Angela Merkelová je najväčšou vizionárkou v EÚ

zdroj: flickr, Iris.S.Hafner

Európa, ktorá sa zmieta uprostred krízy vlastnej identity a čelí mnohým výzvam, sa v súčasnosti ocitla na rázcestí a potrebuje jasnú víziu, hovorí Catherine Lalumière. Tá v období rokov 1989 až 1994 zastávala ako prvá žena post generálnej tajomníčky Rady Európy.

Súčasná generácia, ktorá stojí na čele Európskej únie je podľa jej slov myšlienkovo vyčerpaná a nemá dostatočné schopnosti na riadenie európskeho projektu.

„Osvietené hlavy už v minulosti poukazovali na to, že tým, čo najviac ohrozuje európsky projekt, je ľahostajnosť a ničnerobenie,“ hovorí Lalumiére. 

Lalumière sa pri tejto príležitosti nevyhla spomienke na kancelára Spolkovej republiky Nemecko a následne zjednoteného Nemecka Helmuta Kohla, ktorý v roku 1990 neváhal s pripojením svojej krajiny k projektu jednotnej meny eura- i keď z veľkej časti preto, aby si u ďalších európskych lídrov zaistil podporu pre znovuzjednotenie Nemecka. Jeho rozhodnutie bolo podľa Lalumière „veľkolepé“ aj z toho dôvodu, že Kohl bol kvôli nemu ochotný „znášať aj nepopularitu svojej osoby“.

V tejto súvislosti Lalumière poukázala na paralelu Merkelovej s osudom jej predchodcu. Tá v súčasnosti kvôli presadzovaniu u Nemcov nie príliš pozitívne vnímanej pomoci zadlženému Grécku stratila väčšinu v nedávnych krajských voľbách v Severnom Porýní- Vestfálsku.

Hoci francúzska politička pripúšťa, že kancelárka sa dopustila „malých prešľapov“, táto skutočnosť nijak neotriasla jej presvedčením, že Merkelová je „určite najsilnejšou osobnosťou medzi súčasnými vrcholovými predstaviteľmi Európy.“ To ju približuje k už spomínanému Helmutovi Kohlovi, ale aj k bývalému francúzskemu prezidentovi Françoisi Mitterandovi, či bývalému predsedovi Európskej komisie Jacquesovi Delorsovi.

„Z historického pohľadu je odvaha pre imidž osobnosti veľmi dôležitá,“ vysvetľuje Lalumière.

Žiadosť EurActivu, či by sa mohla v podobnom štýle vyjadriť aj na adresu Nicolasa Sarkozyho nechala Lalumière bez odozvy, ale zato súčasného francúzskeho prezidenta pochválila za vedenie Únie počas predsedníctva Francúzska v druhej polovici roku 2008.

Na druhej strane dala ale najavo, že nesúhlasí s jeho postojom ohľadne možného vstupu Turecka do Európskej únie. „Jeho postoj neschvaľujem. Turecko je tak veľkou krajinou, že musí byť rešpektovaná a vypočutá. Nemôžeme len tak povedať, ako je tomu v tomto prípade, že nejaká krajina nie je európska a nebude do Únie prijatá. Tento postoj považujem za zjednodušený a ľutujem ho. Kiež by prezident k celej veci pristupoval v širších súvislostiach. Myslím si, že by to bolo v záujme Francúzska a celej Európy,“ uzatvára Lalumière.