Timmermans: Voči Poľsku presadzujem požiadavku jasnej väčšiny členských krajín

Poľsko

Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie, zdroj: Európsky parlament

FRANS TIMMERMANS stojí uprostred sporu medzi poľskou vládou a Európskou komisiou, ktorá v Poľsku vidí ohrozenie systému demokratických bŕzd a protiváh. Rozhovor vyšiel v denníku Gazeta Wyborcza, partner siete EURACTIV.

Prvý podpredseda Európskej komisie hovoril s redaktorom Bartoszom T. Wielińskym.

 

Nemáte niekedy pocit, že Poľsko v Európe skončilo?

Nedoceňujete svoj národ. Poliaci milujú svoju slobodu. Veľká väčšina si želá, aby bolo Poľsko plnoprávnym členom EÚ. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že väčšina akceptuje úlohu, ktorú Európska komisia zohráva v súčasnom spore s poľskou vládou. Európska komisia ako strážca zmlúv skrátka musí byť niekedy smerom k členským štátom kritická.

Mnoho Poliakov obetovalo svoje životy v záujme slobody tejto krajiny. Pochybujem, že kedykoľvek v dejinách malo Poľsko toľko slobody ako teraz. Vďačíte za to sami sebe ale čiastočne aj EÚ. Ceňte si to a nepremárnite. Sloboda je príliš dôležitá.

Ústavný súd nefunguje. Vláda strany Právo a spravodlivosť (PiS) teraz obracia svoju pozornosť k ostatným súdom.

Vždy som hovoril, že Poľsko by malo v Európe zohrávať vedúcu úlohu. Ale na to, aby ste mohli viesť, musíte s Európou spolupracovať. Aj preto, aby ste videli vlastnú moc a vedeli pracovať s mocou iných. Najmä však treba nasledovať európske princípy, vrátane deľby moci a vlády zákona. Ak Poľsko tieto princípy nerešpektuje, ubližuje si a zbytočne sa oslabuje. Čo je horšie, spôsobuje to napätie vo vzťahoch s inými členskými štátmi a inštitúciami.

Pozrime sa len na hospodárske dôsledky. Aby mohol napríklad fungovať vnútorný trh, musíme si byť istí, že európske právo sa rešpektuje všade v EÚ. Nezávislé súdy to musia garantovať. Ak sudcovia nevedia, ako riešiť konkrétny problém, spýtajú sa na názor Súdneho dvora EÚ. Ale ak súd v jednej krajine slúži svojej vláde, nemáme záruky, že má európske právo rovnakú váhu v každej krajine.

Je ľahké si predstaviť situáciu, kedy si vláda zabezpečí rozsudok súdu k svojej vôli. To vedie k právnej neistote. Európski podnikatelia zastavia investície, občania EÚ nebudú kupovať nehnuteľnosti. V spoločenstve, akým EÚ určite je, by mal mať každý prístup k nezávislému súdnictvu.

Poľská vláda tvrdí, že to, čo robí, sleduje cieľ, aby mali na súdnictvo väčší vplyv občania …

V tom prípade sa pýtam, prečo ide Poľsko opačným smerom ako ostatní? To, ako fungujú súdy v EÚ sa líši od krajiny ku krajine, ale základné pravidlo je len jedno – sú nezávislé. Ostatné členské štáty to teda robia zle? Mýli sa Európska komisia, Benátska komisia a ďalšie medzinárodné organizácie, keď hovoria, že súdy majú byť nezávislé? Prečo robí poľská vláda opak?

Aby si zaistila kontrolu nad súdmi.

Potom máme problém. Pretože v tejto situácii nemáme istotu, že budú občanov súdiť spravodlivo. No právo na nezávislý súd je v EÚ základným právom.

Pred rokom Komisia začala proces ohľadne porušovania princípu vlády zákona poľskou vládou.

Som pripravený ísť ďalej. Po prvýkrát mali členské krajiny možnosť diskutovať o tejto téme na nedávnej Rade pre všeobecné záležitosti. Bolo evidentné, že táto otázka je pre veľkú väčšinu z nich mimoriadne dôležitá

Chcem sa vyjadriť jasne. Budeme reagovať na porušenia európskeho práva, máme na to nástroje. To sa týka všetkých členských štátov, nie len Poľska. S Poľskom riešime spor o ústavnom súde už viac ako rok, ale z nášho pohľadu to neprinieslo výsledky, ktoré sme očakávali. Naše odporúčania sa nezohľadnili.

Komisia v tom ale nie je sama. Pozrite sa na Benátsku komisiu, EÚ, predstaviteľov ústavných a najvyšších súdov. Spolupracujeme, s cieľom nájsť riešenie. Ponúkame dialóg, do ktorého  – aspoň ja mám ten pocit – je poľská vláda ochotná teraz vstúpiť. Poľsko je predurčené na to, aby v Európe viedlo. No len Poliaci môžu tento osud naplniť.

Poľská vláda zdôvodňuje svoje kroky tým, že hovorí, že PiS vyhrala voľby a má v parlamente väčšinu – a teda plný mandát meniť Poľsko.

V slobodnej Európe, do ktorej Poľsko vstúpilo po dlhom boji veľmi odvážnych ľudí v roku 1989 stojí systém moci na troch pilieroch. Sú nimi demokracia, vláda zákona a ľudské práva. Nie je možné využívať jeden proti tomu druhému.

Všímam si znepokojujúci trend redukovať demokraciu podľa hesla “víťaz berie všetko”. Vidíme to v Spojených štátoch po víťazstve Donalda Trumpa, vo Veľkej Británii po referende o brexite, kde 48 % hlasov za “remain” istým spôsobom zmizlo. V Poľsku mi jeden vládny predstaviteľ povedal: “Vyhrali sme voľby a preto môžeme rozhodovať o tom, ako vyzerá súdnictvo”. Ale v štátoch, ktoré rešpektujú vládu zákona to takto nefunguje.

Demokratické voľby, aj keď vyprodukujú parlamentnú väčšinu, nikdy nedávajú právo porušovať ústavu. Naše analýzy hovoria, ako sme viackrát zopakovali, že to, čo sa deje okolo ústavného súdu je v rozpore s poľskou ústavou. Mám na mysli výber predsedu súdu, vymenovanie troch nových sudcov, nevymenovanie iných troch, nezverejňovanie rozsudkov.

Cieľom Európskej komisie je zabezpečiť, aby sa rešpektovali európske zmluvy. V Mníchove som prečítal článok 2 poľskému ministrovi zahraničných vecí Witoldovi Waszczykowskému. Hovorí o potrebe rešpektovať vládu zákona. V každej členskej krajine sa princíp vlády zákona chápe ako rešpektovanie nezávislosti súdnictva, bez ohľadu na to, kto vyhral voľby alebo má práve väčšinu. Preto je tak dôležité, aby aj ostatné členské štáty vyjadrili svoj názor.

Európski lídri sa ale nepredbiehajú v túžbe viesť tento dialóg. Kritika smerom k Poľsku sa obmedzuje na pár viet na tlačových konferenciách.

Počas zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti jednoznačná väčšina členských štátov podporila tento prístup. Myslím si, že prišiel čas jasne povedať, že toto nie je o dueli medzi Fransom Timmermansom a Poľskom – ako to prezentuje poľská vláda. Komisia požaduje vládu zákona s plnou podporou Európskeho parlamentu a väčšinou členských štátov.

Možno by bolo jednoduchšie vyriešiť súčasný problém s Poľskom, keby pred pár rokmi EÚ neprivrela oči nad krokmi Viktora Orbána.

Poľsko a Maďarsko sú iné prípady. Orbán a maďarská vláda nikdy neodmietali viesť s nami dialóg. Konštruktívny dialóg, nie len poukazovanie na rôrznš pohľady, toto je európsky spôsob riešenia sporov. Pravdou je, že v niekoľkých prípadoch sme otvorili procedúru, ktorá spochybnila ako Maďarsko pristupuje k právu. A niečo sa podarilo zvrátiť, napríklad zníženie dôchodkového veku pre sudcov [čím chcel Orbán odstrániť úradujúcich sudcov a dosadiť vlastných, pozn. GW]

Uľavilo sa vám po víťazstve Emmanuela Macrona vo Francúzsku?

Ó, áno. A nie len preto, že Marine Le Penová prehrala. Jej názory a jej podozrievavosť voči susedom a snaha o konfrontáciu by neposlúžila v EÚ nikomu. A určite by neposlúžila ani jej krajine. Ale je tu ešte jedna dobrá správa. Francúzsko má teraz politika, ktorý sa nebál obraňovať EÚ a nebol za to voličmi potrestaný. Naopak, získal ich hlasy.

Je ale tiež dôležité mať na pamäti, že tento volebný výsledok nerieši situáciu, kde významná časť spoločnosti podporuje nacionalistický a izolacionistický program. Všímame si tento fenomén v mnohých krajinách. A kým neprídeme s lepšou ponukou pre týchto voličov, radikálny nacionalizmus ich bude ďalej priťahovať.