Barnier bude bojovať za spotrebiteľov a malé podniky

Pozadie:

Michel Barnier v roku 1999 rezignoval na post vo francúzskom Senáte a stal sa komisárom zodpovedným za regionálnu politiku. Po skončení mandátu sa po piatich rokoch vrátil späť do vlasti, kde pôsobil ako minister zahraničných vecí, kým Francúzi v máji 2005 neodmietli návrh Ústavy EÚ.

Po zvolení Nicolasa Sarkozyho za prezidenta v roku 2007, sa Barnier stal ministrom poľnohospodárstva. Bolo to v čase, keď Francúzi odmietali európske kvóty na morský jazyk a tresku. Dva roky sa snažil presadzovať reguláciu poľnohospodárstva, v protiklade s prístupom Európskej Komisie, ktorá sa javí ako zástanca liberalizácie sektora. Podieľal sa na „Zdravotnej prehliadke“ modernizujúcej Spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorú schválili počas francúzskeho predsedníctva.

V júni ho zvolili za člena Európskeho parlamentu a stal sa lídrom delegácie UMP (Únie za ľudové hnutie).

Otázky:

Poslanci Barniera včera napriek očakávaniam netrápili otázkami týkajúcimi sa finančnej regulácie, miesto toho ich viac zaujímala oblasť práv spotrebiteľov, e-commerce a sociálnych a environmentálnych dimenzií vnútorného trhu.

Narozdiel od ostatých dezignovaných komisárov, ktorí tento týždeň vystúpili pred členmi Parlamentu, Barnier odpovedal s pátosom. „Dámy a páni, ja nebudem len sedieť vo svojej kancelárii. Každý týždeň pôjdem do iného členského štátu a nebudem sa zdržiavať len v hlavných mestách,“ povedal poslancom.

Pri svojich odpovediach sa nezameriaval na makroekonomickú politiku, sústredil sa najmä na občanov a mikroekonomiku, osobitne na autorské práva a malé a stredné podniky.

Koniec falšovaniu

Barnier osobitnú váhu prikladá vytvoreniu prísnych pravidiel týkajúcich sa copyright, ktoré by chránili aj spotrebiteľov aj vlastníkov autorských práv.

„Podľa odhadov EÚ pre falšovanie prišla o 2,5 milióna pracovných miest a preto budem nekompromisný pri ochrane autorských práv a ich vlastníkov,“ zdôraznil Barnier. Francúzsky nominant ešte dodal, že takto chce pristupovať aj v prípade patentov.

Znižovanie nákladov malých podnikov

Malým a stredným podnikom prisľúbil, že sa bude snažiť o obmedzenie administratívnych prekážok EÚ a to o sedem miliónov eur. Poukázal, že predchádzajúci komisár zodpovedný za portfólio vnútorného trhu Charlie McCreevy ich dokázal znížiť len o miliardu eur.

Okrem toho poslancov ubezpečil, že chce upraviť súčasné nastavenie týkajúce sa verejného obstarávania tak, aby k nemu mali jednoduchší prístup najmä malé a stredné podniky.

Finančnou reguláciou sa počas híringu zaoberali len okrajovo. Bernier svoje stanovisko k súčasným návrhom týkajúcich sa tejto oblasti poslancom doručil ešte pred vypočutím. Dotkol sa pritom takmer všetkých aspektov finančnej regulácie. Po nastúpení do funkcie chce vytvoriť právny rámec pre krízový manažment a presadiť obmedzenie odmeňovania bankárov.

Barnier nejde po londýnskej krvi

Podarilo sa mu utíšiť aj hlasy niektorých poslancov, že bude stále v telefonickom kontakte s Elyzejským palácom. Barnier s poslancami hovoril ešte pred včerajším híringom a viacerých si naklonil na svoju stranu.

Členovia výboru pre hospodárske a menové záležitosti, vrátane jeho predsedníčky britskej liberálnej poslankyni Sharon Bowlesovej, už viackrát uviedli, že si nemyslia, že by sa Barnier chystal potrestať londýnske City, ako tvrdili lobingové skupiny.

Konzervatívny britský poslanec Syed Kamall pre EurActiv uviedol, že sa Francúza počas súkromného stretnutia opýtal, či vie, že londýnske City nie je len záujmom Veľkej Británie, ale aj celej EÚ. Podľa Kamalla Barnierova odpoveď dokázala, že „nestrieľa len tak z brucha“, ale je pragmatickým politikom.

Položili mu aj nevyhnutnú otázku, týkajúcu sa lojality. Na tú odpovedal, že na dôkaz svojho záväzku slúžiť Európe ako celku je ochotný prisať aj pred Európskym súdnym dvorom.