Tlak na zavedenie transakčnej dane príde zdola

Eurokomisár pre hospodársku a menovú politiku Olli Rehn navrhuje nový postup voči krajinám s nadmerným deficitom. Žiada, aby už pri začatí procedúry za prekročenie prípustnej hranice deficitu musela krajina zložiť zálohu (úročný depozit) vo výške 0,2 % hrubého domáceho produktu. Čo si o tom myslíte?

Možno využiť všetko čo leží v rámci súčasných právnych možností. Ale nič, čo by znamenalo zmenu zmlúv si neviem  – najmä keď si spomeniem na Lisabonskú zmluvu – počas nasledujúcich dvoch rokoch predstaviť.

Riešenie v konaní pri prekročení deficitu by sa malo pohybovať na úrovni výziev. Za realistický považujem systém včasného varovania pred schválením rozpočtu, včas na to upozorniť čím vznikne príležitosť zasiahnuť do verejnej diskusie. Všetky iné úvahy by znamenali zmenu zmluvy a v to neverím.

Mala by podľa Vás Európa byť lídrom a zaviesť daň z finančných transakcií? Ako hodnotíte šance na úspech?

Určite! Európa by mala prebrať vedúcu úlohu a zaviesť daň z finančných transakcií. Som presvedčený, že šance stúpajú a to z dvoch dôvodov. Mali by sme zaviesť daň z finančných transakcií kým všetci vidíme, že sanovanie rozpočtov nevieme dosiahnuť cez krátenie penzií ale cez celú škálu procesov a viacerými opatreniami. Medzičasom si to uvedomila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová a podporuje to. Finančné trhy musia zaplatiť svoj podiel. Jednoducho preto, že je to spravodlivé a správne.

Ak by to ale šéfovia vlád nechceli urobiť, je tu ešte druhá vec, ktorá ma napĺňa optimizmom. Môže sa síce stať, že tí čo chcú európsku daň z finančných transakcií budú medzi 27 vládami v menšine. Potom ale počítam s tým, že občianska iniciatíva, ktorá sa teraz pripravuje, vytvorí v priebehu najbližších dvoch – troch rokoch enormný tlak zdola.

Občania sa budú len ťažko iba tak prizerať. Či sú lobisti silnejší ako šéfovia vlád ešte nevieme. Ale silnejší ako európski občania určite nie sú.

Od Barrosovej reči o stave Únie sa diskutuje ako by sa mala EÚ financovať  – dlhopismi alebo vlastnými zdrojmi, napríklad európskou daňou? Čo by ste odporúčali?

Najradšej by som bol keby sa prostredníctvom dane z finančných transakcií krajiny na financovaní EÚ spoločne podieľali príspevkami. Príklad: Keď dnes budujeme euroval, tiež to nie je zadarmo a bez rizika.

Možno tiež vytvoriť európske príjmy a odľahčiť tak národné rozpočty. Práve Rakúsko je čistým prispievateľom. Pri nás by existovali rôzne možnosti ako nás odľahčiť.

V otázke ručenia za bankové vklady – EÚ plánuje zaviesť strop na 100  tisíc eur – sú len tri krajiny z 16 členov eurzóny, ktoré sú proti plánu Bruselu. Je snaha Rakúska, Nemecka a Francúzska, ktorých bankoví klienti by na tom takto boli horšie, bez šance na úspech?

Nemyslím si, že je to bezvýchodiskové aj keď sme len traja. Vychádzam z toho, že ešte budeme viesť rozhovory a že to nevyzerá nerealisticky. Predsavzal som si, že s mojimi expertmi musíme vyskúšať a rozvinúť ešte jedno kolo rokovaní. Nesústrediť sa pri tom na to, kde nie je cesta ale na to kde cesta je.

Čo hovoríte na vyhosťovanie Rómov z Francúzska a na tvrdý tónu, ktorý zaznel medzi európskymi partnermi?

Pri otázke repatriácií Rómov z Francúzska by som chcel zdôrazniť, že téma Rómov a zaobchádzania s menšinami musí byť neodkladne posunutá na európsku úroveň. Ja som to sám žiadal spolu s ostatnými. Prečo? Systém prémií, ktoré zavedie jedna krajina nie je nie sú žiadnym európskym riešením. Krajina predsa nemôže vyplácať prémie za to, že presvedčí niekoho odísť do inej krajiny. Táto diskusia potrebuje viac európskej konštruktívnosti než ako navrhuje francúzsky prezident Sarkozy.

Procedúra za porušenie zmlúv ukáže aký je stav a  je pri tom úplne jedno či sa to týka malej, strednej alebo veľkej krajiny. Tu nemožno robiť rozdiely. Vychádzam z toho, že Komisia úplne nezávisle od toho koľko má Francúzsko obyvateľov preskúma, či sa jedná o porušenie zmluvy alebo nie.

Považujete ten tón za akceptovateľný?

Tu treba zájsť ďalej. Komisárka Viviane Redingová podľa mňa nijako neprispela ku konštruktívnemu dialógu tým, že hneď spomínala druhú svetovú vojnu. Ospravedlnila sa a pre mňa je to tým vybavené. Ale ani jej tón nezlepšil spôsob ako spolu vychádzame ani neprispel k tomu, aby sa problém dostal znovu na vecnú úroveň.

V Berlíne ste na podujatí SPD zdôraznili, že v mnohých veciach by už svet nemohol byť nespravodlivejší, čo by ale znamenalo, že socialisti by mali vyhrávať jedny voľby za druhými. Prečo to tak nie je?

Naše hodnoty, ktorými sa definujeme je férové, spravodlivé a sociálne usporiadanie spoločnosti. Hodnovernosť toho, či sme dostatočne silní na to niečo z toho presadiť sa ukazuje pri voľbách.

Preto je úvaha, že sociálni demokrati by mali vystupovať európskejšie a medzinárodnejšie správna. Každý vie, že s medzinárodnými trhmi so všetkými špekulatívnymi produktmi, ktoré sme spoznali  nemôžeme skrotiť z nejakého rakúskeho Bundeslandu, ale len európsky alebo medzinárodne.