K ekonomike pristupujeme umiernene

Zdroj: Flickr, Arbeiderpartiet

Nórsko si drží od EÚ odstup. V dvoch referendách povedali občania tesne nie.  Súčasný premiér, Váš syn, sa nechal počuť, že sa to určite počas jeho mandátu nezmení. Čo si politický mainstream v Nórsku a Vy osobne myslíte o súčasnom vývoji v EÚ – dlhová kríza, problémy v eurozóne – a ako vnímate spôsob riešenia týchto problémov?

Ja som vždy podporoval typ spolupráce, ktorý predstavuje Európska únia. Taký je môj názor. Aj v 60. rokoch som bol za. Viac ako šesťdesiat rokov sa zaoberám medzinárodnými vzťahmi a nikdy som nevidel lepšiu záruku mieru ako to, ak urobíte ľudí na sebe vzájomne závislých. Ak aj vzplanie konflikt – a vždy sa nejaký objaví – nikto si nebude myslieť, že vojnou niečo získa. Na riešení sa dohodnú, alebo ich rozsúdi súd. Počas môjho života som videl ako veľa národnej prestíže je v konfliktoch. Takéto konflikty sa môžu ľahko zmeniť na vojnu, je to šialenstvo. Preto som bol vždy za tú formu integrácie akú dnes vidíme v EÚ. Bohužiaľ som prehral dve referendá.

To ma privádza k oveľa závažnejšej otázke. Keď sa my Nóri pozrieme na mapu Európy, vidíme, že Nórsko vyzerá ako okraj Švédska na hraniciach Európy. To má na Nórov istý vplyv. V kombinácii s dobrou ekonomikou, zamestnanosťou, s krásnou krajinou to spôsobí, že si mnohí ľudia povedia: „Prečo by sme sa mali zapojiť do všetkých tých európskych problémov“. Chápem, že teraz, keď má EÚ všetky tie problémy, tak nie je veľmi atraktívne do nej vstupovať.

Videla som dlhodobý prehľad prieskumov verejnej mienky a pravdou je, že podpora pre vstup do EÚ v Nórsku klesá…

Dramaticky. Podľa môjho syna, ktorý je tiež za vstup do EÚ, bude trvať ešte nejakú dobu, kým budeme mať pocit, že máme väčšinovú podporu. Existuje široká zhoda o tom, že skôr než vypíšeme ďalšie referendum, tak si musíme byť istí, že odpoveď bude áno. Tretie „nie“ si nemôžeme dovoliť. A to chvíľu potrvá.

Pred niekoľkými mesiacmi vyšla správa, ktorá mala otvoriť jednu z „najdôležitejších politických diskusií za posledných dvadsiať rokov“ o vzťahu Nórska a EÚ. Správa bola reakciou na žiadosť Islandu o vstup do EÚ a dôsledky, aké z toho plynú pre Nórsko. Aké sú hlavné obavy Nórska?

Najväčšia obava, je tá istá aká bola v rokoch 1972 a 1994 – že prídeme o našu suverenitu. Ja však tvrdím, že Francúzi sú členmi EÚ už 50 rokov a podľa mňa sú dnes rovnako francúzski ako boli pred 50 rokmi. Dáni sú členmi EÚ 40 rokov a sú takými istými Dánmi akými boli pred 40 rokmi.

Ako vnímate súčasný model prehlbovania európskej integrácie, ktorý sleduje nemecký model fiškálnej úspornosti?

Nebudem komentovať terajší vývoj. Viem o ňom len veľmi málo. Môj odkaz však znie – hlavný dôvod, pre ktorý som bol vždy za EÚ, znie, že je to najlepší spôsob na udržanie mieru. To je jednoduchá a veľmi dôležitá vec.

Ste prominentnou postavou nórskej Strany práce, ktorá sa v júli 2011 stala cieľom bezprecedentného útoku s desiatkami obetí. Zmenilo sa odvtedy niečo v spoločnosti a v strane? Aký bol vplyv tejto tragédie na spoločnosť?

Dôležité je, že táto tragédia ľudí spojila. Tradičné škriepky v dôsledku tejto tragédie úplne vymizli. Je to veľmi dôležité, a dúfam, že to bude aj naďalej prítomné, pretože je to pre malý národ nevyhnutné. Máme dokonca menej ľudí ako Slovensko. Máme 5 miliónov. Vy máte 5,5 milióna.

Nechcem používať mnoho klišé, ale na Nórsko sa Slováci, ale aj zvyšok Európy, pozerá ako na mimoriadne civilizovanú krajinu so sociálnym modelom, ktorému sa dá v kontexte nášho politického a ekonomického diskurzu len ťažko rozumieť. O Nórsku sa tiež hovorí, že je pre neho typický „úprimný a skromný“ spôsob výkonu moci charakteristický pre severský model. Aký je to pocit byť štátnym úradníkom v takejto krajine?

Nórsko má veľa výhod. Mnohé z nich iba náhodou, ale aj vďaka tomu, že pri našich rozhodnutiach stojíme pevne na zemi. Máme nerastné suroviny, ropu, zemný plyn, ryby, kvalitné produkty z poľnohospodárstva a lesy. To je dar a poskytuje nám to základný kameň pre produkciu, čo nám zase dáva základ pre zamestnanosť. Máme veľmi nízku mieru nezamestnanosti, približne 3 percentá. To nie je zlé.

Náš prístup k ekonomike je skôr umiernený. Byť bohatý a stále viac si uvedomovať, že sme bohatí, je samozrejme dobré, ale prináša to aj negatívne postoje. Dúfam, že budeme pokračovať v tom ako sme začali – umierneným prístupom s nohami na zemi.

Aké sú tie negatívne postoje?

Napríklad viera, že dokážete peniazmi dosiahnuť čokoľvek, aj šťastie. To, že nás je len 5 miliónov je výhoda. Nikdy som nesníval o tom narodiť sa a žiť v krajine, ktorá je svetovou veľmocou. To, že je nás málo znamená, že máme k sebe bližšie a nepoznáme skutočnú chudobu. Máme istú vzájomnú disciplínu, čo je dôležité.

Organizátori konferencie Globsec Vás pozvali do Bratislavy, aby ste tu prezentovali svoju správu o návrhoch pre posilnenie bezpečnostnej spolupráce medzi severskými krajinami. O niečo podobné sa snaží aj V4. Nakoľko je politická súdržnosť a súdržnosť v oblasti strategickej orientácie dôležitá pre regionálne zoskupenie, ktoré chce prehlbovať takúto spoluprácu?

Rád o tom hovorím, môžem však len o našej skúsenosti. Nemyslím si totiž, že navštívim Bratislavu na dva dni a môžem dávať rady o tom, ako by sa V4 mala správať. Mám však niekoľko postrehov: Podnet k spolupráci v oblasti bezpečnosti a zahraničnej politiky sa objavil z jedného novinového článku, ktorý napísali náčelníci štábu z Fínska, Švédska a Nórska. Vlády sa toho potom chytili. Títo náčelníci štábu povedali, že ak nezačneme spolupracovať, bude sa kvalita našich obranných systémov pomaly a postupne znižovať. O dvadsať rokov tak môže v Európe nastať situácia, kedy jediné krajiny, ktoré budú mať obranné systémy na kvalitnej úrovni, budú Rusko, Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia. Zvyšok bude mať ešte horší systém ako má dnes, pretože sa dramaticky zvyšujú nároky na technológie.

Ministri ma poprosili, aby som napísal túto správu, a hoci som ju sám písal musím povedať, že je to veľmi fascinujúca správa. Som s ňou spokojný – je krátka, má 32 strán, a je oveľa odvážnejšia ako som zo začiatku čakal, že bude.

Napríklad návrh č. 13 – Severská deklarácia solidarity. Mal som ten pocit, že je to dôležité, že toto bude to lepidlo, ktoré udrží severské krajiny pohromade. Bolo to dôležité aj preto, aby sa prijali aj ostatné návrhy.

Práve teraz sa  pracuje na návrhu č. 7 sa – severská sieť na ochranu proti kybernetickým útokom.

Veľmi zaujímavý je tiež návrh na spoluprácu v oblasti vojnových zločinov.

Áno je. Máte dosť času?

Mám, len neviem, či aj Vy.

Ja som na dôchodku (smiech). Návrh prišiel od ľudí, ktorí mali pocit, že nebudeme pripravení na to, keď k nám prídu ľudia obvinení z vojnových zločinov. Neskôr sa stretli experti severských krajín, ktorí tvrdili, že nepotrebujeme viac spolupráce než tú, ktorú máme dnes. A čo sa stalo? Odvtedy sa počet ľudí, ktorí boli obvinení z vojnových zločinov alebo zo zločinov proti ľudskosti zvýšil. Spolupráca v tejto oblasti sa zintenzívnila.


Rozhovor sa uskutočnil v rámci konferencie Globsec 2012, ktorá sa pravidelne koná v Bratislave a predstavuje hlavné fórum o bezpečnostnej a zahraničnej politike v strednej Európe.