Komisia chce lepšie monitorovať lobistov. Navrhla spoločný register

Frans Timmermans, register lobistov

Frans Timmermans. FOTO-TASR/AP

Európska komisia navrhla v stredu 28. septembra povinný register transparentnosti pre tri inštitúcie EÚ – Európsky parlament, Európsku radu a Európsku komisiu.

Európska exekutíva pod vedením Jeana-Clauda Junckera tým plní jeden zo svojich kľúčových záväzkov: vyššiu transparentnosť.

Vedieť, kto ovplyvňuje európsku politiku

Komisia už dávnejšie podmienila kontakt zástupcov záujmových skupín s jej politickými činiteľmi zápisom do verejne prístupného registra transparentnosti.

Dnes vyzvala europarlament a Radu, aby nasledovali jej príklad a pre všetkých zástupcov záujmových skupín, ktorí sa pokúšajú ovplyvňovať tvorbu európskej politiky v Bruseli, zaviedli povinnosť zapísať sa do registra transparentnosti.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans zdôraznil, že euroinštitúcie musia spoločne pracovať na tom, aby opäť získali dôveru občanov.

“Vo všetkom, čo robíme, musíme byť otvorenejší. Dnešný návrh je dôležitý krok správnym smerom. Občania majú právo vedieť, kto sa pokúša ovplyvňovať tvorbu právnych predpisov EÚ. Navrhujeme jednoduché pravidlo: s politickými činiteľmi sa budú môcť stretnúť len tí, ktorí sa zapísali do registra. Prostredníctvom registra verejnosť zistí, kto lobuje, kto koho zastupuje a koľko finančných prostriedkov na to vynakladá,” vysvetlil Timmermans.

Rovnaké normy aj pre Radu

Komisia dnes predložila návrh medziinštitucionálnej dohody, na základe ktorej sa zavedie stabilný systém zabezpečujúci transparentnosť lobistických činností, vychádzajúci zo súčasného dobrovoľného registra transparentnosti Európskeho parlamentu a eurokomisie.

Komisia navrhuje, aby sa na tri inštitúcie – vrátane Rady – po prvýkrát vzťahovali tie isté minimálne normy.

Na základe týchto návrhov by sa stretnutia s politickými činiteľmi týchto troch inštitúcií mohli uskutočňovať až po predchádzajúcom zápise lobistov do registra transparentnosti.

Komisia zaviedla toto pravidlo v novembri 2014 a odvtedy pribudlo do existujúceho registra okolo 4000 nových zápisov. Exekutíva EÚ od 1. decembra 2014 zverejňuje informácie o stretnutiach komisárov, členov ich kabinetov a generálnych riaditeľov Európskej komisie so všetkými zástupcami záujmových skupín.

Trest za nedodržiavanie kódexu

Návrh takisto objasňuje aj rozsah zahrnutých činností a subjektov, posilňuje monitorovanie dodržiavania etického kódexu registra lobistami a jeho účinné presadzovanie a zavádza zjednodušené požiadavky na vkladanie údajov a ich prísnejšiu kontrolu.

Zaregistrované subjekty, ktoré nedodržia etický kódex, by mohli mať dočasne pozastavenú možnosť stretnutí s inštitúciami, alebo by mohli byť z registra vymazané.

Dnes predstavený návrh Európskej komisie je výsledkom intenzívnych diskusií so všetkými zainteresovanými stranami. V rámci 12-týždňovej verejnej konzultácie bolo komisii doručených 1758 odpovedí, z toho 975 odpovedí prišlo od jednotlivých občanov a 783 odpovedí od organizácií.

Respondenti vyjadrili svoje názory na fungovanie súčasného registra transparentnosti a navrhli, ako by mal vyzerať jeho budúci režim.