Barnier: francúzsky komisár bude regulovať trh „efektívne“

Barnier nezačal svoje druhé obdobie v Komisii práve najšťastnejšie. Jeho nového šéfa, José Manuela Barrosa, údajne popudilo interview, ktoré dal francúzsky kandidát pre denník Le Monde. „Podobne, ako by to urobil s akýmkoľvek iným komisárom, predseda Barroso ho požiadal, aby prestal dvať vyhlásenia tlači a začal pracovať“, prezradil nemenovaný zdroj z prostredia Komisie.

Barniera očakáva vypočutie v Parlamente 13. januára. Jeho hlavnou slabosťou bude nedostatok skúseností s politikou vnútorného trhu, ktorú by mal mať na starosti. Okrem nedostatku všeobecných skúseností vo zverenej oblasti jeho postavenie oslabuje aj fakt, že je začiatočníkom v regulácii finančných trhov, ktoré spadajú pod jeho portfólium. V kontexte finančnej krízy to môže byť vážny hendikep.

Prezident francúzskeho think-tanku blízkeho stredo-pravej EPP, Jean-Dominique Giuliani, to však ako nevýhodu nevidí. „Európski komisári nemajú byť supertechnikmi: namiesto toho sa uprednostňuje všeobecný prehľad o veciach.“

Zmierňovanie napätia s Londýnom

Barnierovo menovanie do portfólia vnútorného trhu vyvolalo v Británii živé diskusie – Francúz bude zodpovedný za tvorbu pravidiel pre finančný sektor, ktorý sa sústreďuje najmä v Londýne. Obviňovali ho napríklad s prílišnej blízkosti prezidentovi Sarkozymu, ktorý menovanie Barniera na tento post dokonca nazval „víťazstvom“ pre Francúzsko a „veľkou prehrou“ pre Britániu.

Sarkozyho slová vyvolali v londýnskom finančnom centre City ostré reakcie. Slová francúzskeho prezidenta o tom, že „v Európske triumfujú… francúzske idei regulácie…“ interpretovali britskí bankári ako „vyhlásenie vojny“.

Barnier sa však snažil zmierniť napätie. Aj preto si vybral britsko-francúzsku hovorkyňu, Chantal Hugues. Ešte dôležitejšie je, že Barnierovi bude na mieste generálneho riaditeľa DG pre vnútorný trh asistovať Brit, Jonathan Faull, a bude musieť úzko spolupracovať s ďalšou Britkou, Sharon Bowles, predsedníčkou Výboru EP pre hospodárske a menové záležitosti.

„Barnier už bol komisárom predtým: je si úplne vedomý procedúr“, povedal Giuliani a odmietol názory, že bude kontrolovaný z Paríža. Podľa neho je Barnier dostatočne skúsený na to, aby pochopil ako funguje Komisia, Európsky parlament a Európska rada. Bol už totiž členom všetkých troch inštitúcií.

„Myslenie francúzskeho politika na tomto poste bude viac politické“, povedal Giuliani. Ak by bol podľa neho na poste naproti tomu britský nominant, bol by príliš prepojený s finančným centrom City.

V dotazníku odovzdanom europoslancom pred híringom Barnier bránil zásadu rovnakého zaobchádzania s členskými krajinami. „Pri cestovaní aj pri stretnutiach budem klásť veľký dôraz, ako som to vždy robil, na rovnosť zaobchádzania so všetkými členskými krajinami.“

Londýn pravdepodobne ocení jeho otvorenosť a ochotu spolupracovať. Mimovládne organizácie, ktoré s ním spolupracovali ešte ako s ministrom poľnohospodárstva, ho popisujú ako človeka otvoreného dialógu a konzultáciámh hoci počas svojho pôsobenie nepriniesol do poľnohospodárskej politiky žiadne zásadné zmeny.

Tri priority

Barnierove písomné odpovede na otázky poslancov EP ponúkajú obraz jeho politických priorít:

„Do vnútorného trhu sa nezaľúbite“, cituje komisár slová bývalého predsedu Komisie Jacquesa Delorsa. „Napriek tom, tieto záležitosti sú v centre nášho bytia ako Európanov.“

Prvou z jeho „troch priorít“ je posilnenie vnútorného trhu. Potom nasleduje stratégia pre vyjdenie z hospodárskej krízy a rozvoj poznatkovo orientovanej ekonomiky. Barnier tvrdí, že chce „do hĺbky zhodnotiť vnútorný trh“, aby posilnil postavenie Únie vo svete.

Pokiaľ ide o regulácie, francúzsky komisár bude musieť dokončiť prácu začatú jeho predchodcom, Charlie McCreevym z Írska. Barnier argumentuje v prospech „efektívnej“ regulácie trhu, bez vytvárania nadmerných prekážok priemyslu.

Okrem toho chce prispôsobiť európsku stratégiu ochrany duševného vlastníctva novým výzvam, ako je digitalizácia. Za nevyhnutné považuje pokračovanie v rokovaniach o európskom patente a jednotnom systéme riešenia s tým súvisiacich právnych sporov.

Okrem týchto priorít predložil Barnier aj dlhý zoznam oparení, ktoré chce v najbližších piatich rokoch implementovať. Je v ňom štvrtá revízia smernice o minimálnych kapitálových požiadavkách, či vytvorenie garančného fondu pre prípady krachu bánk.

Barnier chce tiež „opätovne otvoriť“ Smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) a Smernicu o zneužívaní trhu.

Pozadie

Michel Barnier sa narodil v roku 1951 vo francúzskom departmente Isère. Politickú kariéru začal v 1973 v tíme vtedajšieho ministra pre životné prostredie Roberta Pujadeho. Pri výstupe po politickom rebríku zastával rôzne funkcie, od poradcu po člena národného parlamentu. Nakoniec sa stal ministrom francúzskej vlády, potom členom Európskej komisie.

V roku 1978 sa Barnier stal najmladším členom Assemblée Nationale, francúzskeho parlamentu. Ostal ním až do roku 1993. V období 1993-95 bol ministrom životného prostredia, medzi 1995-1997 ministrom zodpovedným za európske záležitosti. V 1997 bol zvolený za senátora za department Savoie, v Senáte predsedal výboru pre európske záležitosti.

V roku 1999 odstúpil, aby sa stal komisárom pre regionálny rozvoj. V roku 2004 sa vrátil do francúzskej politiky, stal sa ministrom zahraničných vecí. V máji 2005, po negatívnom referende o Ústavnej zmluve, však odstúpil.

Keď sa v roku 2007 stal francúzskym prezidentom Nicolas Sarkozy, Barnier nastúpil na miesto ministra poľnohospodárstva. Hneď na začiatku musel čeliť protestom francúzskych rybárov kvôli stanoveným kvótam. Dva roky bránil regulované poľnohospodárstvo, často pri tom narazil na liberálnejšie názory v Európskej komisii. Bol zapojený do prípravy hodnotenia potravinovej a poľnohospodárskej politiky, prijatého počas Francúzskeho predsedníctva EÚ v roku 2008, ktorého cieľom bolo modernizovať Spoločnú poľnohospodársku politiku.

V roku 2009 bol Barnier zvolený za člena Európskeho parlamentu a stal sa lídrom francúzskej stredo-pravej UMP delegácie v EP. Odtiaľ si ho francúzska vláda vybrala za svojho kandidáta v druhej Barrosovej exekutíve.