Rovnakú pozornosť ako nové pravidlá potrebujú tie, čo už máme

zdroj: Európska komisia

Znižovanie regulačnej záťaže je jednou z priorít tejto Komisie a zároveň jednou z požiadaviek Veľkej Británie na reformu EÚ, s ktorou sa v princípe stotožňuje väčšine členských krajín. Ako sa to dá dosiahnuť?

 

Vo všetkom, čo robíme, sa snažíme uplatňovať politiku „lepšej regulácie“. V prvom roku nášho funkčného obdobia sme výrazne túto oblasť posilnili a dosiahli sme dohodu s ostatnými inštitúciami. Dali sme nový impulz nášmu programu „regulačnej vhodnosti“ (REFIT). Pomocou programu REFIT skúmame existujúce právne predpisy EÚ a snažíme sa zistiť, či pravidlá v praxi prinášajú výsledky a či skutočne fungujú, či by sa nemali aktualizovať alebo či sa nájde priestor na zjednodušenie a zníženie záťaže. Chceme premôcť prirodzený sklon politikov skôr tvoriť nové návrhy, a preto rovnakú mieru pozornosti venujeme pravidlám, ktoré tu už sú. Som presvedčený, že ide o zásadnú vec, ak chceme zabezpečiť zníženie zbytočnej byrokracie, ktorá môže občanov a podniky, predovšetkým malé a stredné (MSP), obťažovať, a ak chceme zároveň zabezpečiť, aby sa naše politiky v praxi účinne vykonávali a spĺňali určené ciele.

 

Snaha o lepšiu reguláciu nie je nová. Čo by sa malo teraz konkrétne zmeniť?

 

V roku 2016 sme už navrhli, aby sa v prípade MSP, ktoré získavajú finančné prostriedky na verejných trhoch, zjednodušili ich povinnosti zverejňovať informácie. Vďaka tomu by mohli ušetriť až 45 miliónov eur ročne, ak nie viac. Ďalej napríklad vyhodnotíme, ako nám funguje legislatíva v oblasti námornej politiky, znížime záťaž MSP vo verejnom obstarávaní, uľahčíme dodržiavanie rámca nariadenia REACH a zabezpečíme realizovateľnosť právnych predpisov v oblasti zdravia a bezpečnosti tak, aby skutočne chránili pracovníkov.

Uvedomujem si pritom, že návrhy musia prichádzať od zainteresovaných strán z praxe, nielen z bruselských kancelárií. Preto sme do života uviedli nový nástroj, „platformu REFIT“, ktorá prvýkrát zasadala teraz v januári. Členmi platformy sú experti z vlád členských štátov, podnikov, mimovládnych organizácií, odborov a spotrebiteľských organizácií, ktorí majú skúsenosti s vykonávaním právnych predpisov EÚ. Vedia, kedy sú účinné a ľahko uplatniteľné a kedy sú zložité, a preto často neúčinné. Táto skupina predstaví vlastné nápady a preskúma nápady od širokej verejnosti, aby zistila, kde sa dajú pravidlá zjednodušiť a záťaž znížiť a Komisii odporučí, ako to dosiahnuť. Keď zbytočnú záťaž nevytvárajú samotné pravidlá EÚ, ale členský štát, k čomu, ako vieme, dochádza pomerne často, požiadajú daný členský štát, aby sa snažil problém odstrániť.

 

Môže sa zapojiť aj širšia verejnosť, ktorá nie je členom tejto platformy?

 

Každý môže svoje názory odovzdať platforme aj nám pomocou webového nástroja s názvom „Ligthen the Load – Have your say“ (Znížme záťaž – vyjadrite sa). Každý nápad je vítaný! Môže ísť napríklad o živnostníčku, ktorá chce pochopiť pravidlá, ktoré musí dodržať pri predaji výrobkov v inej krajine, alebo miestny orgán, ktorý má ťažkosti s nejakým predpisom, alebo odborovú organizáciu, ktorá chce pomôcť zamestnávateľom účinne presadzovať práva jej členov na pracovisku. Chceme konkrétne nápady, ktoré nariadenia alebo smernice EÚ by sme mali preskúmať, ako by sme ich mohli zlepšiť a ako zabezpečiť, aby sa dali ľahšie uplatňovať bez zníženia vysokých sociálnych, environmentálnych a spotrebiteľských štandardov, na ktoré sú Európania zvyknutí. Náš záväzok je jednoduchý: budeme sa riadiť odporúčaním platformy a podľa neho ďalej konať, alebo jasným spôsobom vysvetlíme, prečo to na základe pádnych dôvodov neurobíme.