Ako zvýšiť účasť v európskych voľbách?

Krátka správa

Doteraz mohli politické strany použiť peniaze z európskeho rozpočtu len na výdavky spojené s plnením politického programu strany alebo na administratívu. Už od januára budúceho roku sa pravidlá pre financovanie politických strán na európskej úrovni zmenia.

Od novej legislatívy, ktorá nahradí tú z roku 2003, si europoslanci sľubujú lepšiu finančnú stabilitu európskych politických strán. Umožní aj vznik európskych politických nadácií.

Nadácie budú inštitúcie politicky spriaznené s konkrétnou stranou a ich úlohou bude podporovať európsku občiansku diskusiu a zastrešovať národné politické nadácie. Ako pilotné projekty už existovali, v budúcom roku sa ich fungovanie sformalizuje. Z európskych peňazí sa im za rok 2008 ujde 7 miliónov eur.

Za mnohými z týchto opatrení sa však skrýva aj myšlienka posilnenia európskej dimenzie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2009.

“Nové pravidlá vytvoria skutočnú európsku scénu, ktorá bude menej  ovplyvňovaná konfliktnými národnými záujmami. Predstavujú rozhodujúci krok smerom k ozajstnej európskej demokracii a smerom k európskej verejnosti”, uviedol poslanec za stanu zelených Johannes Voggenhuber.

Aj takýmto spôsobom sa chce Európsky parlament vyrovanť s tradične veľmi nízkou účasťou na voľbách do europarlamentu. Len pred niekoľkými dňami sa voľby europoslancov konali po prvýkrát v Rumunsku. K urnám prišlo menej než 30 % oprávnených voličov. 

Nízka účasť predstavuje problém aj preto, že nová Lisabonská zmluva EÚ stavia inštitúciu Európskeho parlamentu do nového svetla. 

Ako pripomenula vo včerajšej rozprave slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (NI), Európsky parlament sa po vstupe zmluvy do platnosti (po voľbách do EP v roku 2009) stane ko-legislátorom v 95%-tnej väčšine Európskej legislatívy. Parlament bude rozhodovať o takmer dvojnásobnom množstve legislatívy v porovnaní s dnešným stavom.

“V roku 2009 bude teda Európsky parlament najsilnejším parlamentom od jeho prvého zasadania v roku 1968.” Paradoxne účasť na voľbách má klesajúci trend. V roku 2004 to bolo len 43 % voličov, pričom na Slovensku len 17 %, uviedla poslankyňa a apelovala na občanov, aby sa zúčastnili volieb do Európskeho parlamentu.

Impuzom, či motiváciou pre vyššiu účasť vo voľbách by mohol byť aj fakt, že budúci predseda Európskej komisie by mal pochádzať zo strany, ktorá vo voľbách získa najviac z celkového počtu 751 kresiel.