Slovensko chce počas predsedníctva obnoviť dôveru ľudí v Úniu

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Slovensko – krízový manažér EÚ

Európska únia stojí na križovatke, píše sa v úvode programu slovenského predsedníctva v Rade EÚ. „Môže sa ďalej prehĺbiť fragmentácia alebo sa zmobilizovať smerom k súdržnosti a dlhodobo udržateľným riešeniam,“ zamýšľa sa prvá kapitola nazvaná „Naša vízia pre Európu“.

Návrh predsedníckeho programu predložil rezort diplomacie na pripomienkovanie ostatným ministerstvám a úradom minulý týždeň. Na zaslanie svojich stanovísk majú čas do piatku 17. júna.

Čaká sa na referendum o brexite

Dôležitejší ako pripomienky ostatných ministerstiev však bude výsledok referenda o brexite. Prvá kapitola v zátvorke uvádza, že „doplnený bude text k výsledku referenda o zotrvaní UK v EÚ.“

Referendum sa koná 23. júna. Po ňom zvolal predseda Európskej rady Donald Tusk samit. Európski lídri sa budú o výsledku referenda radiť 28. – 29. júna.

V stredu 29. júna by mala slovenská vláda schváliť výsledný program predsedníctva.

Slovensko vraj vie, čo bude robiť

Splnomocnenec vlády pre predsedníctvo Ivan Korčok už avizoval, že Slovensko vie, čo bude robiť v každom prípade. Ak Briti rozhodnú o zotrvaní v EÚ, predsedníctvo bude realizovať zmeny v európskej legislatíve, na ktorej sa premiér David Cameron dohodol s ostatnými európskymi kolegami.

Čítajte aj: Ivan Korčok: Predsedníctvo EÚ je vysoko politická záležitosť

Ak sa Briti rozhodnú pre vystúpenie, Bratislava sa má na čele Rady EÚ riadiť závermi chystaného samitu. Počká tiež na oznámenie britskej strany, ako chce naložiť s výsledkom referenda.

Návrh predložený na pripomienkovanie neobsahuje nové programové ciele nad rámec už tých komunikovaných.

Program však obsahuje víziu predsedníctva. „Slovensko chce dať Európe novú energiu,“ píše ministerstvo zahraničia v úvode dokumentu. „Priority predsedníctva sú odrazom ambície zvýšiť odolnosť Únie voči vonkajším aj vnútorným výzvam a obnoviť dôveru občanov v európsky projekt.“

Prvý pilier – spoločný trh

Vízia predsedníctva je podstavená na dvoch pilieroch a zdôrazňuje silný ekonomický rozmer.

Prvý pilier – Bratislava chce priniesť EÚ „pozitívnu agendu“ cez búranie bariér na spoločnom trhu. „Európa by mala venovať maximálne úsilie projektom, ktoré stavajú na prínosnej skúsenosti s vnútorným trhom a rozširujú ho o nové piliere,“ tvrdí dokument.

Solidaritu vízia nespomína

Druhým pilierom sú „udržateľné riešenia“.

„Tento prístup je základným predpokladom toho, aby sa Únia posunula od krízového manažmentu k systematickému napĺňaniu strategickej vízie,“ uvádza návrh programu.

Na princíp solidarity, ktorú v súvislosti s migračnou krízou presadzuje Európska komisia a niektoré členské štáty, sa vízia slovenského programu neodvoláva.

Čítajte aj: Pred predsedníctvom prijmeme sto utečencov, migrácia bude jeho hlavná výzva

Bratislava chce posúvať diskusiu

Solidaritu spomína až kapitola „Udržateľná migračná a azylová politika“. O povinných kvótach, ktoré Slovensko dlhodobo odmieta a ktoré napriek tomu obsahuje nový návrh na reformu azylového systému, však program nehovorí.

Uvádza len, že predsedníctvo „pociťuje silnú zodpovednosť za ďalší vývoj tejto diskusie a chce ju posúvať vpred pri tých prvkoch, v ktorých prevláda zhoda medzi členskými štátmi.“

Program rozpracúva štyri prioritné oblasti, na ktoré sa chce Slovensko od 1. júla v Rade EÚ sústrediť. Okrem udržateľnej migračnej a azylovej politiky je to hospodársky silná Európa, modernizácia jednotného trhu a globálne angažovaná Európa.