rozhodnutím: „Každému je jasné, že ten projekt nebol plánovaný na základe realistického odhadu potrieb a možností.“ Reagoval tak na fakt, že odhadované náklady boli nedávno asi dvojnásobne navýšené oproti pôvodným očakávaniam. Zároveň poľským argumentom je tvrdenie, že tento baltický ropovod povedie k väčšej energetickej závislosti EÚ na Rusku a bude rovnako významnou energetickou záťažou.

  • Turecko a ďalšie rozširovanie

K otázke budúceho rozširovania EÚ, Tombiński poznamenal: „Kapacita na rozšírenie závisí od oboch strán,“ teda nie je správne stanovovať nejaké skoré dátumy. Na adresu členstva Turecka v EÚ dodal: vstup Turecka „by ukázal svetu, že Európa nie je spoločenstvom krajín založeným výlučne na Kresťanstve, ale na hodnotách mieru, solidarity a spoločnej zodpovednosti voči svetu.“

Celý rozhovor s Janom Tombińskim pre EurActiv.com si môžete prečítať v anglickom origináli tu.