Autorské práva a podvody pri agrodotáciách. Čo chcú stihnúť do volieb slovenskí europoslanci?

George Bingham: Agitácia (1853-54), Saint Louis Art Museum [Wikimedia / Public domain]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: EÚ v roku 2019

Europoslancom ostávajú približne štyri mesiace v riadnom pracovnom tempe. Pýtali sme sa ich, čo by chceli ešte dotiahnuť sami a čo dôležité by mal stihnúť súčasný europarlament.

 

MONIKA BEŇOVÁ (Smer-SD, S&D)

Monika Beňová, zdroj: EP

 

Vo výbore LIBE by Monika Beňová rada videla dotiahnutie pravidiel týkajúcich sa Európskej prokuratúry a jej právomocí v oblasti vyšetrovania a stíhania páchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie a opatrenia v boji proti terorizmu, najmä zabraňovanie šíreniu teroristického či extrémistického obsahu v on-line prostredí. „Pracuje sa tiež na návrhu novej rezolúcie ohľadom záväzných opatrení v oblasti ochrany žien pred násilím. Súčasný pokrok je tu totiž veľmi pomalý, násilné správanie voči ženám nemožno tolerovať.“

V rámci výboru ENVI, ktorého je členkou, bude do konca volebného obdobia aktuálna téma dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov a podpora tzv. nízkouhlíkového hospodárstva.

Parlament by sa podľa Beňovej do konca volebného obdobia mal podieľať aj na finalizácií opatrení v oblasti znižovania nezamestnanosti mladých, celkovej podpore zamestnanosti, ekonomického rastu a investícií. „Ja osobne tiež pripravujem niekoľko konkrétnych návrhov týkajúcich sa európskej minimálnej mzdy. Tie však vzhľadom na komplexnosť a aktuálny stav rozpracovania tejto problematiky na európskej úrovni nebude možné uviesť do praxe do konca mandátu súčasného Európskeho parlamentu.“

 

VLADIMÍR MAŇKA (Smer-SD, S&D)

 

Vladimír Maňka, zdroj: EP

Od januára má Vladimár Maňka na starosti rozpočet desiatky európskych inštitúcií a orgánov. „Kvôli voľbám mám na analýzu, prípravu správy a na jej prerokovanie o mesiac menej času. Po májových voľbách do Európskeho parlamentu bude nutné v tejto práci pokračovať tak, aby na konci tohto roka boli rozpočty všetkých európskych inštitúcií schválené.“

Maňka je tiež spravodajcom pre pretvorenie Európskeho mechanizmu stability,  známeho ako trvalý euroval, na Európsky fond stability (európsky menový fond) s rozšírenými funkciami. „Správu k tejto agende som s mojim spoluspravodajcom predložil na konci novembra. Čakajú nás teraz náročné rokovania. Európsky parlament bude o nej hlasovať vo februári.“

„Veľkou agendou je sedemročný finančný rámec EÚ na roky 2021-27 a vytvorenie nových vlastných zdrojov, ktoré prispejú na jeho financovanie. Pokladám za dôležité schváliť túto agendu ešte pred voľbami. Rada chce rozhodovanie odsunúť až po voľbách. Treba však predísť situácii, ktorá nastala pri schvaľovaní finančného rámca na roky 2014-20. Kvôli prieťahom v schvaľovaní sme začali čerpať finančné prostriedky s veľkým oneskorením.“

 

MONIKA SMOLKOVÁ (Smer-SD, S&D)

Monika Smolková, zdroj: EP

 

Ako spravodajkyňa za frakciu S&D sa Monika Smolková podieľa na legislatíve o tzv. Cezhraničnom mechanizme, ktorým by sa mali odstrániť administratívne a právne prekážky pri realizácii cezhraničných projektov verejného záujmu. Momentálne sa vec nachádza v trialógu. „Túto legislatívu považujem za dôležitú, lebo uľahčí susediacim členským štátom ešte viac spolupracovať na spoločných projektoch, ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov.“

Plánuje tiež vo výbore AGRI „lobovať“ u svojich kolegov za svoje pozmeňovacie návrhy k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike. Týkajú sa rovnakého prístupu k prostriedkom SPP pre všetkých poľnohospodárov bez ohľadu na ich veľkosť, podpory pestovania špeciálnych plodín a živočíšnej výroby a odmietnutia stropov pre priame platby. Vo výbore REGI sa podieľa na nastavení novej kohéznej politiky pre obdobie po roku 2020, „aby čerpanie eurofondov bolo rýchlejšie, efektívnejšie a transparentnejšie.“

Smolková by tiež bola rada, keby sa v europarlamente definitívne schválila smernica o autorských právach. „Ako náhradníčka vo výbore CULT som na tejto smernici veľmi intenzívne pracovala a verím, že v marci sa odhlasuje jej nová podoba.“ Europoslankyňa tiež organizuje v januári v EP výstavu Kultúrne dedičstvo východného Slovenska, na ktorom chce odprezentovať tradičné remeslá, a historické mestá Bardejov a Levoču.

 

BORIS ZALA (Smer-SD, S&D)

Boris Zala, zdroj: EP

 

Boris Zala sa minulý rok stal spravodajcom pre vzťahy EÚ-Južná Afrika. „Bohužiaľ sa správa doteraz nedostala na rokovanie zahraničného výboru. Bol by som rád, keby sa to stihlo, ale som pesimistický.“ Z pohľadu Parlamentu by bol Zala rád, keby sa ešte stihli posilniť piliere ekonomickej a menovej únie a systém bezpečnosti, ochrany hraníc a regulácie migrácie (predovšetkým Európsky informačný systém kriminálnych záznamov, Eurodac a vízový informačný systém). „No a iste ešte stihneme známu smernicu o autorských právach a dúfam, že nájdeme vyváženosť medzi záujmami autorov, poskytovateľov sluzieb a užívateľmi internetu.“

 

RICHARD SULÍK (SaS, ECR)

Richard Sulík, zdroj: EP

 

„Bol by som rád, keby sme konečne prijali legislatívne návrhy upravujúce sektor nákladnej dopravy, pretože súčasná právna neistota a diskriminačné zákony ostatných štátov poškodzujú našich autodopravcov.“ Téme sa Richard Sulík venuje od začiatku mandátu a verí v kompromis medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi, ktorý „nevytvorí ďalšie bariéry na jednotnom trhu a nezlikviduje dopravcov zo Slovenska a okolitých štátov.“

Sulík s obavami sleduje prebiehajúce rokovania k smernici o autorských právach na digitálnom jednotnom trhu. Konečné hlasovanie sa má odohrať ešte v tomto volebnom období. „Táto nová regulácia má potenciál obmedziť používateľov sociálnych médií a zaviesť neúmerné nároky na samotné sociálne platformy, aby zdieľaný obsah kontrolovali alebo dokonca filtrovali. Obe možnosti sú pre mňa neprijateľné.“

Ešte počas tohto mandátu by chcel dostať uspokojivú odpoveď na všetky svoje podnety o korupcii v eurofondoch a najmä agrodotáciách, ktoré posielal na Európsky úrad pre boj proti podvodom a komisárovi pre rozpočet, Günther Oettingerovi. „V nadväznosti na odhalenia zavraždeného novinára Jána Kuciaka tiež očakávam prezentáciu zistení Výboru pre kontrolu rozpočtu, ktorý skúmal čerpanie agrodotácií na Slovensku v decembri minulého roku.“

Za jednu z kľúčových aktivít považuje Sulík podávanie podnetov na Európsky úrad pre boj proti podvodom. Celkovo podal 18 podnetov, ktoré sa týkali 21 prípadov potenciálneho zneužitia alebo nehospodárneho nakladania s financiami EÚ. „Bol by som rád, keby sa podarilo uzavrieť čo najviac otvorených prípadov.“ Pokračovať v tejto aktivite chce sám a aj prostredníctvom kolegov, ktorí ho v EP nahradia.

Za dôležitú považuje Sulík reformu azylového systému EÚ, ktorá okrem, z jeho pohľadu neželaných a neaktuálnych kvót obsahuje aj potrebné zmeny: spoločný zoznam tzv. bezpečných tretích krajín, zrýchlené postupy na navracanie utečencov a spoločnú databázu Eurodac. „Ideálne by sa tiež mal posilniť Frontex a jeho pobrežná stráž, bohužiaľ to zatiaľ nepodporili členské štáty.“

Ku smernici o konci striedania času presadzuje Richard Sulík ako tieňový spravodajca vo výbore IMCO zatiaľ chýbajúci koordinačný mechanizmus výberu celoročného letného alebo zimného času v jednotlivých členských štátoch.

 

IVAN ŠTEFANEC (KDH, EPP)

Ivan Štefanec, zdroj: EP

Ivan Štefanec sa chce venovať téme podvodov s agrodotáciami na východnom Slovensku a prenasledovaniu malých farmárov, o ktorých písal Ján Kuciak. Podľa europoslanca si to žiada riešenia ako na národnej, tak aj na európskej úrovni. „Tento rok chcem realizovať niekoľko podujatí s prenasledovanými malými farmármi, ktoré prispejú k nastoleniu spravodlivosti v tomto sektore.“

Za ďalšie témy označuje dvojakú kvalitu výrobkov, na ktorú upozorňuje od roku 2015. „Potrebujeme takú legislatívu, ktorá bude nielen trestať nepoctivých výrobcov, ale aj motivovať tých poctivých, aby ešte viac vychádzali v ústrety spotrebiteľom. Spoločné európske pravidlá a vzájomná výmena informácií je najlepším spôsobom, ako predísť nedorozumeniam a vzájomnej nedôvere.“

Dôležité bude podľa neho aj ďalšie odstraňovanie bariér v rámci vnútorného európskeho trhu. „Po brexite budeme cítiť ešte väčšiu nutnosť spolupráce v hospodárskej oblasti. Chcem pokračovať v práci na legislatíve, ktorá odstráni nielen byrokratické prekážky, ale aj virtuálne a umožní skutočne voľný pohyb dát po celej Európskej únii.“

 

ANNA ZÁBORSKÁ (KDH, EPP)

Anna Záborská, zdroj: EP

 

„Ak som správne rátala, mali by sme uzavrieť ešte 31 legislatívnych návrhov z najrôznejších oblastí, od vnútorného trhu a dobudovania bankovej únie až po kultúru, vzdelanie, či verejné zdravie a životné prostredie.“

Ako spravodajkyňa stanoviska výboru ITRE k návrhu smernice o férovosti medzi digitálnymi platformami a podnikmi by bola Anna Záborská rada, ak by sa podarilo dosiahnuť dohodu medzi Parlamentom a členskými štátmi.

Pokiaľ ide o jednu z najdôležitejších tém, dohodu o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2020-2026, je toho názoru, že je dobré posunúť to už na novozvolený Parlament, pretože to mu dodá silnejšiu legitimitu.

„Záleží mi však aj na niektorých iniciatívnych správach, teda tých, ktoré nemajú bezprostrednú koncovku v podobe novej legislatívy. Napríklad na najbližšej schôdzi budúci týždeň budeme hlasovať o návrhu na posilnenie mandátu špeciálneho vyslanca EÚ pre ochranu slobody náboženstva a viery vo svete (dnes je ním Ján Figeľ, pozn. red). Pre kresťanských voličov, ktorých v Parlamente predovšetkým zastupujem, je totiž táto téma veľmi dôležitá a chceli by, aby bola Únia aktívnejšia predovšetkým pri ochrane práv kresťanov ako najviac prenasledovanej náboženskej skupiny v celosvetovom meradle.“

 

MIROSLAV MIKOLÁŠIK (KDH, EPP)

Miroslav Mikolášik, zdroj: EP

 

Miroslav Mikolášik sa chce ďalej venovať kvalite procesov pre povoľovanie pesticídov. Na tie sa výbor EP pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (PEST) pozrel v nadväznosti na kontroverzné opätovné povolenie používania glyfozátu. Výsledkom práce výboru PEST, kde Mikolášik zastupoval Slovensko a EĽS, sa stal návrh nelegislatívneho uznesenia, ktorý odporúča, aby bola posilnená transparentnosť, objektívnosť a kontrolovateľnosť celého procesu.

„Som presvedčený, že verejnosť má právo nahliadnuť do určitých štúdií predložených v rámci schvaľovacieho konania, vrátane podporných dokumentov, údajov a informácií vzťahujúcich sa na žiadosť o autorizáciu.“ Hlasovanie o správe prebehne 16. januára 2019.

V oblasti ochrany spotrebiteľov sa ako hlavný spravodajca zaoberal legislatívnym stanoviskom ku nariadeniu k bezpečnosti výrobkov. Sprísňuje pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov v 70 oblastiach na trhu EÚ (hračky, kozmetické a čistiace prostriedky, strojové zariadenia, batérie a akumulátory, chemikálie, pneumatiky, stavebné výrobky, odpad z elektrických a elektronických zariadení, výťahy, a zdravotnícke pomôcky atď). „Mojím prianím je, aby pozícia prijatá v prvom čítaní EP bola urýchlene schválená v aj Rade ešte pred eurovoľbami, aby naradenie mohlo vstúpiť do platnosti od 1. januára 2020.“

Mikolášik ďalej sleduje problematiku etických a právnych implikácií umelej inteligencie. „Ako tieňový spravodajca k stanovisku výboru ENVI k umelej inteligencii robotike očakávam, že správa výboru ITRE bude taktiež na programe jednej z nadchádzajúcich plenárnych schôdzí“. Presadzuje aj stanovisko EP, ktoré by odmietlo pokusu čínskeho vedca, ktorý asistoval pri vytvorení prvých geneticky upravených detí napriek celosvetovému zákazu úpravy ľudského genómu.

V marci ako predseda pracovnej skupiny EPP pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť organizujem tak ako každý rok dve kľúčové podujatia: Týždeň za život a Svetový deň Downovho syndrómu.

 

JANA ŽITŇANSKÁ (NOVA, ECR)

Jana Žitňanská, zdroj: EP

 

Jana Žitňanská momentálne sleduje intenzívne rokovania o podobe smernice o zlaďovaní rodinného a pracovného života. „Ide v nej aj o to, či budeme mať na úrovni EÚ minimálne štandardy pre otcovskú dovolenku, alebo podobu našej OČR (ošetrovanie člena rodiny).“ Rokovania trvajú už niekoľko týždňov a bude záležať aj do aktuálneho rumunského predsedníctva, či dospejeme k dohode.

Ďalšia smernica, ktorej finálnu podobu bude v tomto období sledovať, sa týka práv cestujúcich v železničnej doprave. Do záveru mandátu sa chce venovať aj zlepšovaniu situácie osôb, ktoré čelia nadmernému zadĺženiu a taktiež téme digitálneho vzdelávania.

„Na Slovensku mám pred sebou tri väčšie témy, a síce otázku možnosti nastavenia systému, aby sa  lieky, ktoré nie sú expirované, avšak pacient, ktorému boli predpísané ich už nepotrebuje, mohli využiť pre charitatívne účely. Zvýšila by sa tak nielen dostupnosť pre ľudí bez alebo s veľmi nízkym príjmom a zabránilo by sa enormnému plytvaniu. Druhá téma sa týka kompenzačných pomôcok pre osoby s ŤZP a ich opakovaného využívania. A nakoniec sa chcem venovať problematike posudkových lekárov.“

 

BRANISLAV ŠKRIPEK (OĽaNO, ECR)

Branislav Škripek, zdroj: EP

Branislav Škripek hovorí, že pre neho ako konzervatívneho politika je kľúčová otázka dodržiavania ľudských práv. „Avšak sme svedkami prudkého zhoršovania dodržiavania náboženskej slobody, kedy sú pre svoju vieru zvlášť prenasledovaní a zabíjaní kresťania. V najbližšom období zorganizujem na pôde EP podujatie, kde poukážem na neúnosnú situáciu kresťanov žijúcich v Palestíne. O ich situácii sa hanebne mlčí.“

Na najbližšom rokovaní EP sa bude hlasovať aj o mandáte osobitného veľvyslanca EÚ na podporu náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ. Tento mandát v súčasnosti zastáva Ján Figeľ, o.i. niekdajší eurokomisár za Slovensko. „Budem veľmi rád, ak s kolegami v EP jeho mandát posilníme v právomociach.

V tomto čase ako spravodajca vo výbore LIBE pripravuje Správu o implementácii rozhodnutia Rady o automatickej výmene dát v súvislosti s DNA dátami vo Veľkej Británii, ktorá  patrí medzi legislatívne uznesenia. Cezhraničná výmena údajov DNA pomôže rýchlejšie a presnejšie identifikovať kriminálne osoby a zabrániť im páchať nelegálnu činnosť.

Ako predseda Európskeho kresťanského politického hnutia (ECPM) Branislav Škripek aktivity smeruje viac na pole európskej politiky v rôznych členských štátoch EÚ. „V úzkej spolupráci s naším  think-tankom Sallux, chystáme  novú víziu reformy EÚ. Chceme tento rok predstaviť širokej verejnosti publikáciu, v ktorej prezentujeme našu víziu – alternatívu voči čoraz väčšej centralizácii EÚ.“

Do konca volebného obdobia chcee ešte pripraviť podujatie, kde budeme opäť poukazovať na prípad obrovského škandálu – kupčenia s vízami cez maltské konzuláty. „Kauzu odhalil môj kolega Ivan Mintoff z Malty. Zatiaľ môžem povedať len toľko, že budeme robiť všetko preto, aby sme podobným škandálom zamedzili.“