Ako europoslanci míňajú príplatky zostane neverejné

Plénum Európskeho parlamentu [TASR/ AP /Jean-Francois Badias]

Súd zamietol žaloby voči Európskemu parlamentu za to, že nesprístupnil dokumenty o príplatkoch europoslancov.

V roku 2015 viacerí novinári a novinárske združenia žiadali od europarlamentu dokumenty, ktoré by ukazovali ako europoslanci míňajú denné diéty, cestovné výdavky a príspevky na asistentov.

Žalobcovia chceli od parlamentu kópie „spisov, správ a iných relevantných dokumentov, v ktorých sa podrobne opisuje, akým spôsobom a v akom okamihu europoslanci“, každého členského štátu „vynaložili svoje príspevky (cestovné výdavky, denné diéty a príspevky na všeobecné výdavky)“, dokumenty, ktoré uvádzajú „sumy, ktoré im boli vyplatené v rámci výdavkov na asistentskú výpomoc“ a „výpisy z bankových účtov europoslancov, ktoré boli konkrétne použité na platbu príspevkov na všeobecné výdavky.“

Nedá, lebo nemá

Európsky parlament nedisponuje žiadnymi dokladmi pokiaľ ide o príspevky na všeobecné výdavky. Ide o paušálnu platbu (niečo cez 4-tisíc eur mesačne), ktorej zmyslom je pokryť prevádzku poslaneckých kancelárií v členskom štáte a ktorú dostávajú europoslanci len na základe jednorazovej žiadosti.

Poslanci nejakým spôsobom dokladajú len denné diéty, príspevky na cestovné výdavky a príspevky na asistentskú výpomoc.

Európsky parlament však dokumenty zverejniť odmietol, odkázal sa na ochranu osobných údajov.

Všeobecný súd EÚ potvrdil, že Európsky parlament postupoval z hľadiska práva správne. Údaje, o ktoré išlo podľa súdu spĺňali definíciu osobných údajov podľa európskej legislatívy – teda informácie, ktoré sa týkajú identifikovateľnej fyzickej osoby.

Prístup k dokumentu s osobnými údajmi sa môže poskytnúť, ak príjemca preukáže nevyhnutnosť prenosu údajov.

Žalobcom sa ale podľa súdu nepodarilo preukázať, že by prenos dotknutých osobných údajov bol nevyhnutný pre zaručenie dostatočnej kontroly výdavkov vynakladaných poslancami.

Európska ombudsmanka vyčíta Komisii netransparentné obsadenie vplyvnej funkcie

Vymenovanie Martina Selmayera za generálneho tajomníka prebehlo podľa európskej exekutívy v súlade so zákonom.

Súd neposudzoval vhodnosť ani účelnosť výdavkov

Vôľa vyvolať verejnú diskusiu podľa súdu nestačí na preukázanie nevyhnutnosti prenosu osobných údajov.

Žalobcovia argumentovali, že Parlament mohol utajiť osobné údaje v dokumentoch, a tým ich sprístupniť aspoň čiastočne.

Súd si však myslí, že ak by sa z dokumentov vymazali údaje vrátane mien europoslancov, takýto postup by znemožnil individuálne monitorovanie výdavkov poslancov Parlament, o ktoré malo v prvom rade ísť.

„V každom prípade sa Všeobecný súd domnieva, že utajenie všetkých osobných údajov v požadovaných dokumentoch by si vzhľadom na množstvo požadovaných dokumentov (konkrétne viac než štyri milióny dokumentov pripadajúcich na všetky dotknuté žiadosti o prístup) vyžadovalo nadmerné administratívne zaťaženie,“ napísal súd.

Súd v tlačovej správe píše, že žalobcom ani tak nešlo o to, aby preukázali nezákonný postup parlamentu, skôr poukázať na nedostatočnosť a neúčinnosť existujúcich kontrolných mechanizmov.

Všeobecný súd pripomína, že mu túto otázku posudzovať neprináleží.

Medzinárodná organizácia Transparency International rozhodnutie súdu ostro kritizovala:

 

 

 

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte