Priebeh ratifikácie Lisabonskej zmluvy

Aby mohla vstúpiť do platnosti, Lisabonskú zmluvu musí ratifikovať všetkých 27 členských štátov EÚ. Pôvodý plán bol, ukončiť ratifikáciu do konca roka, aby mohla začať platiť od 1. januára 2009, ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2009. Tabuľka poskytuje prehľad ratifikačného procesu v každom členskom štáte EÚ.

Členský

štát

Ratifikačná

 procedúra

Dátum

Požadovaná

väčšina

EurActiv.sk

monitoring

Belgicko

Parlament

10. júla 2008

Jednoduchá väčšina v siedmych regionálnych a federálnych komorách

 

Bulharsko

Parlament

22. marca 2008

Jednoduchá väčšina

 Bulharsko ratifikovalo Lisabonskú zmluvu

Cyprus

Parlament

3. júla 2008

Absolútna väčšina (prezidentské veto)

 

Česká republika

Parlament

?

Jednoduchá väčšina (ak sa nejedná o prenos právomocí), inak 2/3 väčšina.

 Ratifikáciu zmluvy asi poznačia prieťahy

Lisabonská zmluva pokračuje v ťažení

Dánsko

Parlament

24. apríla 2008

Jednoduchá väčšina (za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny poslancov)

 Lisabonská zmluva pokračuje v ťažení

Estónsko

Parlament

12. júna 2008

Jednoduchá väčšina

 

Fínsko

Parlament

11. júna  2008

2/3 väčšina

 

Francúzsko

Parlament

7. februára 2008

Doplnok ústavy, jednoduchá väčšina v oboch komorách a 3/5 v Kongrese

 Francúzska cesta ľahšieho odporu

Francúzi povedali zmluve "oui"

Grécko

Parlament

12. júna 2008

Jednoduchá väčšina

 

Holandsko

Parlament

7. júla 2008

Jeseň 2008

 

Írsko

Referendum

12. jún 2008

Jednoduchá väčšina v parlamente a nadpolovičná väčšina voličov v referende.

Stroskotá Lisabonská zmluva na daniach?

Ovplyvní britský euroskepticizus írske referendum?

Lisabonská zmluva: írske "áno" je neisté

Írski farmári zahlasujú za Lisabonskú zmluvu

Litva

Parlament

8. mája 2008

Jednoduchá väčšina

 Lotyšsko a Litva podporili Lisabonskú zmluvu

Lotyšsko

Parlament

8. mája 2008

Jednoduchá väčšina v dvoch čítaniach

  Lotyšsko a Litva podporili Lisabonskú zmluvu

Luxembursko

Parlament

29. mája 2008

Jednoduchá väčšina

 Luxemburg hovorí "áno, v Dubline sa modlia za "nie"

Malta

Parlament

29. januára 2008

Jendoduchá väčšina

 Ratifikácia v EÚ napreduje

Maďarsko

Parlament

17. decembr a 2007

2/3 väčšina

 Maďari ratifikovali Lisabonskú zmluvu

Nemecko

Parlament

23. mája 2008

Jednoduchá väčšina v oboch komorách

 Nemecko ratifikovalo Lisabonskú zmluvu

Poľsko

Parlament

1. apríla 2008

Jednoduchá väčšina (ak sa nejedná o prenos právomocí), inak 2/3 väčšina

 Kaczynskí chcú viac ochrany pred Chartou základných práv

Poliaci ratifikovali Lisabonskú zmluvu

Portugalsko

Parlament

23. apríla 2008

Jednoduchá väčšina

 Portugalsko vylúčilo referendum o Lisabonskej zmluve

V Lisabone ratifikovali Lisabonskú zmluvu

Rakúsko

Parlament

9. apríla 2008

2/3 väčšina v oboch komorách

 Iniciatíva "Zachráňme Rakúsko" neuspela

Rumunsko

Parlament

4. februára 2008

Jednoduchá väčšina

 

Slovensko

Parlament

10. apríla 2008

3/5 väčšina

 Lisabonská zmluva rukojemníkom

Postoje slovenských europoslancov

Lisabonská odysea skončila

Slovinsko

Parlament

29. januára 2008

2/3 väčšina

 Ratifikácia v EÚ nepreduje

Španielsko

Parlament

15. júla 2008

Absolútna väčšina v dolnej komore a jednoduchá väčšina v hornej komore

 

Švédsko

Parlament

November 2008

Jednoduchá väčšina

 

Taliansko

Parlament

31. júla 2008

Jednoduchá väčšina v oboch komorách

 

Veľká Británia

Parlament

17. júla 2008 (podpis kráľovnej)

Jednoduchá väčšina v oboch komorách

 Niektorí labouristickí poslanci chcú referendum

Lisabonská zmluva: britskí poslanci povedali referendu "nie"

Lisabonská zmluva prešla dolnou komorou britského parlamentu

Zdroj European Policy Centre

Procedúra ratifikácie zmluvy sa líši od štátu k štátu. Po referendách z roku 2005, v ktorých Francúzi a Holanďania odmietli návrh Ústavnej zmluvy, sa poučené vlády rozhodlu pre cestu ratifikácie národnými parlamentmi. Vo väčšine zákonodarných zborov stačí jednoduchá väčšina, niekde sa však požaduje absolútna väčšina, 2/3, či 3/5 ústavná väčšina.

Írske referendum, ktoré sa konalo 12. júna zasadilo Lisabonskej zmluve tvrdú ranu. Až 54 % percent hlasujúcich voličov povedalo zmluve nie z rôznych dôvodov: neznalosť zmluvy, strach z oslabenia pozície Írska, strach zo straty neutrality, daňovej suverenity, nedôvera k politikom… atď.  Viac o írskom referende nájdete v článkoch na tejto linke

Vo Veľkej Británii vláda Gordona Browna od začiatku preferovala cestu ratifikácie parlamentom, musela však čeliť konzeravívnej opozícii i niekoľkým labouristickým poslancom, ktorí žiadali k zmluve plebiscit a tvrdili, že ide len o premenovanú euroústavu. Vláda však odolala tlaku a Lisabonská zmluva prešla ratifikáciou v parlamente 19 . júna 2008, napriek írskemu nie. To, že sa Británia rozhodla v ratifikácii napriek tomu pokračovať je považované za silný politický signál. Fomálne ale ratifikáciu pozdržalo podanie na najvyšší súd, ktorý má preskúmať, či sa o zmluve predsa len nemalo hlasovať v referende.

V Českej republike má zmluva neistú podporu vo vládnej ODS. Europoslanci z ODS aj koaličnej KDÚ-ČSL sa v EP pri hlasovaní o iniciatívnej správe k Lisabonskej zmluve zdržali hlasovania. Ako dôvod uviedli formuláciu správy, ktorá hovorí, že EP ľutuje zmeny v porovnaní s Ústavnou zmluvou. ODS dokonca predložila návrh, v ktorom požadovala, aby sa po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti znovu začalo rokovať o hlasovacom systéme v Rade. Senát českého parlamentu poslal zmluvu na preskúmanie jej súladu s ústavou na Ústavný súd, čo pozdržalo ratifikačný proces v Českej republike. Rozhodnutie sa očakáva na jeseň. Český prezident Václav Klaus sa viackrát vyjadril, že s prihliadnutím na výsledok írskeho referenda, nevidí dôvod ďalej sa zmluvou zaoberať.

Lisabonskú zmluvu 20. februára 2008 prodstredníctvom správy spravodajcov Iñigo Mendez de Viga (EPP-ED) zo Španielska a Richarda Corbetta (PES) z Veľkej Británie. Správa vyzýva členské krajiny na rýchlu ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Súčasne vyjadruje silnú podporu navrhnutej a schválenej inštitucionálnej reforme. Uvedenie Lisabonskej zmluvy do života umožní obyvateľom EÚ voliť do EP v júni 2009 s úplnou znalosťou novej inštitucionálnej sústavy, domnievajú sa spravodajcovia.

Na hlasovanie prišli niektorí euroskeptickí poslanci v žltých, čiernych a červených tričkách s nápisom požadujúcim referendum. Svoj odkaz sprostredkovali prítomným médiám aj cez trasparent s rovnakou požiadavkov. Zjavne rozladený predseda parlamentu Hans-Gert Pötternig smeroval týmto poslancom niekoľko kritických slov. Jeden zo spravodajcov, Richard Corbett, situáciu okomentoval, že nechápe ako môže hociktorý člen Európskeho parlamentu hlasovať proti zmluve, ktorá dáva Parlamentu oveľa silnejšie postavenie v rámci európskej inštitucionálnej štruktúry.

Niektorí poslanci, väčšinou z radov odporcov, upozorňovali, že je "škandál", že sa EP k zmluve vyjadruje bez toho, aby existovala oficiálna konsolidovaná verzia Lisabonskej zmluvy, to znamená, taká verzia v národných jazykoch, kde by boli existujúce zmluvy doplnené o zmeny z Lisabonskej zmluvy a zároveň jasne vyznačené. Ako uviedla komisárka pre medzinštitucionálne vzťahy Margot Waström, Rada by mala pripraviť oficiálnu konsolidovanú verziu v dohľadnej dobe.

Slovenskí europoslanci, Zita Pleštinská (hlasovala za správu o Lisabonskej zmluve) aj Ján Hudacký (zdržal sa kvôli výhradám k Charte základných práv) sa zhodujú, že hoci Lisabonská zmluva nebola poslancom k dispozícii v kosolidovanej verzii, ten, kto mal záujem si mohol takýto text zaobstarať. Uznávajú na druhej strane, že tento fakt, mohol poslúžiť ako argument pre odporcov zmluvy.

Viac o hlasovaní v EP o Lisabonskej zmluve nájdete na tejto linke.


Súbor liniek bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku