Barroso: „Obdobie reflexie“ v predĺžení

barroso, wallstrom

 

Pozadie

Predseda Komisie Barroso a podpredsedníčka Margot Wallström 10. mája 2006 predstavili svoje hodnotenie „obdobia reflexie“ o osude Ústavnej zmluvy. V komuniké, ktoré dostanú všetci európski lídri na summite 15.-16. júna, navrhujú „občiansku agendu“ na politickom základe, ktorá prinesie výsledky, očakávané občanmi.

Otázky

Komisia chce obnoviť dôveru v EÚ sústredením sa na „realizáciu“ a verí, že to bude dobrým východiskom pre ďalšie inštitucionálne kolo v roku 2008. Odporúča, aby členské štáty v roku 2007 (50 rokov od podpisu Rímskych zmlúv) prijali slávnostnú politickú deklaráciu, obnovujúcu ich záväzok voči Únii.

„Je potrené vytvoriť kontext pre návrat k Ústave“, uviedol predseda Komisie, odmietajúc vzdať sa Ústavnej zmluvy. Vyjadril však tiež pochybnosti o možnosti oživenia súčasného textu, a poukázal na to, že aj Francúzsko a Holandsko varovali, že o Ústave nebudú organizovať ďalšie referendum. Porovnávajúc súčasné „obdobie reflexie“ s futbalovým zápasom, Barroso použil pre súčasnú situáciu výraz „predĺženie“.

„Občianska agenda“ pozostáva z dvanástich politických iniciatív v piatich oblastiach:

  • zlepšenie jednotného trhu pre 21. storočie („jednotný trh je dôležitý nielen pre obchod, no aj pre občanov“, vyhlásil predseda Komisie s odvolaním sa na otázku poplatkov za telefonovanie v mobilnej sieti)
  • viac solidarity („Európa je viac než len trh,“ povedal Barroso);
  • lepší prístup občanov k ich existujúcim právam prostredníctvom „karty nároku“ a zlepšeného rozhodovania vo veciach spravodlivosti a bezpečnostnej politiky využívaním existujúcich zmluvných možností. („Potrebujeme ďalší teroristický útok, aby sme zlepšili svoju spoluprácu?“ opýtal sa predseda Komisie)
  • rozšírenie: revízia procesu bude zverejnená v decembri 2006
  • EÚ ako globálny hráč

Pozície

Predseda Komisie Barroso pripustil, že jedným z dôvodov pre pochybnosti občanov o EÚ je „priepasť medzi rétorikou a realitou“. Čo sa týka „krízy realizácie“, poukázal na chyby členských štátov. „Niekedy sa vlády prostredníctvom Rady EÚ dohodnú na veciach, na ktoré nám však následne nedajú nástroje,“ uviedol, odvolávajúc sa na oblasť spravodlivosti a vnútorných záležitostí, či energetickej politiky.

Predseda Komisie tiež zdôraznil, že rok 2008 môže byť pre Úniu rozhodujúci v súvislosti s revíziou rozpočtových pravidiel EÚ a nového kola inštitucionálnych rokovaní. Na druhej strane odmietol obvinenia, že Komisia chce zastaviť inštitucionálnu diskusiu kvôli nadchádzajúcim prezidentským voľbách vo Francúzsku v roku 2007.

Podpredsedníčka Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a komunikačnú politiku EÚ Margot Wallström nebola ochotná odpovedať na otázku, ktoré štáty sú pri plnení „Plánu D“ najlepšie a ktoré najhoršie. Uviedla však niekoľko kritických slov na adresu Francúzka („ministerka Colona dnes organizuje diskusiu, ktorá chýbala v roku 2005“), Írska a Španielska.

Predseda Strany európskych socialistov (SES) Poul Nyrup Rasmussen vyzval Komisiu, aby pokračovala v úvahách, čo s Ústavou. „Je povinnosťou predsedu Barrosa stáť na čele úsilia o nájdenie riešenia pre ústavnú krízu,“ uviedol Rasmussen. „Obdobie reflexie by sa nemalo zmeniť na predĺženú siestu.“

Nasledujúce kroky

  • Summit Rady EÚ 15.-16. júna bude o diskutovať „občianskej agende“ Komisie a budúcnosti Ústavnej zmluvy po skončení ročného „obdobia reflexie“.