Slovinské predsedníctvo v skratke

Pozadie

Detailné informácie a agende Slovinského predsedníctva môžete nájsť na nasledovných stránkach:

Otázky

  • Lisabonská zmluva 

Následne po podpise Lisabonskej zmluvy hlavami štátov EÚ a ich predsedami vlád sa vynára nová výzva – ratifikácia. Nadchádzajúce predsedníctvo dúfa, že dokument podpísaný 13. decembra bude všetkými 27 krajinami ratifikovaný do konca roka 2008. Slovinsko sa bude snažiť byť pozitívnym príkladom a ratifikuje zmluvu začiatkom roka 2008.

  • Oblasť západného Balkánu 

Slovinsko podčiarkuje „nesmiernu dôležitosť“ stability regiónu západného Balkánu. Stanovilo niekoľko kľúčových priorít, ktoré by mala EÚ naplniť. Rozvíjanie európskej vízie budúcnosti tamojších štátov je „vysokou prioritou“. Je potrebné dokončiť proces podpisu Stabilizačných a asociačných dohôd (SAA). Práve tie predstavujú dôležitý krok smerom k členstvu týchto krajín v EÚ. Srbsko a Bosna a Hercegovina sú krajinami, ktoré dúfajú v podpis SAA v roku 2008. Takúto víziu iniciovala samotná EÚ v druhej polovici roka 2007.

Akokoľvek, „najnaliehavejšou otázkou“, ktorej EÚ v súčasnosti čelí, je ustanovenie konečného štatútu srbskej provincie Kosovo. Rozhovory sa v súčasnosti posúvajú do kritickej fázy. Nedávne rozhovory vedené medzinárodnou kontaktnou skupinou totiž zlyhali. Európski lídri sa 14. decembra 2007 na summite Európskej rady v Bruseli dohodli na vyslaní doteraz najväčšej policajnej misie na tamojšie územie. Aj napriek tejto dohode zostáva EÚ aj naďalej rozdelená v otázke, ako reagovať na prípadné jednostranné vyhlásenie nezávislosti provincie. Otázka usporiadania Kosova a následná misia EÚ v regióne sú považované za súčasne najväčšiu externú výzvu pre Európu.

  • Energetika a klimatické zmeny

Očakáva sa, že Komisia po decembrovej medzinárodnej konferencii o klimatických zmenách na Bali predstaví komplexný energetický a klimatický balík. Jeho pozornosť by sa mala zamerať predovšetkým na obchodovanie s emisiami, technológiu zachytenia a uskladnenia CO2 a obnoviteľné zdroje. EÚ bude musieť diskutovať aj o tom, ako uviesť do praxe svoje vlastné klimatické záväzky. Postup a prvé výsledky by mali byť na svete do nasledujúcej klimatickej konferencie OSN, ktorá je naplánovaná na koniec roka 2009 a uskutoční sa v Kodani. Navyše, rovnako musí byť nájdený aj spoločný základ v otázke finálnej fázy liberalizácie európskych trhov s elektrickou energiou a zemným plynom.

  • Rast a tvorba nových pracovných miest

Počas jarného summitu Európskej rady (13.-14. marca 2007) budú lídri rozhodovať o vstupe do nového Lisabonského cyklu. Ide o proces celkovej revízie Lisabonskej stratégie. Slovinsko už avizovalo, že nebude iniciovať žiadne zásadné zmeny. Na druhej strane bude klásť dôraz na niektoré čiastkové oblasti: výskum a rozvoj (R&D), podpora malých a stredných firiem (SMEs), rozvoj flexibility pracovných trhov. Slovinské predsedníctvo rovnako dúfa v prijatie Integrovaných smerníc pre rast a tvorbu pracovných miest (2008-2010).