Referendá o európskej ústave

Pozadie

Európska rada sa zhodla na konečnom znení vôbec prvej Ústavnej zmluvy EÚ 18. júna 2004. predchádzal tomu jeden a pol rok práce Konventu a Medzivládna konferencia, ktorú začalo Talianske a zavŕšili Írske predsedníctvo. Po prijatí prešla európska ústavná zmluva právnou revíziou a podpísaná má byť 29. októbra 2004 v Ríme.

Po jej podpise budú mať členské krajiny na ratifikáciu dva roky. Ratifikačný proces sa bude v jednotlivých členských krajinách líšiť, niektoré uprednostnia ratifikáciu v parlamente, inde sa usporiada konzultatíve či záväzné referendum.

Hoci väčšina krajín bude európsku ústavnú zmluvu ratifikovať v parlamente, medzi tými, ktoré sa rozhodli pre referendum, sú aj tí najväčší členovia. Zatiaľ je referendum „isté“ v Dánsku, Írsku, Francúzsku, Portugalsku a Českej republike. V Luxembursku, Holandsku, Španielsku, Belgicku a Veľkej Británii sa uskutoční konzultatívne referendum. Viaceré krajiny ešte nie sú pevne rozhodnuté.

Pozície

Nasledujúca tabuľka ukazuje, v ktorých krajinách sa referendum uskutoční, ako záväzný bude jeho výsledok a kedy pravdepodobne prebehne.

Krajina  

Uskutoční sa referendum?

Kedy / Ako prebehne ratifikácia?

Hlavé súvisiace referendá

Rakúsko 

Nie 

Dolná komora rakúskeho parlamentu ratifikovala veľkou väčšinou Európsku ústavnú zmluvu 11. mája 2005, horná komora ju nasledovala 25. mája 2005.

1994 – Členstvo v EÚ

Belgicko

Nie

Po tom, ako sociálni liberáli stiahli podporu pre referendum sa o ňom neuvažuje. Ratifikácia má podľa plánu prebehnúť v roku 2005 vo všetkých belgický parlamentoch (7) – federálnom, regionálnych, i parlamente spoločenstiev.

 

Cyprus 

Nie

Ratifikácia v národnom parlamente úspešne prebehla 30. júna 2005. Za hlasovalo 30 poslancov, 19 proti, 1 sa zdržal.

  

Česká republika

Áno

Je potrebné schváliť nový zákon, ktorý vyhlásenie referenda autorizuje. Vláda bola najprv za ratifikáciu v parlamente, neskôr ustúpila tlaku opozície. Referendum sa malo uskutočniť v júni 2006, v súčasnosti je odložené na neurčito.

jún 2003 – členstvo v EÚ

Dánsko

Áno

V krajine sa o dôležitých otázkach politiky EÚ tradične usporadúvajú referendá, referendum o ústavnej zmluve sa malo uskutočniť na jeseň 2005, v súčasnosti je odložené na neurčito.

1972 – Členstvo v ES

1986 – Jednotný európsky akt

1992 – Maastrichtská zmluva (zamietnutá)

1993 – Maastrichtská zmluva (s výnimkami – prijatá)

1998 – Amsterdamská zmluva

2000 – členstvo v EMÚ – eurozóne (odmietnuté)

Estónsko

Nie

Hlasovanie sa má uskutočniť v parlamente v máji 2006.

september 2003 – členstvo v EÚ

Fínsko

Nie

Ratifikácia predpokladaná v parlamente, v druhej polovici 2006.

1994 – členstvo v EÚ

Francúzsko

Áno

Referendum sa konalo 29. mája 2005, pri účasti 69,74% voličov sa za vyslovilo 45,13%, proti 54,87%

1972 – rozšírenie ES

1992 – Maastrichtská zmluva

Nemecko

Nie

Hoci 81 percent Nemcov podporuje konanie referenda, federálne referendum zakazuje ústava. Po dlhých diskusiách sa nakoniec nepodarilo nájsť dohodu politických strán o zmene ústavy. Dolná komora ratifikovala ústavnú zmluvu veľkou väčšinou 12. mája, horná komora tak urobila 27. mája

 

Grécko 

Nie

Parlament ratifikoval veľkou väčšinou euroústavu 19. apríla 2005.

Tradícia ratifikovania Zmlúv parlamentom

Maďarsko

Nie

Ústavná zmluva bola maďarským parlamentom ratifikovaná 20. decembra 2004

apríl 2003 – členstvo v EÚ

Írsko

Áno

Tradícia usporadúvania referenda o dôležitých otázkach EÚ. Obyčajne trvá organizovanie referenda 18 mesiacov až dva roky, môže však byť urýchlený. Referendum sa malo konať na konci roka 2005 alebo začiatok roka 2006, v súčasnosti je odložené na neurčito.

1972 – členstvo v ES

1987 – Jednotný európsky akt

1992 – Maastrichtská zmluva

1998 – Amsterdamská zmluva

2001 – Zmluva z Nice (neúspešné)

2002 – Zmluva z Nice (úspešné)

Taliansko 

Nie

Talianska ústava v súčasnosti nedovoľuje referendum o takejto otázke. Premiér Berlusconi chcel, aby jeho krajina ratifikovala ústavu ako prvá, to sa však nepodarilo. Horná komora parlamentu zavŕšila ratifikačný proces schválením ústavnej zmluvy 6. apríla 2005. 

 

Lotyšsko

Nie

Parlament ratifikoval ústavnú zmluvu 2. júna 2005, zo 100 poslancov hlasovalo za 71, proti boli 5 a 6 sa zdržali.

september 2003 – členstvo v EÚ

Litva

Nie

Európsku ústavnú zmluvu ratifikoval parlament 11. novembra 2004

máj 2003 – členstvo v EÚ

Luxembursko 

Áno

Ratifikácia v parlamente, 10. júla 2005 sa konalo konzultatívne referendum, aj keď to ústava nevyžadovala. Za dokument hlasovalo 56,5% zúčastnených voličov, proti 43,5%.

 

Malta

Nie

Premiér Eddie Fenech Adami 17. októbra 2003 vylúčil možnosť usporiadania referenda s odôvodnením, že preň neexistuje právny základ a že marcové referendum (o vstupe do EÚ) rozhodlo. Ratifikácia v parlamente prebehne v júli 2005.

marec 2003 – členstvo v EÚ

Holandsko

Áno

Konzultatívne referendum prebehlo 1. júna. Pri 65% účasti hlasovalo proti 61,8% zúčastnených, za bolo 38,2%. Vláda vyhlásila, že výsledkom referenda sa bdue riadiť pri "podstatnej účasti" – t.j. nad 30%. 

 

Poľsko

Áno

Poľský prezident Aleksander Kwasniewski i dočasný premiér Marek Belka vyhlásili, že podporujú referendum. Opozícia tiež žiada referendum. Podľa plánu sa malo uskutočniť na jeseň 2005, pravdepodobne sa ale odloží na neurčito.

jún 2003 – členstvo v EÚ

Portugalsko

Áno

Vtedajší portugalský premiér José Manuel Durao Barroso 23. júna 2004 vyhlásil, že sa uskutoční referendum. V súčasnosti je ale odložené na neurčito.

 

Slovensko

Nie

Premiér Mikuláš Dzurinda i prezident Ivan Gašparovič referendum nepodporujú, za neho sa vyslovili vládne KDH a opozičná KSS. Ústavná zmluva bola v Národnej rade ratifikovaná 11. mája, proti hlasovali len poslanci KDH, KSS a traja nezávislí

máj 2003 – členstvo v EÚ

Slovinsko

Nie

Ratifikácia v parlamente prebehla úspešne 1. februára 2005

marec 2003 – členstvo v EÚ

Španielsko

Áno

Konzultatívne referendum sa uskutočnilo 20. februára 2005.

Na referende sa zúčastnilo 42,32 % oprávnených voličov, za ústavnú zmluvu hlasovalo 76,7%, proti nej 17,2%. Parlament ukončil ratifikáciu 18. mája

 

Švédsko

Nie

Tradične sa referendá uskutočňujú len v otázkach, ktoré vyvolavajú vážne rozdiely medzi politickými stranami a vo vnútri strán (ako je prijatie eura). Parlament mal zmluvu ratifikovať v decembri 2005, ďalší postup ratifikácie sa však v súčasnosti zvažuje.

1994 – členstvo v EÚ

2003 – členstvo v EMÚ (neúspešné)

Veľká Británia

Áno

Hoci ho britský ústavný poriadok neprikazuje a Blairova vláda sa najprv vyslovovala proti, 20. apríla 2004 Blair v dolnej komore parlamentu vyhlásil, že vláda plánuje uskutočniť referendum. Malo sa konať v máji alebo júni 2006. Minister zahraničia Jack Straw však 6. júna 2005 oficiálne oznámil zastavenie príprav na referendum.

1975 – členstvo v ES