Ako budú vyberaní “európski diplomati”?

EurActiv získal prístup k správe o pokroku v otázke vytvárania Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť, spracovanú Švédskym predsedníctvom a schválenú na stretnutí ministrov zahraničných vecí začiatkom týždňa. Dnes bude predložená lídrom EÚ, ktorí sa schádzajú na summit v Bruseli.

Podľa diplomatických zdrojov sa predsedníctvu podarilo v tejto citlivej otázke urobiť významný pokrok. Správu je podľa nich pomerne detailná v mnohých aspektoch a zdôrazňuje dôležitosť „európskej diplomatickej služby“ v inštitucionálnej štruktúre EÚ po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti.

Správa napríklad odporúča, aby mala EEAS z právneho hľadiska „organizačný štatút odrážajúci jej unikátnu úlohu a funkcie v systéme EÚ. EEAS by mala byť službou s charakterom sui generis, oddelenou od Komisie či sekretariátu Rady“.

Vysoký predstaviteľ pre vonkajšie vzťahy by mal značné právomoci. Mal by konečné slovo v personálnej politike EEAS a samostatne kontroloval jej rozpočet, v rámci celkového rozpočtu EÚ.

Všetko za jedným stolom

Správa odporúča, aby bola EEAS „tvorená jednotnými geografickými a tematickými kanceláriami, ktoré by pod dohľadom (Vysokého predstaviteľa pre vonkajšie vzťahy) vykonávali úlohy, ktoré v súčasnosti zabezpečujú jednotlivé časti Komisie a sekretariátu Rady“.

Znamenalo by to, že diplomatická služba bude zodpovedná za všetky strategické rozhodnutia týkajúce sa príslušnej „kancelárie“ – napríklad kancelárie pre „východnú Afriku“. Vo fáze riadenia financovania a implementácie rozhodnutí by však už kontrolu prebrala Európska komisia.

Nejasný proces prijímania diplomatov

Text je však vágny v otázke prijímania kľúčových zamestnancov EEAS. Nemenované zdroje naznačujú, že to bude hlavná kontroverzia v rokovaniach medzi inštitúciami a členskými krajinami EÚ. V konečnom dôsledku však bude na menovanom Vysokom predstaviteľovi, aby priniesol návrh fungovania EEAS, s ktorým budú ostatní súhlasiť.

Podľa informačného zdroja je správa Švédskeho predsedníctva iba „cestovnou mapou“ s odporúčaniami. Napriek tomu má politickú váhu, pretože budúcemu Vysokému predstaviteľovi načrtáva, „čo chcú členské krajiny“, a čo je ešte dôležitejšie, „s čím budú ochotné súhlasiť“.

Ďalšie kroky

  • november 2009: pravdepodobné menovanie vysokého predstaviteľa pre zahraničné vzťahy, na post si robia nárok Socialisti
  • január- marec 2010: Vysoký predstaviteľ predloží finálne návrhy fungovania EEAS