Banková únia vznikne pomalšie

Problémová španielska banka BANKIA, Zdroj: TASR/AP Photo/Paul White

Výsledkom nočných rokovaní hláv štátov a vlád členských štátov EÚ je dohoda na tom, že jednotný systém bankového dohľadu sa začne zavádzať počas budúceho roka. Po desiatich hodinách diskusií predseda Európskej rady Herman Van Rompuy o štvrtej hodine ráno potvrdil, že cieľom je dosiahnuť dohodu na právnom rámci do 1. januára 2013.

„Keď sa na ňom dohodneme, jednotný mechanizmus dohľadu by mohol byť funkčný v priebehu roka 2013,“ vysvetlil. „Neviem vám však povedať presný termín,“ pripustil a zároveň dodal, že záležitosť preberú ministri financií, ktorí sa stretnú 12. novembra.

Každodenný dohľad bude na národných orgánoch

Všetkých 6 tisíc bánk v eurozóne postupne prejde pod dohľad Európskej centrálnej banky do roku 2014. Najprv pôjde o inštitúcie so štátnou pomocou, potom o veľké cezhraničné bankové domy. Väčšina každodennej kontroly však bude na pleciach národných orgánov.

Jednotný dohľad je prvým pilierom pri tvorbe bankovej únie, ktorú Medzinárodný menový fond a mnohí ekonómovia vnímajú ako kľúčový komponent riešenia krízy.

Základnou myšlienkou je, že po vzniku systému jednotného dohľadu bude možné rekapitalizovať problémové banky priamo cez záchranné fondy eurozóny. Merkelová upozornila, že k tomu bude môcť dôjsť až po tom, čo systém bude plne funkčný, teda zrejme až po budúcoročných septembrových voľbách v Nemecku.

V prípade zvyšných dvoch pilierov bankovej únie – rezolučné fondy pre banky a spoločná garancia vkladov – lídri poukázali na zámery Európskej komisie navrhnúť mechanizmus pre riešenie problémových bánk v prípade členských štátov, ktoré sa zapoja do jednotného systému dohľadu, po tom, čo budú prijaté príslušné smernice.

Nezhody medzi Merkelovou a Hollandeom

Dohoda je síce na jednej strane krokom vpred, no na druhej strane ilustruje tenzie medzi Merkelovou a Hollandeom. Nemecká kancelárka prišla na summit s oveľa širšou agendou, vrátane zavedenia postu komisára pre menu, ktorý by prísnejšie dohliadal na národné rozpočty. Francúzsky prezident túto myšlienku zavrhol a dodal, že ak to bude nevyhnutné, mali by sa miesto toho lídri stretávať každý mesiac.

Hollande a belgický premiér Elio Di Rupo odmietajú diskutovať o nových návrhoch skôr, ako sa dokončí banková únia. „Skôr ako začneme diskutovať o ďalších štádiách, musíme dokončiť štádium bankovej únie,“ opakovane zdôraznil Holland. To isté zopakoval aj Di Rupo.