Andor: Kríza zvýrazní dôležitosť sociálnej politiky

“Zamestnanosť a sociálne otázky budú kľúčové oblasti politiky EÚ, krátkodobom aj dlhodobom horizonte“, povedal Andor v nedávnom híringu pred maďarským parlamentom.

Kríza zatiaľ nepominula a hľadanie odpovedí na rekordnú nezamestnanosť v Európe bude kľúčovou súčasťou jeho budúceho pôsobenia. Stále však ale podľa vlastných slov zbiera informácie, postoje a návrhy v snahe zvýšiť váhu svojho portfólia v novej Európskej komisii.

Zmierňovanie dôsledkov finančnej krízy a z nej vychádzajúcej sociálnej krízy bude nepochybne náročnou úlohou aj pre budúceho komisára pre sociálne veci a zamestnanosť.

Ani v samotnom Maďarsku však nie je tento bývalý člen správnej rady Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) príliš známy. Má ale silné väzby na socialistickú stranu. To spolu s jeho pôsobením v úlohe šéfredaktora ľavicového magazínu Eszmélet mu vyslúžilo prezývku “bankár komunista”.

“Andor nepôsobil ako komunista”, napísal po híringu vo výbore pre európske záležitosti maďarského parlamentu denník Figyelő. Podľa Andora, ktorý je pôvodným povolaním ekonóm, by mala sociálna trhová ekonomika EÚ trh dôkladne a zodpovedne regulovať, sociálnych partnerov je treba brať vážne a plniť dohody, ktoré s nimi boli uzavreté.

Počas híringu nešiel Andor príliš do detailov, čo sa týka jeho nového pôsobenia, ale zdôraznil dôležitosť vytvorenia “sociálneho fondu” a hľadania riešenia pre dlhodobo otvorené otázky regulácie pracovného trhu a sociálnej politiky.

Fakt, že Španielsko, ktoré vedie socialista José Luis Rodríguez Zapatero v sučasnost predsedá EÚ je pre Andora dobré znamenie, pretože ten má u domácich socialistov dobré referencie, povedal analytik pre EurActiv.hu.

Váhu Andorovho portfólia by mohli zvýšiť aj štrukturálne zmeny, ktorým sa Európa musí prispôsobiť. Medzi ne patrí prechod na zelenšiu ekonomiku, starnúca európska populácia, vytvorenie udržateľného sociálneho a ekonomického systému.