Timmermans: Európsky projekt môže zlyhať

Frans Timmermans. Zdroj: European Parliament/Flickr

Podľa Fransa Timmermansa je európsky sociálny kontrakt prelomený, sociálna mobilita je vecou minulosti, a mladých ľudí sme sklamali.

Európu ste vyzvali na obnovenie záväzkov, a solidaritu. Prečo ste sa však, v názve vašej knihy, rozhodli použiť slovo „bratstvo“?

Victor Hugo definoval bratstvo ako „kolektívnu zodpovednosť“. Dnes boli záväzky, ktoré držali našu spoločnosť, prerušené. Na konci tejto krízy sa majú bankári celkom dobre. No nie tí, ktorí financovali banky. Zdá sa, že niektorí bohatnú, zatiaľ čo iní sa cítia opustení a obávajú sa o budúcnosť vlastných detí.

V tom je náš problém. Čo by mala Európa urobiť? Čo od nás očakáva prebíjajúci sa bretónsky farmár, čo robotník v oceliarňach, či učiteľ, ktorý stále verí vo svoje povolanie? Na ich problémy musíme dať konkrétnu odpoveď. Namiesto nekonečného opakovania o neuveriteľných prínosoch Európskej únie by sme mali dokázať, že európske organizácie dokážu vyriešiť problémy, ktoré štáty samé vyriešiť nedokážu.

Myslíte si, že ignorujeme stredné triedy?

Naša spoločnosť je založená na sociálnom kontrakte, ktorý sa do značnej miery opiera o stredné triedy. Chybnou predstavou je, najmä u socialistov, že reformy sa majú robiť zdola nahor. Iní si myslia, že ich treba robiť zhora nadol. No spoločnosť je budovaná zo svojho centra, a šíri sa smerom nahor a nadol.

Dnes má európska stredná trieda neustále pocit, že ju vyzývajú, aby preukazovala solidaritu bez toho, aby dostávala niečo späť. Solidaritu si však netreba mýliť s altruizmom. Altruizmus znamená dávať. Solidarita znamená zdieľať.

Potrebujeme, aby stredné triedy pomáhali najslabším. Potrebujeme, aby stredné triedy hľadeli na budúcnosť. Náš sociálny kontrakt však má vážny problém. Sociálny výťah prestal ísť nahor, a začal klesať. Priepasť sa rozširuje a na povrch sa dostávajú otázky identity.

Je Európa ohrozená?

Padli sme do pasce politiky identít. Ak je motorom konštrukcie Európy národná, kultúrna či etnická identita, potom neprežije. Po prvýkrát za 30 rokov mám vážne pocit, že európsky projekt môže zlyhať. Nie som len pesimistom, no Európska únia nie je večná. Musíme bojovať za to, aby sme žili spolu.

Ako mobilizovať mladých ľudí?

Mladí ľudia, ktorí majú pocit, že im naša spoločnosť nič neponúka, sú zvádzaní saláfizmom. Teroristické zločiny ospravedlňuje snom o spasení. Prečo nevieme dať týmto mladým ľuďom sny aj my? Kde sme zlyhali?

Rovnaké to je, keď sú mladí ľudia zvedení krajnou pravicou. Stáva sa to, keď sa mladí nepodieľajú na spoločnom sne. Zlyhali sme v úlohe vzdelávania občanov, a mladí sa radikalizujú.

Ako to môžeme zastaviť?

Títo radikalizovaní mladí ľudia sa narodili v Európe. Niekedy sú treťou, či štvrtou generáciou narodenou na európskej pôde. Kedy ich prestaneme volať imigrantmi? Žijú vo svojich krajinách. Sú súčasťou našich spoločností. Máme ich vylúčiť? Ako môžeme vôbec uvažovať o vylúčení časti populácie z jej vlastnej krajiny?

Musíme vyriešiť naše domáce problémy. Musíme investovať do vzdelávania. A do integrácie. V mojej vlastnej krajine, ak hľadáte stáž a voláte sa Jan, nájdete ju. Ak sa voláte Mohamed, budete bojovať. To priťahuje mladých ľudí k saláfizmu. Musíme riešiť diskrimináciu.

Prečo sa migračná kríza nafúkla do takých rozmerov?

Moji americkí a ázijskí kolegovia sa ma často pýtajú: „Prečo upadla Európa s 500 miliónmi obyvateľov do krízy, keď mala hostiť 1,2 milióna ľudí?“

Odpoveďou je, že migračná kríza nasledovala po množstve iných kríz: identity, ekonomickej, finančnej, terorizme. Všetky tieto zápasy Európu oslabili. No táto kríza tu bude niekoľko generácií. Za päťdesiat rokov bude mať Afrika populáciu medzi troma a šiestimi miliardami.

Vidíte rozdiel medzi utečencami a ekonomickými migrantmi?

Áno. V Taliansku sme boli v posledných mesiacoch svedkami príchodu mnohých ekonomických migrantov zo subsaharskej Afriky.

Krajiny pôvodu by mali reintegrovať svojich ekonomických migrantov, a Európa musí byť voči africkým partnerom pevnejšia. Musíme investovať do ekonomického a sociálneho rozvoja týchto krajín.

Sú to inteligentné investície. Je lepšie, ak v Afrike vytvoríme nové trhy, než nové migračné prúdy do Európy.

Môže Brexit pomôcť znovunaštartovať Európu?

Briti vždy videli Európu ako trh, nič viac. No aj krajiny východnej Európy majú odlišnú predstavu Európy, než je naša. Našou povinnosťou je rešpektovať rozdiely v rámci Únie.

Hodnoty sú spochybňované vo všetkých spoločnostiach Európy. Maďarsko a Poľsko hovoria o kresťanských hodnotách ako ceste k znovuobjaveniu zlatej éry minulosti. Rovnakú taktiku má extrémna pravica. No je to minulosť, ktorá nikdy neexistovala, a budúcnosť, ktorú nikdy neuvidíme. V politike je nostalgia vždy výrazom pre strach z budúcnosti.

Čo sa môžeme naučiť z diskusie o obchodnej dohode s Kanadou (CETA)?

Som vďačný Valónom, že otázku pretlačili do popredia. Pomohlo to vyjasniť veci. Dohoda ako CETA sa zakladajú na zdieľaných hodnotách. Pokiaľ ide o životné rostredie, sociálne otázky, poľnohospodárstvo, hoci sú to zložité veci, sme na rovnakej vlnovej dĺžke.

Odmietnuť dohodu s Kanadou by bolo protirečením. Obchodné dohody sú spôsobom, ako posilniť zdieľané hodnoty, ako nasmerovať globalizáciu správnym smerom, posilniť sociálny štát, nie oslabiť ho.

Rozhodnutie bývalého predsedu Komisie José Manuela Barrosa začať pracovať pre Goldman Sachs poškodilo reputáciu inštitúcie. Čo si o tom myslíte?

Jean-Claude Junckera i mňa to hlboko zasiahlo. Myslíte si, že sme v politike len kvôli peniazom? Ak chcete zarobiť peniaze, pracujete pre súkromný sektor. Ako môže niekto, kto viedol Európsku komisiu, urobiť takúto vec keď videl, čo Goldman Sachs vykonala? V politike je zásadné ísť príkladom. Chcete hovoriť o hodnotách? Potom sa podľa toho spávajte. Zaslúžte si svoju pozíciu.