Ashtonová predstaví svoj návrh Európskej zahraničnej služby

foto: zdroj- oficiálna stránka španielskeho predsedníctva (2010)

Ako čas ubúda a blíži sa takmer nesplniteľný koncový termín na vytvorenie Európskej zahraničnej služby 30. apríla, Ashtonová sa pripravuje na dnešné (22. marca) oficiálne predstavenie svojho plánu ministrom zahraničných vecí EÚ.

Podľa diplomatov je Ashtonovej návrh na vytvorenie prvej spoločnej diplomatickej služby EÚ pomerne krátky a všeobecný, aby sa tak predišlo sporným bodom s tým, že detaily sa rozhodnú neskôr.

Očakáva sa, že ministri budú o vytvorení Európskej zahraničnej služby diskutovať na spojenom stretnutí Rady pre všeobecné záležitosti (GAC), zodpovednej okrem iného za inštitucionálne otázky, a Rady pre zahraničné záležitosti (FAC), ktorá má na starosti celú vonkajšiu službu EÚ.

Diplomati sa tiež vyjadrili, že dôvodom na kompromisné spojené stretnutie je to, že zúčastnené strany sa nevedeli dohodnúť, či sa celá záležitosť prerokuje na GAC alebo FAC. Pravidlom je, že stretnutiu Rady pre zahraničné záležitosti predsedá Vysoká predstaviteľka.

Organizačná štruktúra inštitúcie pre zahraničnú službu vo veľkej miere odhalí vnútornú administratívnu hierarchiu a navyše objasní pozíciu existujúcich orgánov Komisie a Rady v Európskej zahraničnej službe.

Rozdelenie právomocí

Ďalšou dôležitou záležitosťou je rozdelenie náplne práce medzi Komisiu a budúcich diplomatov. Doteraz boli orgány Komisie vo veľkom zodpovedné za programy spolupráce a rozvoja, nie však za diplomaciu ako takú. So zavedením Európskej zahraničnej služby sa rozhodovací proces v záležitostiach ohľadne rozvoja bude odohrávať na piatich úrovniach- diplomati budú mať na starosti prvé, politickejšie úrovne a služby Komisie prevezmú zodpovednosť za ďalšie, technickejšie úrovne.

Stále však nie je jasné, či by mala byť nová zahraničná služba zodpovedná za prvé dve či tri úrovne. Komisia pritom chce, aby to bola prvá možnosť. „Komisia si chce byť istá, že stále vlastní dom i keď sa ideme ženiť,“ povedal jeden z predstaviteľov pracujúcich na vytváraní novej inštitúcie.

 Parlamentný zdroj pre EurActiv povedal, že ak by sa Európska zahraničná služby ujala troch stupňov rozhodovacieho procesu, eurokomisár pre rozvoj Andris Piebalgs by stratil podstatnú časť svojej agendy a eurokomisár pre rozširovanie a susedskú politiku Štefan Füle by zasa stratil kontrolu nad susedmi EÚ.

„Návrh nebude zahŕňať organigram,“ povedal diplomatický zdroj a dodal, že Ashtonová sa pokúsi týmto krokom maximalizovať svoje šance na to, aby získala podporu Rady a Parlamentu- preto sa chystá predstaviť len veľmi všeobecný návrh.

Na otázku EurActiv-u, jeden z diplomatov povedal, že dokumenty, ktoré je potredné predstaviť do finálneho termínu 30. apríla budú obsahovať len „základné prvky“ definujúce „okruh činností a pôsobenia“ novej služby, jej vzťah voči ostatným inštitúciám a zároveň umožnia, aby sa začal náborový proces.

Pri otázke náboru ponúkli západoeurópski diplomati novým členským štátom malú nádej, že ich požiadavka na zaistenie „geografickej rovnováhy“ bude rešpektovaná. Naznačili totiž, že tie krajiny, ktoré boli doteraz nedostatočne zastúpené v inštitúciách EÚ by mali vyťažiť práve z náborového procesu.  „Bol by som veľmi, veľmi prekvapený ak by tam boli kvóty,“ povedal pre EurActiv diplomat zo západoeurópskej krajiny.

Generálny tajomník bude kľúčový

„To, že Európska zahraničná služba je v prevádzke bude možné povedať keď Cathy vymenuje generálneho tajomníka,“ povedal diplomatický zdroj a dodal, že toto vymenovanie bude kľúčovým momentom zrodu diplomatickej služby EÚ.

Francúzsko aj Nemecko už o kľúčové posty prejavili záujem a niekoľko mien je už dokonca v obehu. Do hry by však mohlo vstúpiť aj Španielsko, a najmä Taliansko, ktoré sa pri poslednom zapĺňaní kľúčových postov ocitli na vedľajšej koľaji.

Diplomati vo svojich oficiálnych vyhláseniach tvrdia, že je predčasné hovoriť o kandidátoch keď ešte neprišlo ani k menovaniu generálneho tajomníka. Práve tento bod je podľa očakávaní na programe, ktorý dnes Ashtonová predstaví ministrom zahraničných vecí.

V návrhu odznie, že to musí byť Ashtonová, ktorá navrhne generálneho tajomníka, keďže ona zastupuje všetky členské štáty, povedal zdroj. Predtým však bude potrebné najväčšie krajiny EÚ ako Francúzsko či Nemecko uistiť, že sa ich zástupcovia dostanú na kľúčové pozície.