Ako sa rozhoduje v EÚ

Krátka správa

Spôsob prijímania rozhodnutí v Európskej únii je pre väčšinu smrteľníkov zahalený nepreniknuteľným rúškom zložitosti. Vysvetľuje ich manuál ministerstva zahraničných vecí zverejnený v elektronickej verzii, pod názvom „Rozhodovacie procesy v Európskej únii“.

Publikácia vo jednotlivých častiach popisuje rozhodovacie procesy na úrovni Rady EÚ, procedúru spolurozhodovania s Európskym parlamentom a činnosť komitologických výborov. V ďalších častiach sa venuje typológii jednotlivých dokumentov a tiež práci s hlavnými elektronickými databázami EÚ.

Manuál je určený pre pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy, odbornú verejnosť, akademickú a študentskú obec, ale aj širokú verejnosť so záujmom o to, ako sa prijímajú rozhodnutia EÚ, často ovplyvňujúce každodenný život.