Barroso sa nezúčastní neformálneho „summitu“ o ústave

José Manuel Barroso

Krátka správa

25. apríla 2007 Komisia konštatovala, že „vo svetle nedávnych reakcií a s cieľom vyhnúť sa špekuláciám o rozporoch v Európe,“ „brainstormingové“ stretnutie musí byť obmedzené. Hovorkyňa Komisie Pia Ahrenkilde Hansen potrdila, že cieľom tohto kroku je ukázať, že „nejestvujú žiadne špekulácie alebo nepochopenie.“

Neformálne stretnutie je zvolané na 12.-13. mája 2007 do Sintry (Portugalsko). Pozvanými sú: Nemecké predsedníctvo a rovnako budúce Portugalské a Slovinské predsedníctva. Diskutovať budú spoločne s predsedom Parlamentu Hans-Gert Pötteringom.

Pôvodne sa predpokladalo, že stretnutia sa zúčastní aj niekoľko členských krajín, najmä tie z nich, ktoré zastávajú kritický pohľad k otázke ústavy. Ide predovšetkým o Veľkú Britániu, Holandsko, Poľsko a Českú republiku.

Kontroverznou sa stal práve úzky výber niektorých členských krajín. Nepozvané krajiny by sa tak nemohli vyjadriť k  závažnej téme, akou je ústava. Rakúska vláda, jedna z nepozvaných, vyjadrila svoje „počudovanie.“ Belgický premiér Guy Verhofstadt pre zmenu agentúre AFP 25. apríla 2007 povedal: „Pozvánku sme nedostali. Zvažujeme, ako na to reagovať.“

Hovorkyňa Komisie podčiarkla, že nie je „vonkoncom“ nezvyčajné, že Komisia organizuje takéto typy stretnutí. Stretnutie, ktoré sa uskutoční mimo formálneho procesu prijímania ústavy, inicioval sám predseda Barroso. Nejedná sa o  konkurenčný krok k snahám súčasného Nemeckého predsedníctva.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová potvrdila svoju účasť na Barrosovom stretnutí spoločne s predsedníctvami nasledujúcimi v budúcnosti.

Nemecko v súčasnosti organizuje bilaterálne rozhovory o euroústave za zatvorenými dverami s jednotlivými členskými štátmi. Počas nadchádzajúceho júnového summitu EÚ chce prezentovať plán jednotlivých krokov procesu prijímania ústavy. Pôvodný návrh ústavy bol v roku 2005 odmietnutý referendami vo Francúzsku a v Holandsku.

Nemecké predsedníctvo vytýčilo štrnásť základných otázok, ktoré budú slúžiť ako základ pre diskusiu o budúcnosti ústavy. Medzi nimi sa nachádzajú napríklad aj také témy, ako je označenie dokumentu „ústavou,“ kritériá budúceho rozšírenia EÚ, sociálna dimenzia Spoločenstva alebo niektoré špecifické politické oblasti, napríklad energetika alebo klimatické zmeny.