Profesor Menon: Francúzsko nikdy nepustí Turecko do EÚ

 

Krátka správa

Hoci bol proces rozširovania EÚ doteraz „dobrý“, a jeho benefity môžu všetci vidieť, „obávam sa, že EÚ z 25 a potom 27 krajín nebude poriadne fungovať“, povedal v itnerview pre EurActiv profesor Anand Menon, riaditeľ Európskeho výskumného inštitútu pri Birminghamskej univerzite.

S odvolaním sa na teóriu ekonomického zisku Menon vyhlásil, že EÚ dáva dokopy „veľmi heterogénnu skupinu štátov“, čo sťažuje dosahovanie dohôd. Súčasne EÚ preniká do „stále citlivejších aspektov politiky“. Na základe toho Menon uzatvára: „Som dosť pesimistom pokiaľ ide o schopnosť (EÚ) prijímať rozhodnutia alebo byť efektívna rovnako, ako kedysi.“ Podľa Menona si bude treba vybrať „medzi rozšírením a EÚ ktorá poriadne nefunguje alebo… EÚ ktorá funguje poriadne a má veľmi úzke vzťahy so strednou a východnou Európou (teda tieto krajiny nie sú jej členmi)“. Podľa neho nebola druhá alternatíva „dosť dobre preskúmaná“.

Profesor Menon si myslí, že nakoľko akékoľvek ďalšie rozšírenie bude musieť byť ratifikované vo Francúzsku referendom, „nevime si predstaviť žiadnu možnosť, aby Francúzi hlasovali za rozšírenie… a bodka“. Turecko je podľa neho „najviditeľnejším no nie jediným príkladom, kde sa to môže ukázať“.

Pokiaľ ide o „pripravenosť“ Rumunska na členstvo EÚ do januára 2007 Menon tvrdí, že „problémom s „byť pripravený“ je, čo si pod tým predstavujete“. Na príklade Grécka a Portugalska demonštroval, že pripravenosť je „skôr subjektívne než objektívne kritérium, v tom je to“. A tak, pokiaľ ide o Rumunsko, „odpoveďou je, predpokladám, áno a nie“.

Podľa Menona však nebolo dostatočne zvážené, či je EÚ „pripravená na rozšírenie“. „Viem si predstaviť, že to dostatočne nezvážime (ani) v budúcnosti“, dodal.

Profesor Menon popisuje Európu ako „veľmi Britskú“ a dodáva, že Briti „konajú, ako keby bola EÚ niečím, čo je im nanútené zvonku“, zatiaľ čo Francúzi „strácali dlhý čas v strednej a východnej Európe priateľov“. „Je to zaujímavé, ale možno konštatovať, že rozšírenie je jednou z mála oblastí, v ktorých môžem povedať, že Francúzi nedokázalo nájsť odvahu stáť si za presvedčením“, povedal profesor Menon.

Ústavnú zmluvu označil Menon za „mŕtvu“. Tým, že Rakúske predsedníctvo „o nej hovorí ako keby mŕtva nebola… iba mrhá našim časom. Odvádzajú nás od skutočných praktických výziev, ktorým Európa čelí“.

„EÚ neumrie“, uzatvára Menon. „EÚ je proste zabrzdená faktom, že je pre ňu ťažké prijímať rozhodnutia a ešte ťažšie prijímať rozhodnutia o reformovaní jej rozhodovacieho procesu. (avšak) bude bojovať ďalej.“

Plné znenie interview nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.