Barroso má 5-ročný plán s výhľadom do roku 2020

Barrosova domáca úloha, ktorej sa venoval počas letnej prestávky, sa včera (3.9.) dostala na verejnosť len pár hodín po tom, ako ju poslal členom Európskeho parlamentu. Budúci týždeň má s nimi o svojej vízii diskutovať priamo.

Novinárom včera predseda Komisie povedal, že „Politické usmernenia pre novú Komisiu“, sú totožné s dvojstranovým listom, ktorý v júni poslal lídrom EÚ. Tí následne formálne potvrdili jeho nomináciu na ďalšie volebné obdobie.

  • „Nezamestnanosť ma znepokojuje“

V piatich bodoch z júnového listu sa slovo nezamestnanosť neobjavilo ani raz. V novom dokumente sa objavuje až deväťkrát. Socialistická skupina Barrosa dôrazne požiadala, aby pri tvorbe svojho pracovného plánu vzal do úvahu jej politické priority. Boj proti nezamestnanosti je medzi nimi vysoko.

„Nezamestnanosť ma znepokojuje… sociálna priorita je dnes oveľa dôležitejšia ako bola pred piatimi rokmi“, povedal Barroso novinárom.

Nedá sa však ani povedať, že Barroso ignoroval nezamestnanosť počas svojho prvého mandátu. V máji sa konal summit o zamestnanosti v Prahe, ktorý mal zhodnotiť dôsledky finančnej a ekonomickej krízy a identifikovať osvedčené postupov pri znižovaní jej efektov na pracovné trhy. Kvôli veľkému počtu summitov počas toho obdobia sa summit o zamestnanosti nakoniec konal len za účasti zopár európskych lídrov a sociálni partneri odmietli podpísať záverečný dokument.

  • Lisabonská stratégia

Barrosov materiál hovorí o revidovaní Lisabonskej stratégie, ktorá by mala zodpovedať obdobiu po roku 2010 a premeniť sa na „stratégiu integrovanej EÚ v roku 2020.“

Ambiciózna Lisabonská stratégia, ktorá chce z Európy urobiť „najdynamickejšiu poznatkovú ekonomiku sveta do roku 2010“ v mnohých ohľadoch zlyhala. List, ktorý Barroso predstavil lídrom EÚ Lisabonskú stratégiu vôbec nespomínal.

Tentokrát Barroso volá po koordinovanejšom prístupe k reforme európskych ekonomík cez investície do nových zdrojov rastu. Pre tento cieľ žiada zodpovedajúce verejné financie, aby Európa z krízy vyšla úspešne („successful exit“). Novinárom povedal, že sú dve cesty v ktorých Európa môže napredovať: smerom k líderstvu alebo marginalizácii“.

  • Partnerstvo s europoslancami

Ďalším aspektom, ktorému sa Barroso v dokumente venuje je ustanovenie špeciálneho partnerstva medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Navrhuje, aby sa „hodina otázok“ s predsedom Komisie konala pravidelne. Europoslanci by tak mohli klásť akékoľvek otázky,  bez stanovenia konkrétnej témy vopred. Naznačil tiež ochotu navštevovať stretnutia Konferencie predsedov politických skupín EP.

Dôvodom prečo chce viac zaangažovať Európsky parlament je snaha o vytvorenie „skutočného verejného priestoru, keďže v súčasnosti skôr máme 28 území – každú členskú krajinu plus Brusel a Štrasburg“.

Barroso neodpovedal na otázku, kedy mieni sformulovať zoznam neúspechov svojho prvého mandátu. Ako povedal, radšej hovorí o budúcnosti. Zopakoval, že je hrdý na to, čo Komisia dosiahla počas uplynulých piatich rokov najmä pokiaľ ide o konsolidáciu 27 členských krajín.

Pozície

Poľský líder skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) Michal Kaminski:  „Predseda Barroso predložil ambicióznu agendu a naša politická skupina sa teší na to, ako s ním bude o nej diskutovať na našom stretnutí v pondelok“ (7. septembra)

„V Európskych voľbách voliči jasne odmietli zastarané politiky socialistov. Víťazstvo stredo-pravých síl musí byť reflektované aj v stredo-pravej agende, ktorú bude implementovať Komisia. Veľa z predloženej agendy, ako napríklad dokončenie jednotného trhu, je vítané.“

„Nesúhlasíme s Barrosom vo všetkom, ale doteraz je to najdôveryhodnejší a jediný zvoliteľný kandidát“.

Predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek označil Barrosov dokument za „cenný východzí bod pre detailnú diskusiu s Parlamentom“. Ocenil najmä časť o užšej spolupráci medzi EP a EK.