Nemecké predsedníctvo

Nemecké predsedníctvo trvá od 1. januára 2007 do 1. júla 2007. V tomto čase Nemecko organizuje a predsedá stretnutiam Rady. Mottom Predsedníctva je „Spolu môže Európa uspieť“. Nemecko od rovnakého dátumu predsedá aj G8.

Medzi priority svojho Predsedníctva zaradilo Nemecko niekoľko dôležitých otázok.

  • Energetika a životné prostredie – energetická efektivita, bioenergia a inovácia budú hlavnými prioritami Predsedníctva počas prvej polovice, do marca 2007. Nemecké predsedníctvo by chcelo dokončit tvorbu vnútorného trhu pre energetiku a plyn do 1. júla 2007.
  • Lisabonská stratégia – Nemecké predsedníctvo kladie dôraz na otázky spojené s tvorbou nových pracovných miest a rastom, obzvlášť v prvej polovici, do marca 2007. Vzhľadom na to chce kancelárka Merkelová presadiť lepšiu reguláciu a redukovať byrokraciu. Cieľom Predsedníctva je oživenie Lisabonskej stratégie, prijatej hlavami štátov v roku 2000. Špeciálny dôraz sa bude klásť na lepšiu reguláciu a snahu o začlenenie princípu diskontinuity na európskej úrovni, rovnako ako urobiť európske firmy konkurencieschopnejšími.
  • Ústava – počas druhej polovice svojho predsedania EÚ chce Nemecko oživiť projekt Európskej ústavy. Zámerom je nájsť také východisko zo slepej uličky, ktoré by bolo implementované pod Francúzskym predesedníctvom a pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2009.
  • Rozširovanie – Predsedníctvo očakáva že vo vzťahu k Chorvátsku sa otvorí niekoľko ďalších kapitol a prístupový proces bude pokračovať.

Príbuzné súbory liniek:

Energetika

Lisabonská stratégia

Minerva – Slovenská cesta k poznetkovej ekonomike

Európska ústava – kľúčové prvky

Obdobie reflexie

Referendá o Európskej ústave

Vstup Turecka do EÚ a Cyperský problém

Prístupové rokovania EÚ-Turecko

Chorvátsko